«Լումայ» գրական հանդէս

Items where Year is 1905

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: F | M | T | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Ը | Թ | Ի | Լ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Շ | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Փ | Ք
Number of items: 284.

F

Frapié, Léon (1905) Ջէկի. Լումայ (№ 8). pp. 49-55.

M

Mars, (1905) Ի՞նչն է սպառնում Կովկասին. Լումայ (№ 6-7). pp. 58-87.

Mars, (1905) Սպառնալիքը մեծանում է. Լումայ (№ 9-10). pp. 84-97.

T

Ter-Mikaelian, Nerses (1905) Das armenische Hymnarium. Nerses Ter-Mikaelian. Leipzig 1905. Լումայ (№ 6-7). pp. 138-139.

Ա

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1905) Ամսագիր Լուման. Լումայ (№ 1). pp. 5-9.

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1905) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ (№ 3). p. 166.

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1905) «Վայ ձեզ փարիսեցւոց կեղծաւորաց». Լումայ (№ 6-7). pp. 185-187.

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1905) Մի տխրահռչակ զրպարտող. Լումայ (№ 9-10). pp. 164-166.

Աղանեանց, Նուարդ (1905) Նոր ճառագայթներ. Լումայ (№ 1). pp. 143-145.

Աղանեանց, Նուարդ (1905) Գիտական նորութիւններ. Լումայ (№ 2). pp. 136-137.

Աղանեանց, Նուարդ (1905) Գիտական նորութիւններ. Լումայ (№ 3). pp. 141-142.

Աղանեանց, Նուարդ (1905) Գիտական նորութիւններ. Լումայ (№ 4). pp. 118-119.

Աղանեանց, Նուարդ (1905) Քթով շունչ քաշելու կարեւորութիւնը. Լումայ (№ 6-7). p. 149.

Աղանեանց, Նուարդ (1905) Նոր քնաբեր դեղ. Լումայ (№ 6-7). pp. 149-150.

Աղանեանց, Նուարդ (1905) Արտէրիօսկլէրօզի բժշկութիւնը. Լումայ (№ 6-7). p. 150.

Աղանեանց, Նուարդ (1905) Բերինգի հսկայական գիւտը. Լումայ (№ 8). pp. 117-119.

Աղանեանց, Նուարդ (1905) Թոքախտ եւ լոյս. Լումայ (№ 9-10). pp. 139-140.

Աղանեանց, Նուարդ (1905) 1. Թոքախտի բժկութիւնը։ 2. Ծոծրակի կօնտրակտուրա. Լումայ (№ 5). pp. 142-143.

Աղաջանեան, Կար. (1905) Հոգեկան վարակումն եւ նրա նշանակութիւնը. Լումայ (№ 3). pp. 68-81.

Ատրպետ, (1905) Բեհայիները կամ բաբիզմ. Լումայ (№ 3). pp. 89-96.

Ատրպետ, (1905) Բէհայիները կամ բաբիզմ. Լումայ (№ 4). pp. 78-88.

Ատրպետ, (1905) Բէհայիները կամ բաբիզմ. Լումայ (№ 5). pp. 115-122.

Ատրպետ, (1905) Բէհայիներ կամ բաբիզմ. Լումայ (№ 6-7). pp. 94-104.

Ատրպետ, (1905) Բեհայիներ կամ բաբիզմ. Լումայ (№ 8). pp. 88-96.

Ատրպետ, (1905) Վիշապ. Լումայ (№ 9-10). pp. 50-76.

Ատրպետ, (1905) Բեհայիներ կամ բաբիզմ. Լումայ (№ 9-10). pp. 98-109.

Արամեան, Բժ. (1905) Ներսես V-ի մահուան խնդրի առթիւ. Լումայ (№ 2). pp. 79-86.

Բ

Բաբայեան, Է. (1905) Նամակ Ս.Պ.–Բուրգից. Լումայ (№ 1). p. 180.

Բարխուդարեանց, Գէորգ (1905) Հայ եւ հայութիւն. Լումայ (№ 9-10). pp. 22-23.

Բոզիեան, Յ. (1905) Կոյսի հառաչը. Լումայ (№ 1). pp. 50-71.

Բոզիեան, Յ. (1905) Հակումներ. դրամա 4 արարուածով. I արարուած. Լումայ (№ 5). pp. 27-45.

Բոզիեան, Յ. (1905) Հակումներ. դրամա 4 արարուածով. II գործողութիւն. Լումայ (№ 6-7). pp. 19-40.

Բոզիեան, Յ. (1905) Հակումներ. դրամա 4 արարուածով. III գործողութիւն. Լումայ (№ 8). pp. 30-48.

Բոզիեան, Յ. (1905) Հակումներ.դրամա 4 արարուածով. IV գործողութիւն. Լումայ (№ 9-10). pp. 24-41.

Բրիչ, (1905) Նոր արշալույս. Լումայ (№ 6-7). pp. 151-154.

Բրիչ, (1905) Հրատակութիւն «Արշալոյսի» № 1. Մարդ. Թարգմ. Մ.Վ. Բագու 1905. Լումայ (№ 9-10). pp. 141-142.

Բրիչ, (1905) Սիրու երգիչ Ն. Քուչակի երգերը. մշակեց Գէորգ Ասատուր. էջ 133. Թիֆլիզ 1905. Լումայ (№ 2). pp. 123-126.

Բրիչ, (1905) Հայկ Տէր–Աստվածատրեան. Բառարան հայ կենսագրութեանց (հայագէտներով) 1441-1904. Ա. պրակ առաջին. 45 պատկերներով. Թիֆլիս 1904. Լումայ (№ 4). pp. 111-113.

Բրիչ, (1905) Ղազ. քահ. Յովսեփեան. Ակնարկներ Ուտիացի և մահմեդական հայերի մասին. Թիֆլիզ. 1904 էջ 102. Լումայ (№ 2). pp. 126-128.

Բրիչ, (1905) Մ. Տ. Շւոտ. ա. Քիւրտ պէկ (գծեր հայ-քրդական կեանքէն) երկ. տպ. Ս.Պետերբուրգ 1904 թ. Բ. Քիւրտ պէկ. բ. Հատորիկ. Արամը. Լումայ (№ 6-7). pp. 142-143.

Բրիչ, (1905) Ա. Մարգար. Երախտիք. պատմուածք. Բագու 1904. Լումայ (№ 1). pp. 126-127.

Բրիչ, (1905) Նար–Դոս. Նորածին մանուկը. Վաղարշապատ. 1904թ. Լումայ (№ 1). pp. 129-131.

Բրիչ, (1905) Նուէր մանուկներին. Ա. Ի. Կրասնիցկի. Արցունք. ազատ թարգմ. Օր. Մ. Ս., Ս.Պետերբուրգ 1905. Լումայ (№ 6-7). pp. 140-141.

Բրիչ, (1905) Յար. Եսայան. Միևնոյն դագաղում... պատկեր. Թիֆլիս 1905. Լումայ (№ 8). pp. 121-122.

Բրիչ, (1905) Ժ. Մասսօն. Նապաստակ Խէչանի վրեժխնդրութիւնը կամ ինքդ քեզ օգնիր. զրոյց պատկերազարդ, ֆրանս. փոխադրեց Լևոն Մելիք-Ադամեանց. Թիֆլիզ 1905. Լումայ (№ 8). p. 121.

Բրիչ, (1905) Աղէքսանդրապօլից Ղանլիճա, ուղևորի յիշողութիւններից. գրեց Ն. Ք. Նիկողոսեան. Ալեքսանդրապօլ. 1905. Լումայ (№ 8). pp. 124-125.

Բրիչ, (1905) Ամպրէ. Տաղեր. Վաղարշապատ 1905. Լումայ (№ 6-7). pp. 139-140.

Բրիչ, (1905) Գարեգին Լեւոնեանց. Գծագրութիւն եւ նկարչութիւն. Առաջին մաս. Տփխիս, 1905. Լումայ (№ 6-7). p. 142.

Բրիչ, (1905) Մ. Տ. Շւոտ. Հնչակ (զատկական նուէր Տ-ցի գաղթականներին)։ Ս.Պետերբուրգ 1905. Լումայ (№ 9-10). pp. 142-143.

Բրիչ, (1905) Ադօ. Հայրենիքի կարօտը. Ս.Պետերբուրգ 1905. Լումայ (№ 5). p. 140.

Բրիչ, (1905) Փառնակէս. Խօլերա. վոդըվիլ մէկ արարուածով. Երևան 1905. Լումայ (№ 6-7). p. 141.

Բրիչ, (1905) Մարգար. Հալածանքի ծնունդը. քերթուած (Բաբիի երգերից) Ալէքսանդրապօլ. 1905. Լումայ (№ 8). pp. 120-121.

Բրիչ, (1905) Բ. Պէնկօ. Մեծ տօն. (թարգ.) Ս.Պետերբուրգ. 1905թ. Լումայ (№ 1). pp. 127-128.

Բրիչ, (1905) Վրաց գրականութիւնից №6. Է. Նինօշվիլի. Գօգիա Ուիշվիլի. հրատ. Գ. Աւանեանցի. թարգ. Ղ. Կ. էջ 40 Թիֆլիզ 1905. Լումայ (№ 2). pp. 128-130.

Բրիչ, (1905) Մեր էժանագին գրադարանը. №7. Մ. Սերաօ. Մանկան մօտ. Վերջին խօսք. Լումայ (№ 5). pp. 139-140.

Բրիչ, (1905) Совещанiе учителей начальныхъ училищъ. Լումայ (№ 8). pp. 122-124.

Գ

Գալուստ, (1905) Արեան հայրենիք. Լումայ (№ 9-10). p. 83.

Դ

Դաղբաշեան, Յ. (1905) Իմ պատասխանը պ. Գ. Ենգիբարեանին. Լումայ (№ 3). pp. 125-132.

Դիտող, (1905) Պատկերահանդէս. Լումայ (№ 1). pp. 141-143.

Դիտող, (1905) Նամակ Երեւանից. Լումայ (№ 2). pp. 161-162.

Ե

Ենգիբարեան, Գ. (1905) Ինքնավստահութիւն. Լումայ (№ 2). pp. 73-78.

Ենգիբարեան, Գար. (1905) Ազգայնութեան նշանները. Լումայ (№ 1). pp. 72-76.

Ենգիբարեան, Գար. (1905) Հայ ազգի իղձերը. Լումայ (№ 3). pp. 5-12.

Ենգիբարեան, Գար. (1905) Հայոց ազգը անցեալում. Լումայ (№ 5). pp. 65-74.

Ենգիբարեան, Գար. (1905) Հայ ազգի իղձերը. Լումայ (№ 6-7). pp. 88-93.

Ենգիբարեան, Գար. (1905) Պրօֆէսսոր Մակսիմ Կովալեվսկին եւ Ռուսաստանի հպատակները. Լումայ (№ 8). pp. 79-87.

Ենգիբարեան, Գար. (1905) Ո՞րը պիտի լինի հայ ազգի քաղաքականութիւնը. Լումայ (№ 9-10). pp. 5-21.

Ենգիբարեան, Գար. (1905) Полный армяно-русскiй словарь составленный докторомъ философiи А. Дагбашяномъ. Լումայ (№ 1). pp. 120-125.

Զ

Զայրութեան, Մ. (1905) Պանդուխտին տենչը. Լումայ (№ 1). pp. 77-78.

Զաք., Պօղ. (1905) Նամակ Շուշուց. Լումայ (№ 1). pp. 181-183.

Ը

Ընթերցող, (1905) Բարդուղիմէոս եպս. Գէորգեան. Վաղարշապատը եւ Ս. Էջմիածինը իրենց սկզբնական տեղումն են. Լումայ (№ 3). p. 125.

Թ

Թամամշեան, Մ. (1905) H. Hubschmann. Die altarmenischen Ortsnamen, mit Beitragen zur historischen Topographie armeniens und enier karte. 1904 Strassburg. Լումայ (№ 1). p. 119.

Թումանեան, Յարութիւն (1905) Գարուն. Լումայ (№ 1). p. 105.

Թումանեան, Յարութիւն (1905) Այդեմիրկան. Լումայ (№ 8). pp. 97-100.

Ի

Իսահակեան, Համբ. (1905) Առ երկնայինը. Լումայ (№ 6-7). p. 18.

Իսահակեան, Համբ. (1905) Յիշատակ. Լումայ (№ 8). p. 29.

Լ

Լուսինեան, Գ. (1905) Գեղունի եւ Որբունի. Լումայ (№ 1). pp. 133-136.

Խ

Խանլարեան, Յ. (1905) Չե´մ յուսահատուի. Լումայ (№ 1). p. 38.

Խանլարեան, Յ. (1905) Մի´ լար... Լումայ (№ 1). p. 39.

Խանլարեան, Յ. (1905) Գործչին. Լումայ (№ 2). p. 38.

Խանլարեան, Յ. (1905) Երգեր, նուագներ. Լումայ (№ 2). p. 63.

Խանլարեան, Յ. (1905) Տու´ր ձեռքդ, եղբա՜յր... Լումայ (№ 3). p. 31.

Խանլարեան, Յ. (1905) «Պօէտ,ասաց». Լումայ (№ 4). p. 52.

Խանլարեան, Յ. (1905) Մուրացկանը. Լումայ (№ 4). pp. 89-90.

Խանլարեան, Յ. (1905) Լռի´ր, հայ երգիչ... Լումայ (№ 6-7). p. 57.

Խանլարեան, Յ. (1905) Ահռելի գիշեր. Լումայ (№ 6-7). p. 108.

Խանլարեան, Յ. (1905) Որբացած ազգը. Լումայ (№ 9-10). p. 110.

Խասբէկեան, Գեղեցիկ (1905) Այսպէս է մարդը. Լումայ (№ 3). pp. 98-101.

Խմբագրական, (1905) Հրատարակչից. Լումայ (№ 1). p. 2.

Խմբագրական, (1905) Ազդ. Խմբագրութեան կանոններ. Լումայ (№ 1). p. I.

Խմբագրական, (1905) Բովանդակութիւն. Լումայ (№ 1). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1905) Նամակ Կ. Պօլսից. Լումայ (№ 1). pp. 106-111.

Խմբագրական, (1905) Ստացուած գրքեր. Լումայ (№ 1). pp. 131-132.

Խմբագրական, (1905) «Լոյս» շաբաթաթերթ. Լումայ (№ 1). p. 136.

Խմբագրական, (1905) «Նոր–Դար»–ի վերանորոգումը. Լումայ (№ 1). pp. 136-137.

Խմբագրական, (1905) Բագուի սոսկալի արկածը. Լումայ (№ 1). pp. 146-173.

Խմբագրական, (1905) Կուրսկի դէպքերը. Լումայ (№ 1). pp. 173-175.

Խմբագրական, (1905) Գուրիայի շարժումը. Լումայ (№ 1). pp. 175-176.

Խմբագրական, (1905) Սեւ ծովի ափի գաղթականներ. Լումայ (№ 1). pp. 177-178.

Խմբագրական, (1905) Կովկասի փոխարքայութիւնը. Լումայ (№ 1). pp. 178-179.

Խմբագրական, (1905) Մամուլի ներկայացուցիչների ժողով. Լումայ (№ 1). p. 179.

Խմբագրական, (1905) Վեհ. Կաթուղիկոսի պատգամաւորութիւնը Պ. Բուրգ. Լումայ (№ 1). p. 180.

Խմբագրական, (1905) Նամակ խմբագրութեան. Լումայ (№ 1). p. 183.

Խմբագրական, (1905) Խմբագրութեան կողմից. Լումայ (№ 1). p. 184.

Խմբագրական, (1905) Յայտարարութիւններ. Լումայ (№ 1). pp. 186-190.

Խմբագրական, (1905) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ (№ 1). p. 185.

Խմբագրական, (1905) Հրատարակչից. Լումայ (№ 2). p. 2.

Խմբագրական, (1905) Ազդ. Խմբագրութեան կանոններ. Լումայ (№ 2). p. I.

Խմբագրական, (1905) Բովանդակութիւն. Լումայ (№ 2). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1905) Սգի ձայնախազերը. Լումայ (№ 2). pp. 34-37.

Խմբագրական, (1905) «Кавказскій край». Լումայ (№ 2). pp. 131-132.

Խմբագրական, (1905) Թատրոն. Լումայ (№ 2). pp. 133-136.

Խմբագրական, (1905) Ստացուած գրքեր. Լումայ (№ 2). p. 130.

Խմբագրական, (1905) Հասարակական շարժումը Ռուսիայում. Լումայ (№ 2). pp. 138-160.

Խմբագրական, (1905) Հրատարակչական ընկերութիւն. նոր ամենօրեայ լրագիր «Բանբեր Կովկասի». Լումայ (№ 2). pp. 160-161.

Խմբագրական, (1905) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ (№ 2). p. 165.

Խմբագրական, (1905) Յայտարարութիւններ. Լումայ (№ 2). pp. 166-168.

Խմբագրական, (1905) Հրտարակչից. Լումայ (№ 3). p. 2.

Խմբագրական, (1905) Ազդ. Խմբագրութեան կանոններ. Լումայ (№ 3). p. I.

Խմբագրական, (1905) Բովանդակություն. Լումայ (№ 3). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1905) Իսլամ. Պատմուածք մի Չերքեզուհու. Լումայ (№ 3). pp. 32-43.

Խմբագրական, (1905) Զրպարտութիւն. Լումայ (№ 3). pp. 105-106.

Խմբագրական, (1905) Ստացուած գրքեր. Լումայ (№ 3). p. 132.

Խմբագրական, (1905) Մեծ գրողը եւ փոքրիկ որդին. Լումայ (№ 3). pp. 133-134.

Խմբագրական, (1905) Նոր պարբերական հրատարակութիւններ. Լումայ (№ 3). pp. 134-135.

Խմբագրական, (1905) Օտար գրականութիւնից. Լումայ (№ 3). pp. 136-138.

Խմբագրական, (1905) Թատրոն. Լումայ (№ 3). pp. 139-141.

Խմբագրական, (1905) Կովկասեան փոխարքայի ժամանումը Թիֆլիս. Լումայ (№ 3). pp. 143-144.

Խմբագրական, (1905) Ռուսիայի ներքին քաղաքականութեան յեղաշրջումը. Լումայ (№ 3). pp. 144-165.

Խմբագրական, (1905) Յայտարարութիւններ. Լումայ (№ 3). pp. 167-168.

Խմբագրական, (1905) Բովանդակութիւն. Լումայ (№ 4). pp. I-II.

Խմբագրական, (1905) Հրատարակչից. Լումայ (№ 4). p. 2.

Խմբագրական, (1905) Հեռագիր. Լումայ (№ 4). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1905) Իսլամ. Պատմուածք մի Չերքեզուհու. Լումայ (№ 4). pp. 26-51.

Խմբագրական, (1905) Խուլիգան. Լումայ (№ 4). pp. 101-103.

Խմբագրական, (1905) Նամակ Ֆրանսիայից. Լումայ (№ 4). pp. 104-105.

Խմբագրական, (1905) Ստացուած գրքեր. Լումայ (№ 4). p. 114.

Խմբագրական, (1905) Երկու կուսակցութեան մաքառումը Ռուսիայում. Լումայ (№ 4). pp. 120-124.

Խմբագրական, (1905) Հայկական նոր աղէտներ. Լումայ (№ 4). pp. 124-131.

Խմբագրական, (1905) Ներքին լուրեր. Լումայ (№ 4). pp. 132-134.

Խմբագրական, (1905) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ (№ 4). p. 135.

Խմբագրական, (1905) Յայտարարութիւններ. Լումայ (№ 4). p. 136.

Խմբագրական, (1905) Ազդ. Խմբագրութեան կանոններ. Լումայ (№ 5). p. I.

Խմբագրական, (1905) Հրատարակչից. Լումայ (№ 5). p. 2.

Խմբագրական, (1905) Բովանդակութիւն. Լումայ (№ 5). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1905) Եապօնական Րոմեօ եւ Ջուլիէտա. Լումայ (№ 5). pp. 46-64.

Խմբագրական, (1905) Նամակ Կ. Պօլսից. Լումայ (№ 5). pp. 129-138.

Խմբագրական, (1905) Ստացուած գրքեր. Լումայ (№ 5). p. 141.

Խմբագրական, (1905) Մի նոր աշխատութիւն հայ հնութիւնների մասին. Լումայ (№ 5). p. 144.

Խմբագրական, (1905) Րօժէստվէնսկու պարտութիւնը. Լումայ (№ 5). pp. 145-150.

Խմբագրական, (1905) Նախիջեւանի Հայերի ողբալի դրութիւնը. Լումայ (№ 5). pp. 150-152.

Խմբագրական, (1905) Համիսլամական շարժման նախանշաններ Անդրկովկասում. Լումայ (№ 5). pp. 152-155.

Խմբագրական, (1905) Վեհ. Կաթողիկոսի Տփխիս ժամանելը եւ փոխարքայի հետ տեսակցութիւնը. Լումայ (№ 5). pp. 155-157.

Խմբագրական, (1905) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ (№ 5). p. 160.

Խմբագրական, (1905) Խմբագրութեան կողմից. Լումայ (№ 6-7). p. I.

Խմբագրական, (1905) Հրատարակչից. Լումայ (№ 6-7). p. 2.

Խմբագրական, (1905) Բովանդակություն. Լումայ (№ 6-7). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1905) Բարձրագոյն հրաման. Լումայ (№ 6-7). pp. 5-7.

Խմբագրական, (1905) Հայրապետական կոնդակ հայ ազգին. Լումայ (№ 6-7). pp. 8-10.

Խմբագրական, (1905) Մատենագրական նորութիւններ. Լումայ (№ 6-7). pp. 143-144.

Խմբագրական, (1905) Ստացուած գրքեր. Լումայ (№ 6-7). pp. 144-145.

Խմբագրական, (1905) Հայոց եկեղեցական կալուածների եւ դպրոցների վերադարձը. Լումայ (№ 6-7). pp. 154-158.

Խմբագրական, (1905) Արիւնալից օրերը Կովկասում. Լումայ (№ 6-7). pp. 158-177.

Խմբագրական, (1905) Պետական Դումա. Լումայ (№ 6-7). p. 177.

Խմբագրական, (1905) Կայսերական մանիֆեստ. Լումայ (№ 6-7). pp. 177-180.

Խմբագրական, (1905) Ներքին լուրեր. Լումայ (№ 6-7). p. 180.

Խմբագրական, (1905) Նամակներ խմբագրութեան. Լումայ (№ 6-7). pp. 180-183.

Խմբագրական, (1905) Հայկական առեւտրական բարձրագոյն դպրոց Կայիրէում. Լումայ (№ 6-7). p. 184.

Խմբագրական, (1905) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ (№ 6-7). p. 188.

Խմբագրական, (1905) Յայտարարութիւններ. Լումայ (№ 6-7). pp. 189-192.

Խմբագրական, (1905) Խմբագրութեան կանոններ. Լումայ (№ 8). p. I.

Խմբագրական, (1905) Հրատարակչից. Լումայ (№ 8). p. 2.

Խմբագրական, (1905) Բովանդակութիւն. Լումայ (№ 8). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1905) Բուդհայականի բարոյականութիւնը. Լումայ (№ 8). pp. 20-28.

Խմբագրական, (1905) Նամակ Կ. Պօլսից. Լումայ (№ 8). pp. 101-109.

Խմբագրական, (1905) Ստացուած գրքեր. Լումայ (№ 8). p. 125.

Խմբագրական, (1905) Բարձրագոյն մանիֆէստ կօնստիտուցիայի մասին. Լումայ (№ 8). pp. 126-127.

Խմբագրական, (1905) Համառուսական գործադուլ. Լումայ (№ 8). pp. 127-130.

Խմբագրական, (1905) Ազատութեան տօնը Թիֆլիսում. Լումայ (№ 8). pp. 130-134.

Խմբագրական, (1905) Հայ ազգի ջարդը. Լումայ (№ 8). pp. 134-135.

Խմբագրական, (1905) Ներքին լուրեր. Լումայ (№ 8). p. 135.

Խմբագրական, (1905) Նամակ խմբագրութեան. Լումայ (№ 8). pp. 135-136.

Խմբագրական, (1905) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ (№ 8). p. 143.

Խմբագրական, (1905) Յայտարարութիւններ. Լումայ (№ 8). p. 144.

Խմբագրական, (1905) Խմբագրութեան կողմից. Լումայ (№ 8). p. I.

Խմբագրական, (1905) Բովանդակութիւն. Լումայ (№ 9-10). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1905) Որբիկը. Լումայ (№ 9-10). pp. 42-49.

Խմբագրական, (1905) Ստացուած գրքեր. Լումայ (№ 9-10). p. 143.

Խմբագրական, (1905) Պարբերական նոր հրատարակութիւններ. Լումայ (№ 9-10). pp. 144-146.

Խմբագրական, (1905) Մղձաւանջ. Լումայ (№ 9-10). pp. 147-157.

Խմբագրական, (1905) Ներքին լուրեր. Լումայ (№ 9-10). pp. 158-159.

Խմբագրական, (1905) Նամակներ խմբագրութեան. Լումայ (№ 9-10). pp. 159-161.

Խմբագրական, (1905) Հայասէրների կոչը. Լումայ (№ 9-10). pp. 162-163.

Խմբագրական, (1905) Մահգոյժ. Լումայ (№ 9-10). p. 163.

Խմբագրական, (1905) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ (№ 9-10). p. 167.

Խմբագրական, (1905) Յայտարարութիւններ. Լումայ (№ 9-10). pp. 168-176.

Խմբագրական, (1905) Արշակ Աթայեան. Սիրոյ հովիտը. Թիֆլիս, 1904. Լումայ (№ 4). p. 108.

Խմբագրական, (1905) Շերամ. Սիրոյ զոհեր. պօեմա ամարանոցային կեանքից. Բագու 1904. Լումայ (№ 4). pp. 109-110.

Խմբագրական, (1905) Գր. քահ. Պետրօվ. Նոր լոյս. (թարգ. ռուսերէնից). Ս.Պետերբուրգ 1904թ. Լումայ (№ 1). pp. 128-129.

Խմբագրական, (1905) Մելք. Եսայեան. Մի ռուբլի... պատկեր Բալախանու կեանքից. Թիֆլիս 1905. Լումայ (№ 4). p. 110.

Խմբագրական, (1905) Ա. Ջ. Երկու պատկեր. Բագու 1905. Լումայ (№ 4). p. 111.

Խմբագրական, (1905) Գրիգոր Վանցեան. Հայ հեղինակներ. ընտիր հատուածներ միջնակարգ դպրոցների համար. Թիֆլիս, 1905թ. Լումայ (№ 1). p. 131.

Խոստիկեան, Մ. (1905) Մի փորձ Ֆաուստ ողբերգութեան հիմնական գաղափարները հասկանալու. Լումայ (№ 2). pp. 43-56.

Խոստուկ, (1905) Սրտիս տենչանքը. Լումայ (№ 8). p. 5.

Կ

Կայծ, (1905) Գարուն. Լումայ (№ 3). p. 97.

Կզիր, (1905) Կարմիր կապոցը. Լումայ (№ 5). pp. 8-26.

Կոստանեան, Յովհ. (1905) Սեկեահ (Լեգենդ). Լումայ (№ 1). pp. 47-49.

Կոստանեան, Յովհ. (1905) Մարգարէ. Լումայ (№ 2). p. 33.

Կոստանեան, Յովհ. (1905) Արագիլ. Լումայ (№ 2). pp. 116-117.

Կոստանեան, Յովհ. (1905) Յաւիտենութիւն. Լումայ (№ 3). p. 82.

Կոստանեան, Յովհ. (1905) Նոր Իսրայէլի սաղմոսներից. Լումայ (№ 5). pp. 5-7.

Կոստանեան, Յովհ. (1905) Նոր Իսրայէլի սաղմոսներից. Լումայ (№ 8). pp. 76-78.

Կոստանեան, Տիրուհի (1905) Ճապոնուհին. ըստ Հեսսէ Վարտէգի. Լումայ (№ 1). pp. 93-100.

Կոստանեան, Տիրուհի (1905) Ճապոնական թատրոն. Լումայ (№ 2). pp. 87-92.

Կոստանեան, Տիրուհի (1905) Ամուսնութիւնը Ճապոնիայում. Լումայ (№ 3). pp. 83-88.

Կոստանեան, Տիրուհի (1905) Ճապոն ծառաները. Լումայ (№ 4). pp. 61-65.

Կոստանեան, Տիրուհի (1905) Ճափոն մանուկները. ըստ Հեսսե Վարտեգի. Լումայ (№ 6-7). pp. 113-121.

Հ

Հայ, (1905) Մակար Եքմալեան. Լումայ (№ 2). p. 163.

Հայ, (1905) Սիմէօն Հախումեան. Լումայ (№ 2). p. 164.

Հայ, (1905) Հայագէտներ Եւրոպայում. Լումայ (№ 6-7). pp. 105-107.

Հայ, (1905) Նօր օրաթերթեր. Լումայ (№ 6-7). p. 146.

Հայ, (1905) Ինքնակոչ մասնաժողովներ. Լումայ (№ 6-7). pp. 146-147.

Հայ, (1905) Լուսաբեր. Լումայ (№ 6-7). pp. 147-148.

Հայ, (1905) Մ. Տ. Շւօտ. Քրդերը Տաճկաց–Հայաստանում. ազգագր. նիւթեր. հ. ա. Ս.Պ.Բուրգ 1905. Լումայ (№ 6-7). pp. 129-132.

Ղ

Ղազարեան, Մ. (1905) Մատերիալիզմ եւ իդէալիզմ. Լումայ (№ 3). pp. 58-67.

Ղազարեան, Մ. (1905) Մատերիալիզմ եւ իդէալիզմ. Լումայ (№ 4). pp. 66-73.

Ղազարեան, Մ. (1905) Մատերիալիզմ եւ իդէալիզմ. Լումայ (№ 5). pp. 75-81.

Ղազարեան, Մ. (1905) Մատերիալիզմ եւ իդէալիզմ. Լումայ (№ 6-7). pp. 41-56.

Մ

Մալխասեան, Յովհաննէս (1905) Հօրական տուն. Լումայ (№ 8). pp. 6-19.

Մախլաս, (1905) Մի համեստ կարծիք. Արիստակէս եպիսկոպոս (Սեդրակեան) Հայաստանեայց եկեղեցու պատկերայարգութիւնը. Մասն Ա. Պետերբուրգ 1904 թ. Լումայ (№ 3). pp. 111-125.

Միսթրալ, Ֆրեդերի (1905) Միրէյօ. Փրովանսական քերթուած. Լումայ (№ 6-7). pp. 1-16.

Միսթրալ, Ֆրեդերի (1905) Միրէյօ. Պրովանսական քերթուած. Լումայ (№ 8). pp. 17-32.

Մխիթարիկ, (1905) Տնանկի երջանկութիւնը. Լումայ (№ 5). pp. 82-90.

Մկրեան, Յովհ. քհ. (1905) Նամակ Կ. Պօլսից. Լումայ (№ 4). pp. 105-108.

Մկրեան, Յովհ. քհ. (1905) Տ. Գաբրիէլ Պատկանեան. Լումայ (№ 5). pp. 91-101.

Մոպասան, Գի դը (1905) Խոստովանանք. Լումայ (№ 1). pp. 40-46.

Յ

Յ., Ն. (1905) Հառաչանք. Լումայ (№ 9-10). pp. 137-138.

Յարոյ, Ն. (1905) Նամակ Փարիզից. Լումայ (№ 1). pp. 111-118.

Յարոյ, Ն. (1905) Նամակ Փարիզից. Լումայ (№ 2). pp. 118-122.

Յարոյ, Ն. (1905) Նամակ Փարիզից. Լումայ (№ 3). pp. 107-110.

Յովակիմեան, Հ. (1905) Պետութեան էութիւնն ու ձեւերը. Լումայ (№ 6-7). pp. 122-128.

Յովակիմեան, Հ. (1905) Պետութեան էութիւնն ու ձեւերը. Լումայ (№ 8). pp. 56-67.

Ն

Նորաշէնցի, (1905) Նամակ Գանձակից. Լումայ (№ 5). pp. 157-160.

Շ

Շ., (1905) Քրիստափոր Միքայէլեան. Լումայ (№ 2). pp. 163-164.

Շահազիզ, Ե. (1905) Նալբանդեանցի նորագիւտ հնագոյն նամակների առթիւ. Լումայ (№ 2). pp. 93-115.

Շահազիզ, Ե. (1905) Մատթէոս Կաթողիկոսի թուղթը Ն. Կ. Բ. Միխայիլ Նիկօլայեւիչին Տէր Գաբրիէլ Պատկանեանցի մասին. Լումայ (№ 3). pp. 102-104.

Շահազիզ, Ե. (1905) Խորէն Նարբէի նամակները. Լումայ (№ 5). pp. 110-114.

Շահազիզ, Ե. (1905) Խորէն Նարբէի նամակները. Լումայ (№ 6-7). pp. 109-112.

Շահազիզ, Երուանդ (1905) Նալբանդեանցի նորագիւտ հնագոյն նամակների առթիւ. Լումայ (№ 1). pp. 79-92.

Շիրվանզադէ, (1905) Պատուի համար. դրամա. Լումայ (№ 1). pp. 10-37.

Շիրվանզադէ, (1905) Պատուի համար. դրամա. (Արարուած երկրորդ). Լումայ (№ 2). pp. 5-32.

Շիրվանզադէ, (1905) Պատուի համար. դրամա. (Արարուած երրորդ). Լումայ (№ 3). pp. 13-30.

Շիրվանզադէ, (1905) Պատուի համար. դրամա. (Արարուած չորրորդ). Լումայ (№ 4). pp. 5-25.

Շովրեան, Մ. (1905) Նամակ Մոսկուայից. Լումայ (№ 8). pp. 109-117.

Շւոտ, Մ. (1905) «Լումայի» խմբագրութեան. Լումայ (№ 8). pp. 137-142.

Չ

Չուբարեան, Վարդան (1905) Մի ակնարկ Խաչատուր Աբովեանի գրական եւ հասարակական գործունէութեան վերայ. Լումայ (№ 2). pp. 64-72.

Պ

Պատրիկ, (1905) Մօր յիշատակը. Լումայ (№ 3). pp. 44-57.

Պատրիկ, (1905) Մօր յիշատակը. Լումայ (№ 4). pp. 53-60.

Պատրիկ, (1905) Անհունի շէմքում. Լումայ (№ 9-10). pp. 111-133.

Ջ

Ջանեան, Ա. (1905) Խակարա–քար. Լումայ (№ 2). pp. 39-42.

Ռ

Ռիչարդսօն, Չարլս (1905) Գրքերի ընտրութիւնը. Լումայ (№ 1). pp. 1-16.

Ռիչարդսօն, Չարլս (1905) Գրքերի ընտրութիւնը. Լումայ (№ 2). pp. 17-48.

Ռիչարդսօն, Չարլս (1905) Գրքերի ընտրութիւնը. Լումայ (№ 3). pp. 49-80.

Ռիչարդսօն, Չարլս (1905) Գրքերի ընտրութիւնը. Լումայ (№ 4). pp. 81-96.

Ռուսօ, Ժան-Ժակ (1905) Էմիլ. II գիրք. Լումայ (№ 5). pp. 3-18.

Ռուսօ, Ժան-Ժակ (1905) Էմիլ. II գիրք. Լումայ (№ 6-7). pp. 19-64.

Ռուսօ, Ժան-Ժակ (1905) Էմիլ. II գիրք. Լումայ (№ 8). pp. 65-82.

Ռուսօ, Ժան-Ժակ (1905) Էմիլ. II մասը. Լումայ (№ 9-10). pp. 83-90.

Ս

Սիօն Վարդապետ, (1905) Նամակ խմբագրութեան. Լումայ (№ 4). pp. 134-135.

Վ

Վ., Ա. (1905) Սերվանտէսի Դօն–Քիշօտ Լամանշեցին. Լումայ (№ 4). pp. 115-118.

Վ., Ն. (1905) Թատրոն. Լումայ (№ 1). pp. 138-141.

Վանցեան, Գ. (1905) Հայերէնը մշակելու նիւթեր. Լումայ (№ 1). pp. 101-104.

Տ

Տէնիսըն, (1905) Յիշատակին. Լումայ (№ 4). pp. 1-32.

Տէնիսըն, (1905) Յիշատակին. Լումայ (№ 5). pp. 33-48.

Տէնիսըն, (1905) Յիշատակին. Լումայ (№ 6-7). pp. 49-88.

Տէր–Աստուածատրեան, Հայկ (1905) Սիմէօն Հախումեանի ինքնակենսագրութիւնը. Լումայ (№ 4). pp. 74-77.

Տէր–Աւագեան, Միքայէլ (1905) Ժողովրդական բանահիւսութիւն. Լումայ (№ 9-10). pp. 134-136.

Տէր–Խաչատրեան, Արշամ (1905) «Հայրենիքի կարօտը», Ա–Դօ–ի. Ս.Պ.Բուրգ, 1905. Լումայ (№ 6-7). pp. 132-138.

Փ

Փափազեան, Վ. (1905) Պօղոս Քէհեան. Լումայ (№ 6-7). pp. 11-17.

Ք

Քարամեան, Ն. (1905) Հարիւր տարի առաջ. Լումայ (№ 2). pp. 57-62.

Քննասէր, (1905) Երկրորդ Պահլաւունիք. Լումայ (№ 4). pp. 91-100.

Քննասէր, (1905) Երկրորդ Պահլաւունիք. Լումայ (№ 5). pp. 102-109.

Քննասէր, (1905) Երկրորդ Պահլաւունիք. Լումայ (№ 8). pp. 68-75.

Քննասէր, (1905) Երկրորդ Պահլաւունիք. Լումայ (№ 9-10). pp. 77-82.

This list was generated on Tue Dec 11 23:57:42 2018 AMT.