«Լումայ» գրական հանդէս

Items where Year is 1903

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Թ | Ի | Լ | Խ | Կ | Մ | Յ | Ն | Շ | Չ | Պ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Փ | Ք | Ֆ
Number of items: 245.

Ա

Ա., Գիւտ ա. ք. (1903) Տ. Տ. Մելքիսեդեկ արքեպիսկոպոս Մուրատեան. Լումայ (№ 4). p 254.

Ադաբէգեան, Մարկոս (1903) Կիլիկիոյ հայոց կաթողիկոսութիւնն ու իր վիճակներ. Լումայ (№ 4). pp. 188-202.

Ազատեան, (1903) Թաւրիզի հայ կեանքից. Լումայ (№ 5). pp. 214-221.

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1903) Ս. Բարդուղիմէոս եպիսկոպոս Գէորգեան-Ճուղուրեանց Վաղարշապատցի. Լումայ (№ 1). pp. 267-274.

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1903) Տ. Մելքիսեդեկ արքեպիսկոպոս Մուրատեանց (Գարեգին վարժապետ). Լումայ (№ 5). pp. 222-228.

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1903) Տ. Մելիքսեդեկ արքեպիսկոպոս Մուրատեան. Լումայ (№ 6). pp. 230-236.

Աղանեանց, Նուարդ (1903) Գիտական նորութիւններ. Լումայ (№ 1). pp. 251-252.

Աղանեանց, Նուարդ (1903) Գիտական աշխարհ. Լումայ (№ 2). pp. 226-232.

Աղանեանց, Նուարդ (1903) Գիտութիւն եւ արուեստ. Լումայ (№ 3). pp. 254-261.

Աղանեանց, Նուարդ (1903) Գիտական նորութիւններ. Լումայ (№ 4). pp. 238-245.

Աղանեանց, Նուարդ (1903) Գիտութիւն եւ արուեստ. Լումայ (№ 5). pp. 240-245.

Անդրեեւ, Լ. (1903) Լռութիւն. Լումայ (№ 1). pp. 39-56.

Անդրէեւ, Լ. (1903) Մառախուղի մէջ. Լումայ (№ 5). pp. 34-56.

Արարատ, (1903) Օրհնութիւն սրբալոյս միւռոնի. Լումայ (№ 3). p 262- .

Արխանգելսկի, Ա. (1903) Վ. Ա. Ժուկովսկի. Լումայ (№ 5). pp. 205-213.

Արսենեւ, Կ. (1903) Է. Զօլա. Լումայ (№ 1). pp. 124-132.

Բ

Բերբերեան, Մինաս (1903) Գրականութիւն եւ կեանք. Մօրիս Մէտտէրլինկ եւ նրա Մօննա Վաննա դրաման. Լումայ (№ 1). pp. 71-87.

Բերբերեան, Մինաս (1903) Գրականութիւն եւ կեանք. Լումայ (№ 2). pp. 85-96.

Բերբերեան, Մինաս (1903) Յովհաննէս Մալխասեանց։ Հօրոտ-Մօրոտ. պատկերներ իրական կեանքից։ Գիրք II թիֆլիս 1903. Լումայ (№ 2). pp. 216-218.

Բուրժէ, Պօլ (1903) Մի խոստովանութիւն. Վէպիկ. Լումայ (№ 1). pp. 57-70.

Բրիչ, (1903) Պօլսի հայ դպրոցները. Լումայ (№ 3). pp. 263-265.

Բրիչ, (1903) Տաճկահայոց դպրոցական գործը. Լումայ (№ 4). pp. 134-140.

Բրիչ, (1903) Պրօֆ. Ն. Մառի վերջին գիտնական ուղեւորութեան արդիւնքը. Լումայ (№ 5). pp. 76-85.

Բրիչ, (1903) Էմմանուէլ քահ. Նազարեանց. Ոտանաւորներ (Երեխաների համար) 15 պատկերով. Մոսկուա 1903. Լումայ (№ 1). pp. 232-236.

Բրիչ, (1903) Յովակիմ Սօլօվեան. Հարազատ գծեր, Առաջին պրակ, Ս. Պետերբուրգ 1903. Լումայ (№ 6). p 252.

Բրիչ, (1903) Dr. Antonius. Վարդապետ. Լեհաստանի հայերի պատմութեան վերջին երեսը. թարգ. Մ. Բարխուդարեան։ Բագու 1903 թ. Լումայ (№ 3). pp. 244-246.

Բրիչ, (1903) Գ. Ե. Անգործ կանայք. I. Աշխեն. Լումայ (№ 4). pp. 229-230.

Բրիչ, (1903) Էմինեան ազգագրական ժողովածու. հրատ. Լազարեան ճեմարանի. հատ. I. Փշրանք Շիրակի ամբարներից. հաւաքեց Աղ. Մխիթարեանց. Մոսկուա-Ալէքսանդրապօլ. 1901. Լումայ (№ 2). pp. 209-212.

Բրիչ, (1903) Н. Марръ. Арабское извлеченiе изъ сирiйской хроники Марибаса. С. Петербургъ 1902. Լումայ (№ 3). pp. 238-244.

Գ

Գամառ-Քաթիպա, (1903) Հայ երիտասարդ. Լումայ (№ 5). pp Ա-Բ.

Գիւրջեան, Ա. (1903) Քրդեր. Լումայ (№ 1). pp. 94-101.

Գոյրկիյ, Մաքսիմ (1903) Արխիպ պապը եւ Լենկան. Լումայ (№ 2). pp. 72-84.

Գորկիյ, Մաքսիմ (1903) Արխիպ պապը եւ Լենկան. Լումայ (№ 3). pp. 82-96.

Դ

Դաւթեան, Արիստակէս արքեպիս. (1903) Կանոնք ս. ժողովոց եւ ս. հարց եկեղեցւոյ. Լումայ (№ 2). pp. 97-112.

Դաւթեան, Արիստակէս արքեպիս. (1903) Կանոնք ս. ժողովոց եւ ս. հարց եկեղեցւոյ. Լումայ (№ 4). pp. 113-128.

Դիտող, (1903) Հայկական թատրոն. Լումայ (№ 1). pp. 241-249.

Դիտող, (1903) Նոր պիեսներ. Լումայ (№ 4). pp. 234-238.

Ե

Եզի Պանիր, (1903) Եզի պանիր. Լումայ (№ 5). pp. 177-204.

Ենգ., Գ. (1903) Հ. Գելցեր. Համառօտութիւն բիւզանդական կայսրների պատմութեան. գերմաներէնից թարգմանեց Մեսրոպ վարդապետ Տէր-Մովսիսեան. Լումայ (№ 5). pp. 234-237.

Ենգ., Գար. (1903) Բանբեր գրականութեան եւ արուեստի. Լումայ (№ 5). pp. 229-234.

Ենգիբարեան, Գար. (1903) Գրականական ակնարկներ. Ա. Ահարոնեանի երկերը. Լումայ (№ 2). pp. 171-183.

Ենգիբարեան, Գար. (1903) Ժողովրդական գրականութիւնից (Բառգիրք «Արարատեան բարբառի» գրքի առիթով). Լումայ (№ 5). pp. 91-100.

Ենգիբարեան, Գար. (1903) Ադա Նեգրա. Լումայ (№ 6). pp. 87-93.

Ենգիբարեանց, Գար. (1903) «Հայ աշուղներ» Գ. Ախվերդեանի. Հրատարակութիւն օր. Մանէ Ախվերդեան. Լումայ (№ 3). pp. 237-238.

Թ

Թումանեանց, Յարութիւն (1903) Յայտնութեան գրքից (Ն. կ. բ. Կ. Ռ.-ի բանաստեղծութիւններից). Լումայ (№ 1). p 133.

Ի

Իրաւագէտ, (1903) Կտակը ըստ ռուսաց օրէնսդրութեան. Լումայ (№ 4). pp. 163-171.

Լ

Լուսինեանց, Գ. (1903) Գրական անտէրութիւն. Լումայ (№ 3). pp. 248-253.

Խ

Խմբագրական, (1903) Հրատարակչից. Լումայ (№ 1). p 2.

Խմբագրական, (1903) Բովանդակութիւն. Լումայ (№ 1). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1903) Ս. Յովսէփ Հողոցմեցի. Լումայ (№ 1). pp. 208-227.

Խմբագրական, (1903) Արեւելեան հայոց նոր գրական լեզուի դասագիրք. Ստեփան Կանայեանցի գործակցութեամբ՝ մշակեց Ֆրանց Նիկողայոս Ֆինկ. Վաղարշապատ-Մարբուրգ. Լումայ (№ 1). pp. 228-230.

Խմբագրական, (1903) Մահգոյժ. Օր. Աննա Եզեան. Լումայ (№ 1). p 276.

Խմբագրական, (1903) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ (№ 1). pp. 277-278.

Խմբագրական, (1903) Ստացուած գրքեր. լումայ (№ 1). pp. 278-279.

Խմբագրական, (1903) Յայտարարութիւններ. Լումայ (№ 1). pp 280-288(2).

Խմբագրական, (1903) Սենկեւիչի կարծիքը բեմին ծառայողների մասին. Լումայ (№ 1). pp. 250-251.

Խմբագրական, (1903) Գողացուած որբեր. Լումայ (№ 1). pp. 256-258.

Խմբագրական, (1903) Կիլիկիոյ կաթուղիկոսի հաստատութիւնը. Լումայ (№ 1). p 256.

Խմբագրական, (1903) Բեռլինի երեկոյթը. Լումայ (№ 1). pp. 258-259.

Խմբագրական, (1903) Դաւադրութիւն ս. Օրմանեանի կեանքի դէմ. Լումայ (№ 1). pp. 259-260.

Խմբագրական, (1903) Բեռլինի հայ ցուցահանդէսը. Լումայ (№ 1). pp. 260-261.

Խմբագրական, (1903) «Տարազը» ընդարձակ ծրագրով. Լումայ (№ 1). p 262.

Խմբագրական, (1903) Մտաւոր տզրուկը. Լումայ (№ 1). pp. 262-264.

Խմբագրական, (1903) Մի միջադէպի առիթով. Լումայ (№ 1). pp. 264-265.

Խմբագրական, (1903) Զանազան լուրեր. Զղջումն. Լումայ (№ 1). pp. 274-275.

Խմբագրական, (1903) Հանգ. Մելիք Սափարեանի ժառանգների նուիրաբերութիւն. Լումայ (№ 1). pp. 261-262.

Խմբագրական, (1903) Կենտրոնական գրավաճառանոցի. Լումայ (№ 1).

Խմբագրական, (1903) Հրատարակչից. Լումայ (№ 2). p 2.

Խմբագրական, (1903) Բովանդակութիւն. Լումայ (№ 2). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1903) Ս. Յովսեփ Հողոցմեցի. Լումայ (№ 2). pp. 122-138.

Խմբագրական, (1903) Մամուլի տեսութիւն. Լումայ (№ 2). pp. 222-225.

Խմբագրական, (1903) Բարձրագոյն հրովարտակ. Լումայ (№ 2). pp. 233-235.

Խմբագրական, (1903) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ (№ 2). p 254.

Խմբագրական, (1903) Յայտարարութիւններ. Լումայ (№ 2). pp 255-267.

Խմբագրական, (1903) Ստացուած գրքեր. Լումայ (№ 2). p 221.

Խմբագրական, (1903) Ամերիկայի լեհերը հայ եկեղեցու հովանու ներքոյ. Լումայ (№ 2). pp. 237-238.

Խմբագրական, (1903) Վեհ. Հայրապետը Թիֆլիսում. Լումայ (№ 2). p 237.

Խմբագրական, (1903) Կիլիկիոյ Տ. Սահակ կաթուղիկոսի օծումը. Լումայ (№ 2). p 238.

Խմբագրական, (1903) Իշխանազն Վահրամ Դադեան. Լումայ (№ 2). p 239.

Խմբագրական, (1903) Ս. Էջմիածնի տաճարի վերանորոգութիւն. Լումայ (№ 2). pp. 239-240.

Խմբագրական, (1903) Ուսումնական յանձնաժողով ս. Էջմիածնում. Լումայ (№ 2). p 240.

Խմբագրական, (1903) Ներսիսեան դպրոցի նոր շէնքը. Լումայ (№ 2). pp. 240-241.

Խմբագրական, (1903) Գօգօլի կիսարձանի բացման հանդէսը Թիֆլիսում. Լումայ (№ 2). pp. 241-242.

Խմբագրական, (1903) Հայազգի Նարիման խան. Լումայ (№ 2). p 242.

Խմբագրական, (1903) Թիֆլիսի հայ հոգեւորականաց ապահովութեան գանձարանի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Լումայ (№ 2). p 243.

Խմբագրական, (1903) Նուէրներ. Լումայ (№ 2). pp. 253-254.

Խմբագրական, (1903) Հրատարակչից. Լումայ (№ 3). p 2.

Խմբագրական, (1903) Բովանդակութիւն. Լումայ (№ 3). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1903) Մահգոյժ. Առաքել Ծատուրեան. Լումայ (№ 3). pp. 275-276.

Խմբագրական, (1903) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ (№ 3). p 277.

Խմբագրական, (1903) Յայտարարութիւններ. Լումայ (№ 3). pp. 278-280.

Խմբագրական, (1903) Ստացուած գրքեր. Լումայ (№ 3). p 247.

Խմբագրական, (1903) Ս. Էջմիածնի մատենադարանը. Լումայ (№ 3). p 266.

Խմբագրական, (1903) Կիլիկիոյ Տ. Տ. Սահակ կաթողիկոսի օծումը. Լումայ (№ 3). pp. 266-268.

Խմբագրական, (1903) Պաշտօնական ծանուցում Կ. Պօլսի ազգային պատրիարքարանի. Լումայ (№ 3). pp. 268-269.

Խմբագրական, (1903) Ս. Յովհ. եպս. Շիրակունու նուիրաբերութիւնը. Լումայ (№ 3). p 270.

Խմբագրական, (1903) Հայ պատմագիրների նոր հրատարակութիւնը. Լումայ (№ 3). pp. 270-271.

Խմբագրական, (1903) Կոյս Հ. Թայիրեանի նուէրը. Լումգայ (№ 3). p 271.

Խմբագրական, (1903) Ներսիսեան դպրոցի տեսչի խնդիր. Լումայ (№ 3). pp. 271-272.

Խմբագրական, (1903) Տ. Տիրայր վարդապետ. Լումայ (№ 3). p 272.

Խմբագրական, (1903) Քահանայից ապահովութեան գանձարանի վարչութեան կարգադրութիւններ. Լումայ (№ 3). p 273.

Խմբագրական, (1903) Պ. Յարոյի թոշակի խնդիրը. Լումայ (№ 3). pp. 273-274.

Խմբագրական, (1903) Կենտրոնական գրավաճառանոցի. Լումայ (№ 3).

Խմբագրական, (1903) Հրատարակչից. Լումայ (№ 4). p 2.

Խմբագրական, (1903) Բովանդակութիւն. Լումայ (№ 4). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1903) Գիւտ կաթուղիկոս. Լումայ (№ 4). pp. 107-119.

Խմբագրական, (1903) Յարութիւն Եսայեան. Կեանքի րօմանից. վէպիկ. Լօխմանի հէքիմը. պատկեր. Էմիլ Զօլա. նրա կեանքը և գրական գործունէութիւնը. (Համառօտ հանրամատչելի տեսութիւն). Լումայ (№ 4). pp. 222-227.

Խմբագրական, (1903) Լ. Տօլստոյ. Մարդուս շա՞տ հող է հարկաւոր. Ռուս. թարգ. Վրթանէս քահանայ Մովսիսեան. Արտատպած Արարատից. Լումայ (№ 4). p 227.

Խմբագրական, (1903) Ջերոմ Ջերոմի. Նոր ցնորք. պատմուածք։ Ազատ թարգմ. ռուս. Գ. Մ. Շահնազարեանց. Լումայ (№ 4). pp. 227-228.

Խմբագրական, (1903) Հ. Դ. Ինգլիս. Խեցիներ ժողովող Սիեօր Գօդօլֆի պանդխտութիւնը. Անգլիերէնից թարգմ. Աշոտ Բայեանդրեան. Լումայ (№ 4). p 229.

Խմբագրական, (1903) Ստացուած գրքեր. Լումայ (№ 4). p 231.

Խմբագրական, (1903) Պօլէմիկայի նմուշներ. Լումայ (№ 4). pp. 232-233.

Խմբագրական, (1903) Սահակ Մեսրովպեան մրցանակաբաշխութիւն. Լումայ (№ 4). pp. 246-247.

Խմբագրական, (1903) Նամակ Մուշից. Լումայ (№ 4). pp. 247-249.

Խմբագրական, (1903) Ի. Պ. Կօտլեարեւսկի. Լումայ (№ 4). p 249.

Խմբագրական, (1903) Նամակ Բագուից. Լումայ (№ 4). pp. 249-251.

Խմբագրական, (1903) Ս. Գրիգոր Նարեկացու իննհարիւրամեակ. Լումայ (№ 4). p 251.

Խմբագրական, (1903) «Լուսաբեր գրական հաւաքածոյ» Կիպրոսում. Լումայ (№ 4). pp. 251-252.

Խմբագրական, (1903) Նամակ Վանից. Լումայ (№ 4). pp. 252-253.

Խմբագրական, (1903) Աղէքսանդր Թարխանեան. Լումայ (№ 4). pp. 254-255.

Խմբագրական, (1903) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ (№ 4). p 256.

Խմբագրական, (1903) Հրատարակչից. Լումայ (№ 5). p 2.

Խմբագրական, (1903) Բովանդակութիւն. Լումայ (№ 5). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1903) Ստացուած գրքեր. Լումայ (№ 5). pp. 238-239.

Խմբագրական, (1903) Վեհ. Հայրապետի օծման տասնամեայ տարեդարձ. Լումայ (№ 5). p 246.

Խմբագրական, (1903) Սուքիաս վարդապետ Պարոնեան. Լումայ (№ 5). pp. 250-251.

Խմբագրական, (1903) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ (№ 5). p 252.

Խմբագրական, (1903) Յայտարարութիւններ. Լումայ (№ 5). pp. 253-254.

Խմբագրական, (1903) Շահի հրովարտակը հայերին. Լումայ (№ 5). pp. 246-247.

Խմբագրական, (1903) Խուդադեան ապաստանարան-որբանոց. Լումայ (№ 5). p 247.

Խմբագրական, (1903) Պանտրմայի հայ-կաթոլիկների դարձը մայրենի եկեղեցու ծոցը. Լումայ (№ 5). p 248.

Խմբագրական, (1903) Օր. Ալիս Բլէկվէլ. Լումայ (№ 5). p 248.

Խմբագրական, (1903) Մշոյ Ս. Կարապետ վանքի ողբալի վիճակը. Լումայ (№ 5). pp. 248-249.

Խմբագրական, (1903) Շիրվանզադէի երկերի բոհեմերէն թարգմանութիւն. Լումայ (№ 5). p 249.

Խմբագրական, (1903) Հրատարակչից. Լումայ (№ 6). p 2.

Խմբագրական, (1903) Բովանդակութիւն. Լումայ (№ 6). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1903) Տ. Յովհան Մանդակունի. Լումայ (№ 6). pp. 213-227.

Խմբագրական, (1903) Վ. Փափազեանց. Լուր-դա-լուր (Քրդական պօէմա) Բագու. Լումայ (№ 6). p 244.

Խմբագրական, (1903) Ստացուած գրքեր. Լումայ (№ 6). p 253.

Խմբագրական, (1903) Մի նոր թերթիկ. Լումայ (№ 6). pp. 254-255.

Խմբագրական, (1903) Գիտութիւն եւ արուեստ. Լումայ (№ 6). pp. 256-259.

Խմբագրական, (1903) Պարիզի մատենադարան նոր եկեղեցուն կից. Լումայ (№ 6). p 259.

Խմբագրական, (1903) Մատաթիա Գարագաշեան. Լումայ (№ 6). pp. 262-263.

Խմբագրական, (1903) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ (№ 6). p 264.

Խմբագրական, (1903) Յայտարարութիւններ. Լումայ (№ 6). pp 265-276(2).

Խմբագրական, (1903) Վ. Կօրօլէնկօ և Ա. Չեխով. Լուքայ (№ 6). pp. 259-260.

Խմբագրական, (1903) Տնային բժշկարանի երկրորդ հատորը. Լումայ (№ 6). p 260.

Խմբագրական, (1903) Էնֆիաճեանցի գրչագիրները վաճառուած. Լումայ (№ 6). pp. 260-261.

Խմբագրական, (1903) Այնթապի մայր եկեղեցու օծումը. Լումայ (№ 6). p 261.

Խմբագրական, (1903) Մի տեղեկութիւն. Լումայ (№ 6). p 261.

Խմբագրական, (1903) Սրբավայրեր. Տեղագրութիւն Վասպուրականի-Վանայ նահանգի գլխաւր եկեղեցեաց, վանօրէից եւ ուսումնարանաց. աշխատասիրեց Գէորգ Շէրենց Թիֆլիս 1902. Լումայ (№ 1). pp. 231-232.

Խմբագրական, (1903) Պատմութիւն Աղուանից. Ա. հատոր. Ի Մակար եպիսկոպոսէ Բարխուտարեանց. 1902 Վաղարշապատ. Լումայ (№ 2). pp. 219-220.

Խմբագրական, (1903) Կոմիտաս վարդապետ եւ Մանուկ Աբեղեան. Հազար ու մի խաղ. Ժողովրդական երգարան, առաջին յիսնեակ. Վաղարշապատ 1903. Լումայ (№ 6). pp. 237-238.

Խմբագրական, (1903) Ն. Նեպլիւեւ. Ին՞չ է ճշմարտութիւնը. թարգ. Մամբրէ վարդապետ. Վաղարշապատ. 1903. Լումայ (№ 6). pp. 238-239.

Խմբագրական, (1903) Անտօն Չեխով. Գրազ. թարգմ. Տ. Վ. Բագու, 1903. Լումայ (№ 6). pp. 239-240.

Խմբագրական, (1903) Եւգինէ Տուր. Մարգարտէ մանեակ. թարգ. օր. Նուարդ, Թիֆլիզ, 1903. Լումայ (№ 6). pp. 240-241.

Խմբագրական, (1903) Ա. Չիլինգարեան. Մանուկների ստախօսութիւնը եւ նրա առաջն առնելու միջոցները. Ալէքսանդրապօլ. 1903. Լումայ (№ 6). pp. 241-242.

Խմբագրական, (1903) Մ. Գօրկիյ. Մակար Չուդրա. թարգմ. Սիմ Բաբիեան հրատ. Յ. Դաւթեանի, Թիֆլիզ, 1903. Լումայ (№ 6). pp. 242-243.

Խմբագրական, (1903) Մ. Մանուէլեան. Էսքիզներ. Բագու 1903. Լումայ (№ 6). pp. 243-244.

Խմբագրական, (1903) Հռովմայեցի իմաստասէր Էպիկտետի կեանքն ու վարդապետութիւնը. թարգմ. Զաւէն վարդապետ. Ս. Էջմիածին. 1903. Լումայ (№ 6). pp. 246-247.

Խմբագրական, (1903) Արաբի. Գերբնական հիւանդութիւն. Թիֆլիս 1903. Լումայ (№ 6). pp. 247-250.

Խմբագրական, (1903) «Լոյս» Ա. Հատուածական օրացոյց 1904 թ. 12 պատկերով և ընդարձակ յաւելուածներով. խմբագրեց Ե. Թոփչեան. Տփխիս. Բ. Նոյնը. ծոցի օրացոյց. 1904 թ. պատկերազարդ յաւելուածով. Լումայ (№ 6). pp. 250-252.

Խմբագրական, (1903) Պետերբուրգի 200 ամեակը. Լումայ (№ 3). pp. 265-266.

Խմբագրական, (1903) Ջան գիւլում. 600 տուն. յառաջաբանով և ծանօթութիւններով. ժողովեց Հայկ Տէր Աստուածատրեան. Պարիս. 1903. Լումայ (№ 6). pp. 245-246.

Խրիմեան, Կարինէ (1903) Գաղթական կին. Լումայ (№ 1). pp. 134-137.

Կ

Կայծունի, Արշակ (1903) Արնոտ Գողգոթան. Լումայ (№ 1). p 123.

Կասսան, Լ. (1903) Իմաստուն պատասխան. Լումայ (№ 3). pp. 234-235.

Կէօռնէր, Թ. (1903) Հանս Հայլինգի ժայռերը (Բոհեմիայի ժողովրդական աւանդութիւններից պատմուածք). Լումայ (№ 6). pp. 35-53.

Մ

Մ., Մ. ա. (1903) Խաչ. Լումայ (№ 3). pp. 25-26.

Մ., Յ. (1903) Հայ ուսուցչին. Լումայ (№ 1). p 93.

Մ., Սար. (1903) Նոր Իտալիան. Լումայ (№ 2). pp. 186-192.

Մ., Սար. (1903) Նոր Իտալիա. Լումայ (№ 3). pp. 161-167.

Ման., Սար. (1903) Նոր Իտալիա. Լումայ (№ 4). pp. 172-187.

Մանկավարժ, (1903) Մայրենի լեզուն ժողովրդական դպրոցում. Լումայ (№ 1). pp. 253-256.

Մենաւոր, (1903) Խլրտուած ճահիճը. Լումայ (№ 1). pp. 265-267.

Մուրացան, (1903) Գթութեան քոյրեր (Ուղեւորի օրագրից). Լումայ (№ 2). pp. 97-121.

Մուրացան, (1903) Գթութեան քոյրեր (Ուեւորի օրագրից). Լումայ (№ 3). pp. 168-196.

Յ

Յարոյ, Ն. (1903) Մեր տան դիմացի խաչը (Պատկեր). Լումայ (№ 2). pp. 153-157.

Յարոյ, Ն. (1903) Մտքեր եւ կարծիքներ. Լումայ (№ 6). pp. 228-229.

Յարութիւնեանց, Իսահակ (1903) Ժան-Ժակ Ռուսօն եւ իւր Էմիլը. Լումայ (№ 1). pp. 102-122.

Յուսիկ, եպիսկոպոս (1903) Եկեղ. գրքերում կամայական սրբագրութիւն եւ օտարաձայն ընթերցմունք թոյլատրելի չեն. Լումայ (№ 2). pp. 193-208.

Յուսիկ, եպիսկոպոս (1903) Եկեղ. գրքերում կամայական սրբագրութիւն եւ օտարաձայն ընթերցմունք թոյլատրելի չեն. Լումայ (№ 3). pp. 211-233.

Ն

Նադսօն, (1903) Լեզու. Լումայ (№ 2). p 67.

Նալբանդեան, Միքայէլ (1903) Ասվում է լսվելու համար. Լումայ (№ 6). pp. 24-34.

Նալբանդեանց, Միքայէլ (1903) Հեգելը եւ նորա ժամանակը. Լումայ (№ 1). pp. 147-156.

Նաումբերգ, (1903) Բաղդը. Պատմուածք. Լումայ (№ 2). pp. 68-71.

Նորդաու, Մաքս (1903) Պաննա. Լումայ (№ 4). pp. 141-162.

Շ

Շ., (1903) Նկարիչների ընկերութիւն. Լումայ (№ 1). pp. 249-250.

Շ., (1903) Ջհուդ-Քուշան, վէպ Պարսկաստանի կեանքից, հեղ. Շահրիարի։ Թիֆլիս, 1902. Լումայ (№ 1). pp. 237-238.

Շ., (1903) «Տանտիրոջս աղջիկը», վիպակ Նար-Դոսի, հրատ. Լոյսի։ Թիֆլիս, 1902. Լումայ (№ 1). pp. 238-239.

Շ., (1903) Նահապետ Քուչակի դիւանը, սիրոյ երգեր, խրատական եւ այլաբանական երգեր, պանդուխտի երգեր։ Քննական ուսումնասիրութեամբ մը հրատարակեց Արշակ Չօպանեան։ Փարիզ, 1902 թ. Լումայ (№ 2). pp. 213-216.

Շ., (1903) Юрiи Веселовскiи: "Армянскiй поэтъ Смбатъ Шахъ-Азизъ", критическiй этюдъ Москва. 1902 г. Լումայ (№ 1). p 240.

Շահազիզ, Ե. (1903) Խորէն արքեպիսկոպոս Գալֆայեանը եւ Նալբանդեանցի «Աղցմիքը». Լումայ (№ 6). pp. 102-148.

Շահազիզ, Եր. (1903) Խորէն արքեպիսկոպոս Գալֆայեանը եւ Նալբանդեանցի «Աղցմիքը». Լումայ (№ 2). pp. 139-152.

Շահազիզ, Եր. (1903) Խորէն արքեպիսկոպոս Գալֆայեանը եւ Նալբանդեանցի «Աղցմիքը». Լումայ (№ 3). pp. 45-81.

Շահազիզ, Եր. (1903) Խորեն արքեպիսկոպոս Գալֆայեանը եւ Նալբանդեանցի «Աղցմիքը». Լումայ (№ 4). pp. 59-83.

Շահազիզ, Եր. (1903) Խորէն արքեպիսկոպոս Գալֆայեանը եւ Նալբանդեանցի «Աղցմիքը». Լումայ (№ 5). pp. 101-148.

Շահազիզ, Երուանդ (1903) Յովսէփ արքեպիսկոպոս Արղութեան եւ Ն. Նախիջեւանի հիմնարկութիւնը. Լումայ (№ 1). pp. 157-195.

Շիրվանզադէ, (1903) Հաւատարիմ ընկերներ. Լումայ (№ 1). pp. 5-38.

Շիրվանզադէ, (1903) Իմ բացատրութիւնը. Լումայ (№ 2). pp. 244-252.

Շիրվանզադէ, (1903) Ունէ՞ր իրաւունք. Լումայ (№ 3). pp. 5-24.

Շիրվանզադէ, (1903) Ունէ՞ր իրաւունք. Լումայ (№ 4). pp. 35-52.

Շիրվանզադէ, (1903) Ունէ՞ր իրավունք. Դրամա 4 գործողութեամբ. Լումայ (№ 2). pp. 5-46.

Չ

Չեխով, Ա. (1903) Փոխանորդ սրբազանը. Լումայ (№ 3). pp. 27-44.

Չեխով, Ա. (1903) Առանց վերնագրի. Լումայ (№ 5). pp. 86-90.

Չիլինկարեան, Ա. (1903) Մտաւոր յոգնածութիւն. Լումայ (№ 2). pp. 158-170.

Չիլինկարեան, Ա. (1903) Մտաւոր յոգնածութիւն. Լումայ (№ 3). pp. 197-210.

Չիլինկարեան, Ա. (1903) Մտաւոր յոգնածութիւն. Լումայ (№ 4). pp. 203-221.

Չուբար, Գ. (1903) Ծովի ափին. Լումայ (№ 3). pp. 42-47.

Պ

Պռիւդօմ, Սիւլլի (1903) Գիտութիւն. Նուագ. Լումայ (№ 1). p 196.

Պռօշեանց, Պերճ (1903) Յանոս. Լումայ (№ 4). pp. 5-34.

Ռ

Ռուսօ, Ժան-Ժակ (1903) Էմիլ. Լումայ (№ 2). pp. 3-18.

Ռուսօ, Ժան-Ժակ (1903) Էմիլ. Լումայ (№ 3). pp. 19-34.

Ռուսօ, Ժան-Ժակ (1903) Էմիլ. Լումայ (№ 4). pp. 35-50.

Ռուսօ, Ժան-Ժակ (1903) Էմիլ. Լումայ (№ 5). pp. 51-66.

Ռուսօ, Ժան-Ժակ (1903) Էմիլ. Լումայ (№ 6). pp. 67-76.

Ս

Սենկեւիչ, Հենրիխ (1903) Օրհնուած եղի՛ր (Հնդկական առասպել). Լումայ (№ 1). pp. 88-92.

Վ

Վ., Տ. (1903) Մարկ Տվէն. Լումայ (№ 1). pp. 197-207.

Տ

Տէր-Մելքիսեդեկեանց, Սարիբէգ (1903) Իմ հիւանդութիւնը. Զաւեշտական (Նուէր բժիշկներին). Լումայ (№ 3). pp. 153-160.

Տէր-Պօղոսեան, Գր. (1903) Ոսկեդարեան գրաբարը եւ Մխիթարեան միաբանութիւնը. Լումայ (№ 6). pp. 202-212.

Տէր-Սարգսեանց, Մակար (1903) Նամակ խմբագրութեան. Լումայ (№ 3). p 274.

Տիգրանեան, Լ. (1903) Գերմանական Դորպատ համալսարանը եւ նորա հայ ուսանողները 1830-1892 թ. Լումայ (№ 5). pp. 5-33.

Տիգրանեանց, Լ. (1903) Գերմանական Դորպատ համալսարանը եւ նորա հայ ուսանողները 1830-1892 թ. Լումայ (№ 6). pp. 54-86.

Տուէն, Մարկ (1903) Ոխերիմ թշնամիս. Լումայ (№ 2). pp. 47-66.

Տուէն, Մարկ (1903) Միլիօնատէր-մարդասպան. Լումայ (№ 6). pp. 94-101.

Տուրգենեւ, Ի. (1903) Հայրեր եւ զաւակներ. Լումայ (№ 1). pp. 1-32.

Տուրգենեւ, Ի. (1903) Հայրեր եւ զաւակներ. Լումայ, (№ 2). pp. 33-48.

Տուրգենեւ, Ի. (1903) Հայրեր եւ զաւակներ. Լումայ (№ 3). pp. 49-80.

Տուրգենեւ, Ի. (1903) Հայրեր եւ զաւակներ. Լումայ (№ 4). pp. 81-112.

Տուրգենեւ, Ի. (1903) Հայրեր եւ զաւակներ. Լումայ (№ 5). pp. 113-144.

Տուրգենեւ, Ի. (1903) Հայրեր եւ զաւակներ. Լումայ (№ 6). pp. 145-176.

Տօլստոյ, Լ. (1903) Դաստիարակութեան մասին. Լումայ (№ 4). pp. 53-58.

Տօլստոյ, Լ. Ն. (1903) Աստուծու՞ն թէ մամոնային. Լումայ (№ 1). pp. 138-146.

Փ

Փափազեան, Վ. (1903) Հազար եւ մէկ գիշերային զրոյցներ (Որ մոռացել է պատմել Շէհէրազադը և պատմում է դէրւիշը). Լումայ (№ 6). pp. 5-23.

Փուշ, (1903) Շիրիմ. Լումայ (№ 2). pp. 184-185.

Փուշ, (1903) Թէ ժպտայ բաղդը. Լումայ (№ 3). p 236.

Ք

Քաջբերունի, (1903) Յիշողութիւններ. Լումայ (№ 3). pp. 97-124.

Քաջբերունի, (1903) Յիշողութիւններ. Լումայ (№ 4). pp. 120-133.

Քաջբերունի, (1903) Յիշողութիւններ. Լումայ (№ 5). pp. 57-75.

Քաջբերունի, (1903) Յիշողութիւններ. Լումայ (№ 6). pp. 149-158.

Քեմեչեճեան, Ղուկաս (1903) «Քրիստոս յարեա՜ւ ի մեռելոց». Լումայ (№ 2). pp. 235-236.

Ֆ

Ֆուլդա, Լիւդվիգ (1903) Հերոստրատ. Լումայ (№ 3). pp. 125-152.

Ֆուլդա, Լուդվիգ (1903) Հերոստրատ. Լումայ (№ 4). pp. 84-106.

Ֆուլդա, Լուդվիգ (1903) Հերոստրատ. Լումայ (№ 5). pp. 149-176.

Ֆուլդա, Լուդվիգ (1903) Հերոստրատ. Լումայ (№ 6). pp. 159-201.

This list was generated on Tue Dec 11 09:19:15 2018 AMT.