«Լումայ» գրական հանդէս

Items where Year is 1905

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: F | M | T | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Ը | Թ | Ի | Լ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Շ | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Փ | Ք
Number of items: 284.

F

Frapié, Léon (1905) Ջէկի. Լումայ, 8. pp. 49-55.

M

Mars, (1905) Ի՞նչն է սպառնում Կովկասին. Լումայ, 6-7. pp. 58-87.

Mars, (1905) Սպառնալիքը մեծանում է. Լումայ, 9-10. pp. 84-97.

T

Ter-Mikaelian, Nerses (1905) Das armenische Hymnarium. Nerses Ter-Mikaelian. Leipzig 1905. Լումայ, 6-7. pp. 138-139.

Ա

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1905) Ամսագիր Լուման. Լումայ, 1. pp. 5-9.

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1905) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ, 3. p. 166.

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1905) «Վայ ձեզ փարիսեցւոց կեղծաւորաց». Լումայ, 6-7. pp. 185-187.

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1905) Մի տխրահռչակ զրպարտող. Լումայ, 9-10. pp. 164-166.

Աղանեանց, Նուարդ (1905) Նոր ճառագայթներ. Լումայ, 1. pp. 143-145.

Աղանեանց, Նուարդ (1905) Գիտական նորութիւններ. Լումայ, 2. pp. 136-137.

Աղանեանց, Նուարդ (1905) Գիտական նորութիւններ. Լումայ, 3. pp. 141-142.

Աղանեանց, Նուարդ (1905) Գիտական նորութիւններ. Լումայ, 4. pp. 118-119.

Աղանեանց, Նուարդ (1905) Քթով շունչ քաշելու կարեւորութիւնը. Լումայ, 6-7. p. 149.

Աղանեանց, Նուարդ (1905) Նոր քնաբեր դեղ. Լումայ, 6-7. pp. 149-150.

Աղանեանց, Նուարդ (1905) Արտէրիօսկլէրօզի բժշկութիւնը. Լումայ, 6-7. p. 150.

Աղանեանց, Նուարդ (1905) Բերինգի հսկայական գիւտը. Լումայ, 8. pp. 117-119.

Աղանեանց, Նուարդ (1905) Թոքախտ եւ լոյս. Լումայ, 9-10. pp. 139-140.

Աղանեանց, Նուարդ (1905) 1. Թոքախտի բժկութիւնը։ 2. Ծոծրակի կօնտրակտուրա. Լումայ, 5. pp. 142-143.

Աղաջանեան, Կար. (1905) Հոգեկան վարակումն եւ նրա նշանակութիւնը. Լումայ, 3. pp. 68-81.

Ատրպետ, (1905) Բեհայիները կամ բաբիզմ. Լումայ, 3. pp. 89-96.

Ատրպետ, (1905) Բէհայիները կամ բաբիզմ. Լումայ, 4. pp. 78-88.

Ատրպետ, (1905) Բէհայիները կամ բաբիզմ. Լումայ, 5. pp. 115-122.

Ատրպետ, (1905) Բէհայիներ կամ բաբիզմ. Լումայ, 6-7. pp. 94-104.

Ատրպետ, (1905) Բեհայիներ կամ բաբիզմ. Լումայ, 8. pp. 88-96.

Ատրպետ, (1905) Վիշապ. Լումայ, 9-10. pp. 50-76.

Ատրպետ, (1905) Բեհայիներ կամ բաբիզմ. Լումայ, 9-10. pp. 98-109.

Արամեան, Բժ. (1905) Ներսես V-ի մահուան խնդրի առթիւ. Լումայ, 2. pp. 79-86.

Բ

Բաբայեան, Է. (1905) Նամակ Ս.Պ.–Բուրգից. Լումայ, 1. p. 180.

Բարխուդարեանց, Գէորգ (1905) Հայ եւ հայութիւն. Լումայ, 9-10. pp. 22-23.

Բոզիեան, Յ. (1905) Կոյսի հառաչը. Լումայ, 1. pp. 50-71.

Բոզիեան, Յ. (1905) Հակումներ. դրամա 4 արարուածով. I արարուած. Լումայ, 5. pp. 27-45.

Բոզիեան, Յ. (1905) Հակումներ. դրամա 4 արարուածով. II գործողութիւն. Լումայ, 6-7. pp. 19-40.

Բոզիեան, Յ. (1905) Հակումներ. դրամա 4 արարուածով. III գործողութիւն. Լումայ, 8. pp. 30-48.

Բոզիեան, Յ. (1905) Հակումներ. դրամա 4 արարուածով. IV գործողութիւն. Լումայ, 9-10. pp. 24-41.

Բրիչ, (1905) Նոր արշալույս. Լումայ, 6-7. pp. 151-154.

Բրիչ, (1905) Հրատակութիւն «Արշալոյսի» № 1. Մարդ. Թարգմ. Մ.Վ. Բագու 1905. Լումայ, 9-10. pp. 141-142.

Բրիչ, (1905) Սիրու երգիչ Ն. Քուչակի երգերը. մշակեց Գէորգ Ասատուր. էջ 133. Թիֆլիզ 1905. Լումայ, 2. pp. 123-126.

Բրիչ, (1905) Հայկ Տէր–Աստվածատրեան. Բառարան հայ կենսագրութեանց (հայագէտներով) 1441-1904. Ա. պրակ առաջին. 45 պատկերներով. Թիֆլիս 1904. Լումայ, 4. pp. 111-113.

Բրիչ, (1905) Ղազ. քահ. Յովսեփեան. Ակնարկներ Ուտիացի և մահմեդական հայերի մասին. Թիֆլիզ. 1904 էջ 102. Լումայ, 2. pp. 126-128.

Բրիչ, (1905) Մ. Տ. Շւոտ. ա. Քիւրտ պէկ (գծեր հայ-քրդական կեանքէն) երկ. տպ. Ս.Պետերբուրգ 1904 թ. Բ. Քիւրտ պէկ. բ. Հատորիկ. Արամը. Լումայ, 6-7. pp. 142-143.

Բրիչ, (1905) Ա. Մարգար. Երախտիք. պատմուածք. Բագու 1904. Լումայ, 1. pp. 126-127.

Բրիչ, (1905) Նար–Դոս. Նորածին մանուկը. Վաղարշապատ. 1904թ. Լումայ, 1. pp. 129-131.

Բրիչ, (1905) Նուէր մանուկներին. Ա. Ի. Կրասնիցկի. Արցունք. ազատ թարգմ. Օր. Մ. Ս., Ս.Պետերբուրգ 1905. Լումայ, 6-7. pp. 140-141.

Բրիչ, (1905) Յար. Եսայան. Միևնոյն դագաղում... պատկեր. Թիֆլիս 1905. Լումայ, 8. pp. 121-122.

Բրիչ, (1905) Ժ. Մասսօն. Նապաստակ Խէչանի վրեժխնդրութիւնը կամ ինքդ քեզ օգնիր. զրոյց պատկերազարդ, ֆրանս. փոխադրեց Լևոն Մելիք-Ադամեանց. Թիֆլիզ 1905. Լումայ, 8. p. 121.

Բրիչ, (1905) Աղէքսանդրապօլից Ղանլիճա, ուղևորի յիշողութիւններից. գրեց Ն. Ք. Նիկողոսեան. Ալեքսանդրապօլ. 1905. Լումայ, 8. pp. 124-125.

Բրիչ, (1905) Ամպրէ. Տաղեր. Վաղարշապատ 1905. Լումայ, 6-7. pp. 139-140.

Բրիչ, (1905) Գարեգին Լեւոնեանց. Գծագրութիւն եւ նկարչութիւն. Առաջին մաս. Տփխիս, 1905. Լումայ, 6-7. p. 142.

Բրիչ, (1905) Մ. Տ. Շւոտ. Հնչակ (զատկական նուէր Տ-ցի գաղթականներին)։ Ս.Պետերբուրգ 1905. Լումայ, 9-10. pp. 142-143.

Բրիչ, (1905) Ադօ. Հայրենիքի կարօտը. Ս.Պետերբուրգ 1905. Լումայ, 5. p. 140.

Բրիչ, (1905) Փառնակէս. Խօլերա. վոդըվիլ մէկ արարուածով. Երևան 1905. Լումայ, 6-7. p. 141.

Բրիչ, (1905) Մարգար. Հալածանքի ծնունդը. քերթուած (Բաբիի երգերից) Ալէքսանդրապօլ. 1905. Լումայ, 8. pp. 120-121.

Բրիչ, (1905) Բ. Պէնկօ. Մեծ տօն. (թարգ.) Ս.Պետերբուրգ. 1905թ. Լումայ, 1. pp. 127-128.

Բրիչ, (1905) Վրաց գրականութիւնից №6. Է. Նինօշվիլի. Գօգիա Ուիշվիլի. հրատ. Գ. Աւանեանցի. թարգ. Ղ. Կ. էջ 40 Թիֆլիզ 1905. Լումայ, 2. pp. 128-130.

Բրիչ, (1905) Մեր էժանագին գրադարանը. №7. Մ. Սերաօ. Մանկան մօտ. Վերջին խօսք. Լումայ, 5. pp. 139-140.

Բրիչ, (1905) Совещанiе учителей начальныхъ училищъ. Լումայ, 8. pp. 122-124.

Գ

Գալուստ, (1905) Արեան հայրենիք. Լումայ, 9-10. p. 83.

Դ

Դաղբաշեան, Յ. (1905) Իմ պատասխանը պ. Գ. Ենգիբարեանին. Լումայ, 3. pp. 125-132.

Դիտող, (1905) Պատկերահանդէս. Լումայ, 1. pp. 141-143.

Դիտող, (1905) Նամակ Երեւանից. Լումայ, 2. pp. 161-162.

Ե

Ենգիբարեան, Գ. (1905) Ինքնավստահութիւն. Լումայ, 2. pp. 73-78.

Ենգիբարեան, Գար. (1905) Ազգայնութեան նշանները. Լումայ, 1. pp. 72-76.

Ենգիբարեան, Գար. (1905) Հայ ազգի իղձերը. Լումայ, 3. pp. 5-12.

Ենգիբարեան, Գար. (1905) Հայոց ազգը անցեալում. Լումայ, 5. pp. 65-74.

Ենգիբարեան, Գար. (1905) Հայ ազգի իղձերը. Լումայ, 6-7. pp. 88-93.

Ենգիբարեան, Գար. (1905) Պրօֆէսսոր Մակսիմ Կովալեվսկին եւ Ռուսաստանի հպատակները. Լումայ, 8. pp. 79-87.

Ենգիբարեան, Գար. (1905) Ո՞րը պիտի լինի հայ ազգի քաղաքականութիւնը. Լումայ, 9-10. pp. 5-21.

Ենգիբարեան, Գար. (1905) Полный армяно-русскiй словарь составленный докторомъ философiи А. Дагбашяномъ. Լումայ, 1. pp. 120-125.

Զ

Զայրութեան, Մ. (1905) Պանդուխտին տենչը. Լումայ, 1. pp. 77-78.

Զաք., Պօղ. (1905) Նամակ Շուշուց. Լումայ, 1. pp. 181-183.

Ը

Ընթերցող, (1905) Բարդուղիմէոս եպս. Գէորգեան. Վաղարշապատը եւ Ս. Էջմիածինը իրենց սկզբնական տեղումն են. Լումայ, 3. p. 125.

Թ

Թամամշեան, Մ. (1905) H. Hubschmann. Die altarmenischen Ortsnamen, mit Beitragen zur historischen Topographie armeniens und enier karte. 1904 Strassburg. Լումայ, 1. p. 119.

Թումանեան, Յարութիւն (1905) Գարուն. Լումայ, 1. p. 105.

Թումանեան, Յարութիւն (1905) Այդեմիրկան. Լումայ, 8. pp. 97-100.

Ի

Իսահակեան, Համբ. (1905) Առ երկնայինը. Լումայ, 6-7. p. 18.

Իսահակեան, Համբ. (1905) Յիշատակ. Լումայ, 8. p. 29.

Լ

Լուսինեան, Գ. (1905) Գեղունի եւ Որբունի. Լումայ, 1. pp. 133-136.

Խ

Խանլարեան, Յ. (1905) Չե´մ յուսահատուի. Լումայ, 1. p. 38.

Խանլարեան, Յ. (1905) Մի´ լար... Լումայ, 1. p. 39.

Խանլարեան, Յ. (1905) Գործչին. Լումայ, 2. p. 38.

Խանլարեան, Յ. (1905) Երգեր, նուագներ. Լումայ, 2. p. 63.

Խանլարեան, Յ. (1905) Տու´ր ձեռքդ, եղբա՜յր... Լումայ, 3. p. 31.

Խանլարեան, Յ. (1905) «Պօէտ,ասաց». Լումայ, 4. p. 52.

Խանլարեան, Յ. (1905) Մուրացկանը. Լումայ, 4. pp. 89-90.

Խանլարեան, Յ. (1905) Լռի´ր, հայ երգիչ... Լումայ, 6-7. p. 57.

Խանլարեան, Յ. (1905) Ահռելի գիշեր. Լումայ, 6-7. p. 108.

Խանլարեան, Յ. (1905) Որբացած ազգը. Լումայ, 9-10. p. 110.

Խասբէկեան, Գեղեցիկ (1905) Այսպէս է մարդը. Լումայ, 3. pp. 98-101.

Խմբագրական, (1905) Հրատարակչից. Լումայ, 1. p. 2.

Խմբագրական, (1905) Ազդ. Խմբագրութեան կանոններ. Լումայ, 1. I.

Խմբագրական, (1905) Բովանդակութիւն. Լումայ, 1. pp. 3-4.

Խմբագրական, (1905) Նամակ Կ. Պօլսից. Լումայ, 1. pp. 106-111.

Խմբագրական, (1905) Ստացուած գրքեր. Լումայ, 1. pp. 131-132.

Խմբագրական, (1905) «Լոյս» շաբաթաթերթ. Լումայ, 1. p. 136.

Խմբագրական, (1905) «Նոր–Դար»–ի վերանորոգումը. Լումայ, 1. pp. 136-137.

Խմբագրական, (1905) Բագուի սոսկալի արկածը. Լումայ, 1. pp. 146-173.

Խմբագրական, (1905) Կուրսկի դէպքերը. Լումայ, 1. pp. 173-175.

Խմբագրական, (1905) Գուրիայի շարժումը. Լումայ, 1. pp. 175-176.

Խմբագրական, (1905) Սեւ ծովի ափի գաղթականներ. Լումայ, 1. pp. 177-178.

Խմբագրական, (1905) Կովկասի փոխարքայութիւնը. Լումայ, 1. pp. 178-179.

Խմբագրական, (1905) Մամուլի ներկայացուցիչների ժողով. Լումայ, 1. p. 179.

Խմբագրական, (1905) Վեհ. Կաթուղիկոսի պատգամաւորութիւնը Պ. Բուրգ. Լումայ, 1. p. 180.

Խմբագրական, (1905) Նամակ խմբագրութեան. Լումայ, 1. p. 183.

Խմբագրական, (1905) Խմբագրութեան կողմից. Լումայ, 1. p. 184.

Խմբագրական, (1905) Յայտարարութիւններ. Լումայ, 1. pp. 186-190.

Խմբագրական, (1905) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ, 1. p. 185.

Խմբագրական, (1905) Հրատարակչից. Լումայ, 2. p. 2.

Խմբագրական, (1905) Ազդ. Խմբագրութեան կանոններ. Լումայ, 2. I.

Խմբագրական, (1905) Բովանդակութիւն. Լումայ, 2. pp. 3-4.

Խմբագրական, (1905) Սգի ձայնախազերը. Լումայ, 2. pp. 34-37.

Խմբագրական, (1905) «Кавказскій край». Լումայ, 2. pp. 131-132.

Խմբագրական, (1905) Թատրոն. Լումայ, 2. pp. 133-136.

Խմբագրական, (1905) Ստացուած գրքեր. Լումայ, 2. p. 130.

Խմբագրական, (1905) Հասարակական շարժումը Ռուսիայում. Լումայ, 2. pp. 138-160.

Խմբագրական, (1905) Հրատարակչական ընկերութիւն. նոր ամենօրեայ լրագիր «Բանբեր Կովկասի». Լումայ, 2. pp. 160-161.

Խմբագրական, (1905) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ, 2. p. 165.

Խմբագրական, (1905) Յայտարարութիւններ. Լումայ, 2. pp. 166-168.

Խմբագրական, (1905) Հրատարակչից. Լումայ, 3. p. 2.

Խմբագրական, (1905) Ազդ. Խմբագրութեան կանոններ. Լումայ, 3. I.

Խմբագրական, (1905) Բովանդակություն. Լումայ, 3. pp. 3-4.

Խմբագրական, (1905) Իսլամ. Պատմուածք մի Չերքեզուհու. Լումայ, 3. pp. 32-43.

Խմբագրական, (1905) Զրպարտութիւն. Լումայ, 3. pp. 105-106.

Խմբագրական, (1905) Ստացուած գրքեր. Լումայ, 3. p. 132.

Խմբագրական, (1905) Մեծ գրողը եւ փոքրիկ որդին. Լումայ, 3. pp. 133-134.

Խմբագրական, (1905) Նոր պարբերական հրատարակութիւններ. Լումայ, 3. pp. 134-135.

Խմբագրական, (1905) Օտար գրականութիւնից. Լումայ, 3. pp. 136-138.

Խմբագրական, (1905) Թատրոն. Լումայ, 3. pp. 139-141.

Խմբագրական, (1905) Կովկասեան փոխարքայի ժամանումը Թիֆլիս. Լումայ, 3. pp. 143-144.

Խմբագրական, (1905) Ռուսիայի ներքին քաղաքականութեան յեղաշրջումը. Լումայ, 3. pp. 144-165.

Խմբագրական, (1905) Յայտարարութիւններ. Լումայ, 3. pp. 167-168.

Խմբագրական, (1905) Բովանդակութիւն. Լումայ, 4. I-II.

Խմբագրական, (1905) Հրատարակչից. Լումայ, 4. p. 2.

Խմբագրական, (1905) Հեռագիր. Լումայ, 4. pp. 3-4.

Խմբագրական, (1905) Իսլամ. Պատմուածք մի Չերքեզուհու. Լումայ, 4. pp. 26-51.

Խմբագրական, (1905) Խուլիգան. Լումայ, 4. pp. 101-103.

Խմբագրական, (1905) Նամակ Ֆրանսիայից. Լումայ, 4. pp. 104-105.

Խմբագրական, (1905) Ստացուած գրքեր. Լումայ, 4. p. 114.

Խմբագրական, (1905) Երկու կուսակցութեան մաքառումը Ռուսիայում. Լումայ, 4. pp. 120-124.

Խմբագրական, (1905) Հայկական նոր աղէտներ. Լումայ, 4. pp. 124-131.

Խմբագրական, (1905) Ներքին լուրեր. Լումայ, 4. pp. 132-134.

Խմբագրական, (1905) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ, 4. p. 135.

Խմբագրական, (1905) Յայտարարութիւններ. Լումայ, 4. p. 136.

Խմբագրական, (1905) Ազդ. Խմբագրութեան կանոններ. Լումայ, 5. I.

Խմբագրական, (1905) Հրատարակչից. Լումայ, 5. p. 2.

Խմբագրական, (1905) Բովանդակութիւն. Լումայ, 5. pp. 3-4.

Խմբագրական, (1905) Եապօնական Րոմեօ եւ Ջուլիէտա. Լումայ, 5. pp. 46-64.

Խմբագրական, (1905) Նամակ Կ. Պօլսից. Լումայ, 5. pp. 129-138.

Խմբագրական, (1905) Ստացուած գրքեր. Լումայ, 5. p. 141.

Խմբագրական, (1905) Մի նոր աշխատութիւն հայ հնութիւնների մասին. Լումայ, 5. p. 144.

Խմբագրական, (1905) Րօժէստվէնսկու պարտութիւնը. Լումայ, 5. pp. 145-150.

Խմբագրական, (1905) Նախիջեւանի Հայերի ողբալի դրութիւնը. Լումայ, 5. pp. 150-152.

Խմբագրական, (1905) Համիսլամական շարժման նախանշաններ Անդրկովկասում. Լումայ, 5. pp. 152-155.

Խմբագրական, (1905) Վեհ. Կաթողիկոսի Տփխիս ժամանելը եւ փոխարքայի հետ տեսակցութիւնը. Լումայ, 5. pp. 155-157.

Խմբագրական, (1905) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ, 5. p. 160.

Խմբագրական, (1905) Խմբագրութեան կողմից. Լումայ, 6-7. I.

Խմբագրական, (1905) Հրատարակչից. Լումայ, 6-7. p. 2.

Խմբագրական, (1905) Բովանդակություն. Լումայ, 6-7. pp. 3-4.

Խմբագրական, (1905) Բարձրագոյն հրաման. Լումայ, 6-7. pp. 5-7.

Խմբագրական, (1905) Հայրապետական կոնդակ հայ ազգին. Լումայ, 6-7. pp. 8-10.

Խմբագրական, (1905) Մատենագրական նորութիւններ. Լումայ, 6-7. pp. 143-144.

Խմբագրական, (1905) Ստացուած գրքեր. Լումայ, 6-7. pp. 144-145.

Խմբագրական, (1905) Հայոց եկեղեցական կալուածների եւ դպրոցների վերադարձը. Լումայ, 6-7. pp. 154-158.

Խմբագրական, (1905) Արիւնալից օրերը Կովկասում. Լումայ, 6-7. pp. 158-177.

Խմբագրական, (1905) Պետական Դումա. Լումայ, 6-7. p. 177.

Խմբագրական, (1905) Կայսերական մանիֆեստ. Լումայ, 6-7. pp. 177-180.

Խմբագրական, (1905) Ներքին լուրեր. Լումայ, 6-7. p. 180.

Խմբագրական, (1905) Նամակներ խմբագրութեան. Լումայ, 6-7. pp. 180-183.

Խմբագրական, (1905) Հայկական առեւտրական բարձրագոյն դպրոց Կայիրէում. Լումայ, 6-7. p. 184.

Խմբագրական, (1905) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ, 6-7. p. 188.

Խմբագրական, (1905) Յայտարարութիւններ. Լումայ, 6-7. pp. 189-192.

Խմբագրական, (1905) Խմբագրութեան կանոններ. Լումայ, 8. I.

Խմբագրական, (1905) Հրատարակչից. Լումայ, 8. p. 2.

Խմբագրական, (1905) Բովանդակութիւն. Լումայ, 8. pp. 3-4.

Խմբագրական, (1905) Բուդհայականի բարոյականութիւնը. Լումայ, 8. pp. 20-28.

Խմբագրական, (1905) Նամակ Կ. Պօլսից. Լումայ, 8. pp. 101-109.

Խմբագրական, (1905) Ստացուած գրքեր. Լումայ, 8. p. 125.

Խմբագրական, (1905) Բարձրագոյն մանիֆէստ կօնստիտուցիայի մասին. Լումայ, 8. pp. 126-127.

Խմբագրական, (1905) Համառուսական գործադուլ. Լումայ, 8. pp. 127-130.

Խմբագրական, (1905) Ազատութեան տօնը Թիֆլիսում. Լումայ, 8. pp. 130-134.

Խմբագրական, (1905) Հայ ազգի ջարդը. Լումայ, 8. pp. 134-135.

Խմբագրական, (1905) Ներքին լուրեր. Լումայ, 8. p. 135.

Խմբագրական, (1905) Նամակ խմբագրութեան. Լումայ, 8. pp. 135-136.

Խմբագրական, (1905) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ, 8. p. 143.

Խմբագրական, (1905) Յայտարարութիւններ. Լումայ, 8. p. 144.

Խմբագրական, (1905) Խմբագրութեան կողմից. Լումայ, 8. I.

Խմբագրական, (1905) Բովանդակութիւն. Լումայ, 9-10. pp. 3-4.

Խմբագրական, (1905) Որբիկը. Լումայ, 9-10. pp. 42-49.

Խմբագրական, (1905) Ստացուած գրքեր. Լումայ, 9-10. p. 143.

Խմբագրական, (1905) Պարբերական նոր հրատարակութիւններ. Լումայ, 9-10. pp. 144-146.

Խմբագրական, (1905) Մղձաւանջ. Լումայ, 9-10. pp. 147-157.

Խմբագրական, (1905) Ներքին լուրեր. Լումայ, 9-10. pp. 158-159.

Խմբագրական, (1905) Նամակներ խմբագրութեան. Լումայ, 9-10. pp. 159-161.

Խմբագրական, (1905) Հայասէրների կոչը. Լումայ, 9-10. pp. 162-163.

Խմբագրական, (1905) Մահգոյժ. Լումայ, 9-10. p. 163.

Խմբագրական, (1905) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ, 9-10. p. 167.

Խմբագրական, (1905) Յայտարարութիւններ. Լումայ, 9-10. pp. 168-176.

Խմբագրական, (1905) Արշակ Աթայեան. Սիրոյ հովիտը. Թիֆլիս, 1904. Լումայ, 4. p. 108.

Խմբագրական, (1905) Շերամ. Սիրոյ զոհեր. պօեմա ամարանոցային կեանքից. Բագու 1904. Լումայ, 4. pp. 109-110.

Խմբագրական, (1905) Գր. քահ. Պետրօվ. Նոր լոյս. (թարգ. ռուսերէնից). Ս.Պետերբուրգ 1904թ. Լումայ, 1. pp. 128-129.

Խմբագրական, (1905) Մելք. Եսայեան. Մի ռուբլի... պատկեր Բալախանու կեանքից. Թիֆլիս 1905. Լումայ, 4. p. 110.

Խմբագրական, (1905) Ա. Ջ. Երկու պատկեր. Բագու 1905. Լումայ, 4. p. 111.

Խմբագրական, (1905) Գրիգոր Վանցեան. Հայ հեղինակներ. ընտիր հատուածներ միջնակարգ դպրոցների համար. Թիֆլիս, 1905թ. Լումայ, 1. p. 131.

Խոստիկեան, Մ. (1905) Մի փորձ Ֆաուստ ողբերգութեան հիմնական գաղափարները հասկանալու. Լումայ, 2. pp. 43-56.

Խոստուկ, (1905) Սրտիս տենչանքը. Լումայ, 8. p. 5.

Կ

Կայծ, (1905) Գարուն. Լումայ, 3. p. 97.

Կզիր, (1905) Կարմիր կապոցը. Լումայ, 5. pp. 8-26.

Կոստանեան, Յովհ. (1905) Սեկեահ (Լեգենդ). Լումայ, 1. pp. 47-49.

Կոստանեան, Յովհ. (1905) Մարգարէ. Լումայ, 2. p. 33.

Կոստանեան, Յովհ. (1905) Արագիլ. Լումայ, 2. pp. 116-117.

Կոստանեան, Յովհ. (1905) Յաւիտենութիւն. Լումայ, 3. p. 82.

Կոստանեան, Յովհ. (1905) Նոր Իսրայէլի սաղմոսներից. Լումայ, 5. pp. 5-7.

Կոստանեան, Յովհ. (1905) Նոր Իսրայէլի սաղմոսներից. Լումայ, 8. pp. 76-78.

Կոստանեան, Տիրուհի (1905) Ճապոնուհին. ըստ Հեսսէ Վարտէգի. Լումայ, 1. pp. 93-100.

Կոստանեան, Տիրուհի (1905) Ճապոնական թատրոն. Լումայ, 2. pp. 87-92.

Կոստանեան, Տիրուհի (1905) Ամուսնութիւնը Ճապոնիայում. Լումայ, 3. pp. 83-88.

Կոստանեան, Տիրուհի (1905) Ճապոն ծառաները. Լումայ, 4. pp. 61-65.

Կոստանեան, Տիրուհի (1905) Ճափոն մանուկները. ըստ Հեսսե Վարտեգի. Լումայ, 6-7. pp. 113-121.

Հ

Հայ, (1905) Մակար Եքմալեան. Լումայ, 2. p. 163.

Հայ, (1905) Սիմէօն Հախումեան. Լումայ, 2. p. 164.

Հայ, (1905) Հայագէտներ Եւրոպայում. Լումայ, 6-7. pp. 105-107.

Հայ, (1905) Նօր օրաթերթեր. Լումայ, 6-7. p. 146.

Հայ, (1905) Ինքնակոչ մասնաժողովներ. Լումայ, 6-7. pp. 146-147.

Հայ, (1905) Լուսաբեր. Լումայ, 6-7. pp. 147-148.

Հայ, (1905) Մ. Տ. Շւօտ. Քրդերը Տաճկաց–Հայաստանում. ազգագր. նիւթեր. հ. ա. Ս.Պ.Բուրգ 1905. Լումայ, 6-7. pp. 129-132.

Ղ

Ղազարեան, Մ. (1905) Մատերիալիզմ եւ իդէալիզմ. Լումայ, 3. pp. 58-67.

Ղազարեան, Մ. (1905) Մատերիալիզմ եւ իդէալիզմ. Լումայ, 4. pp. 66-73.

Ղազարեան, Մ. (1905) Մատերիալիզմ եւ իդէալիզմ. Լումայ, 5. pp. 75-81.

Ղազարեան, Մ. (1905) Մատերիալիզմ եւ իդէալիզմ. Լումայ, 6-7. pp. 41-56.

Մ

Մալխասեան, Յովհաննէս (1905) Հօրական տուն. Լումայ, 8. pp. 6-19.

Մախլաս, (1905) Մի համեստ կարծիք. Արիստակէս եպիսկոպոս (Սեդրակեան) Հայաստանեայց եկեղեցու պատկերայարգութիւնը. Մասն Ա. Պետերբուրգ 1904 թ. Լումայ, 3. pp. 111-125.

Միսթրալ, Ֆրեդերի (1905) Միրէյօ. Փրովանսական քերթուած. Լումայ, 6-7. pp. 1-16.

Միսթրալ, Ֆրեդերի (1905) Միրէյօ. Պրովանսական քերթուած. Լումայ, 8. pp. 17-32.

Մխիթարիկ, (1905) Տնանկի երջանկութիւնը. Լումայ, 5. pp. 82-90.

Մկրեան, Յովհ. քհ. (1905) Նամակ Կ. Պօլսից. Լումայ, 4. pp. 105-108.

Մկրեան, Յովհ. քհ. (1905) Տ. Գաբրիէլ Պատկանեան. Լումայ, 5. pp. 91-101.

Մոպասան, Գի դը (1905) Խոստովանանք. Լումայ, 1. pp. 40-46.

Յ

Յ., Ն. (1905) Հառաչանք. Լումայ, 9-10. pp. 137-138.

Յարոյ, Ն. (1905) Նամակ Փարիզից. Լումայ, 1. pp. 111-118.

Յարոյ, Ն. (1905) Նամակ Փարիզից. Լումայ, 2. pp. 118-122.

Յարոյ, Ն. (1905) Նամակ Փարիզից. Լումայ, 3. pp. 107-110.

Յովակիմեան, Հ. (1905) Պետութեան էութիւնն ու ձեւերը. Լումայ, 6-7. pp. 122-128.

Յովակիմեան, Հ. (1905) Պետութեան էութիւնն ու ձեւերը. Լումայ, 8. pp. 56-67.

Ն

Նորաշէնցի, (1905) Նամակ Գանձակից. Լումայ, 5. pp. 157-160.

Շ

Շ., (1905) Քրիստափոր Միքայէլեան. Լումայ, 2. pp. 163-164.

Շահազիզ, Ե. (1905) Նալբանդեանցի նորագիւտ հնագոյն նամակների առթիւ. Լումայ, 2. pp. 93-115.

Շահազիզ, Ե. (1905) Մատթէոս Կաթողիկոսի թուղթը Ն. Կ. Բ. Միխայիլ Նիկօլայեւիչին Տէր Գաբրիէլ Պատկանեանցի մասին. Լումայ, 3. pp. 102-104.

Շահազիզ, Ե. (1905) Խորէն Նարբէի նամակները. Լումայ, 5. pp. 110-114.

Շահազիզ, Ե. (1905) Խորէն Նարբէի նամակները. Լումայ, 6-7. pp. 109-112.

Շահազիզ, Երուանդ (1905) Նալբանդեանցի նորագիւտ հնագոյն նամակների առթիւ. Լումայ, 1. pp. 79-92.

Շիրվանզադէ, (1905) Պատուի համար. դրամա. Լումայ, 1. pp. 10-37.

Շիրվանզադէ, (1905) Պատուի համար. դրամա. (Արարուած երկրորդ). Լումայ, 2. pp. 5-32.

Շիրվանզադէ, (1905) Պատուի համար. դրամա. (Արարուած երրորդ). Լումայ, 3. pp. 13-30.

Շիրվանզադէ, (1905) Պատուի համար. դրամա. (Արարուած չորրորդ). Լումայ, 4. pp. 5-25.

Շովրեան, Մ. (1905) Նամակ Մոսկուայից. Լումայ, 8. pp. 109-117.

Շւոտ, Մ. (1905) «Լումայի» խմբագրութեան. Լումայ, 8. pp. 137-142.

Չ

Չուբարեան, Վարդան (1905) Մի ակնարկ Խաչատուր Աբովեանի գրական եւ հասարակական գործունէութեան վերայ. Լումայ, 2. pp. 64-72.

Պ

Պատրիկ, (1905) Մօր յիշատակը. Լումայ, 3. pp. 44-57.

Պատրիկ, (1905) Մօր յիշատակը. Լումայ, 4. pp. 53-60.

Պատրիկ, (1905) Անհունի շէմքում. Լումայ, 9-10. pp. 111-133.

Ջ

Ջանեան, Ա. (1905) Խակարա–քար. Լումայ, 2. pp. 39-42.

Ռ

Ռիչարդսօն, Չարլս (1905) Գրքերի ընտրութիւնը. Լումայ, 1. pp. 1-16.

Ռիչարդսօն, Չարլս (1905) Գրքերի ընտրութիւնը. Լումայ, 2. pp. 17-48.

Ռիչարդսօն, Չարլս (1905) Գրքերի ընտրութիւնը. Լումայ, 3. pp. 49-80.

Ռիչարդսօն, Չարլս (1905) Գրքերի ընտրութիւնը. Լումայ, 4. pp. 81-96.

Ռուսօ, Ժան-Ժակ (1905) Էմիլ. II գիրք. Լումայ, 5. pp. 3-18.

Ռուսօ, Ժան-Ժակ (1905) Էմիլ. II գիրք. Լումայ, 6-7. pp. 19-64.

Ռուսօ, Ժան-Ժակ (1905) Էմիլ. II գիրք. Լումայ, 8. pp. 65-82.

Ռուսօ, Ժան-Ժակ (1905) Էմիլ. II մասը. Լումայ, 9-10. pp. 83-90.

Ս

Սիօն Վարդապետ, (1905) Նամակ խմբագրութեան. Լումայ, 4. pp. 134-135.

Վ

Վ., Ա. (1905) Սերվանտէսի Դօն–Քիշօտ Լամանշեցին. Լումայ, 4. pp. 115-118.

Վ., Ն. (1905) Թատրոն. Լումայ, 1. pp. 138-141.

Վանցեան, Գ. (1905) Հայերէնը մշակելու նիւթեր. Լումայ, 1. pp. 101-104.

Տ

Տէնիսըն, (1905) Յիշատակին. Լումայ, 4. pp. 1-32.

Տէնիսըն, (1905) Յիշատակին. Լումայ, 5. pp. 33-48.

Տէնիսըն, (1905) Յիշատակին. Լումայ, 6-7. pp. 49-88.

Տէր–Աստուածատրեան, Հայկ (1905) Սիմէօն Հախումեանի ինքնակենսագրութիւնը. Լումայ, 4. pp. 74-77.

Տէր–Աւագեան, Միքայէլ (1905) Ժողովրդական բանահիւսութիւն. Լումայ, 9-10. pp. 134-136.

Տէր–Խաչատրեան, Արշամ (1905) «Հայրենիքի կարօտը», Ա–Դօ–ի. Ս.Պ.Բուրգ, 1905. Լումայ, 6-7. pp. 132-138.

Փ

Փափազեան, Վ. (1905) Պօղոս Քէհեան. Լումայ, 6-7. pp. 11-17.

Ք

Քարամեան, Ն. (1905) Հարիւր տարի առաջ. Լումայ, 2. pp. 57-62.

Քննասէր, (1905) Երկրորդ Պահլաւունիք. Լումայ, 4. pp. 91-100.

Քննասէր, (1905) Երկրորդ Պահլաւունիք. Լումայ, 5. pp. 102-109.

Քննասէր, (1905) Երկրորդ Պահլաւունիք. Լումայ, 8. pp. 68-75.

Քննասէր, (1905) Երկրորդ Պահլաւունիք. Լումայ, 9-10. pp. 77-82.

This list was generated on Tue Sep 22 23:35:41 2020 AMT.