«Լումայ» գրական հանդէս

Items where Year is 1902

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Է | Թ | Խ | Կ | Մ | Յ | Ն | Շ | Չ | Ս | Վ | Տ | Ք
Number of items: 233.

Ա

Ա., (1902) Պրօֆ. Ֆ. Րարտցել. Տարերք ազգագրութեան. Լումայ (№ 2). pp. 222-223.

Աբեղեան, Ար. (1902) Ֆրիդրիխ Բոդենշտեդտ. Լումայ (№ 4). pp. 192-199.

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1902) Հ. Ղեւոնդ Ալիշան.- Յարութիւն փաշա Տատեան. - Դ. Տէր-Դաւթեանց. Լումայ (№ 1). pp. 266-269.

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1902) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ (№ 1). pp. 269-270.

Աղանեանց, Նուարդ (1902) Գիտական նորութիւններ. Լումայ (№ 5). pp. 261-262.

Բ

Բարխուդարեան, Մ. (1902) Էջմիածնի պատրիարքական Աթոռի գրագրութիւնների սկիզբը ռուսաց կառավարութեան հետ. Լումայ (№ 1). pp. 212-227.

Բարխուդարեանց, Գէորգ (1902) Ծննդեան գիշերը։ Բարեսիրտ մարդ. Լումայ (№ 1). p. 66.

Բերբերեան, Մինաս (1902) Գրականութիւն եւ կեանք. Լումայ (№ 2). pp. 163-174.

Բերբերեան, Մինաս (1902) Գրականութիւն եւ կեանք. II Մակսիմ Գորկիյ. Լումայ (№ 3). pp. 148-162.

Բերբերեան, Մինաս (1902) Գրականութիւն եւ կեանք. III. Էմիլ Զօլա. Լումայ (№ 5). pp. 184-197.

Բերբերեան, Մինաս (1902) Գրականութիւն եւ կեանք. III. Էմիլ Զօլա. Լումայ (№ 6). pp. 160-169.

Բուրժէ, Պօլ (1902) Սիմոնա. Լումայ (№ 1). pp. 67-77.

Բրիչ, (1902) Գէորգ Մելիք–Կարագեօզեան. Գերմանիայի հայ ուսանողութիւնը. Թիֆլիզ. տպ. Կ. Մարտիրոսեանի. Լումայ (№ 1). pp. 231-238.

Բրիչ, (1902) Մ. Կորելի. Մի մանկան հոգու պատմութիւն. Լումայ (№ 2). pp. 218-222.

Բրիչ, (1902) Բժ. Սիմէօն Շահնազարեանց. Հայ դպրոցի ցաւերից. Լումայ (№ 2). pp. 224-226.

Բրիչ, (1902) Ֆաուստ. ողբերգութիւն Գէօթէի. Լումայ (№ 3). pp. 287-297.

Բրիչ, (1902) Մինաս Բերբերեան. «Սմբատ Շահ–Ազիզ». Լումայ (№ 3). pp. 299-301.

Բրիչ, (1902) Սրբազան Պատրիարք Օրմանեանի մի նոր շրջաբերականը. Լումայ (№ 4). pp. 240-241.

Բրիչ, (1902) Կ. Մելիք–Շահնազարեան. Վազի մշակութիւնը. Լումայ (№ 6). pp. 270-273.

Բրիչ, (1902) Ռ. Յ. Պէրպէրեան. Դաստիարակի մը խօսքերը. Վիեննա, 1901. Լումայ (№ 1). pp. 227-229.

Բրիչ, (1902) Բժիշկ Ս. Շահ-Նազարեանց. Հայոց թեմական հոգեւոր դպրոցների կանոնադրութեան նախագիծը. Մոսկուա, 1902. Լումայ (№ 4). pp. 228-238.

Բրիչ, (1902) Հաուպտման. կազմեց Ե. Թ. հրատ. Յովհաննէս Արամեանցի. Ս.-Պետերբուրգ 1902. Լումայ (№ 4). pp. 238-239.

Բրիչ, (1902) Հանրամատչելի գիտական գրադարան. Ա. Գումպլովիչ. Հասարակական թէօրիաներ. Թարգ. Խ.Սամուէլեան. 1902 Թիֆլիս. Լումայ (№ 5). pp. 248-249.

Բրիչ, (1902) W. Nalbandian. Leopold Von Ranke. Լումայ (№ 2). pp. 223-224.

Բրիչ, (1902) Գաբրիէլ Սունդուկեան. Պէպօ. Կօմեդիա երեք արարուածով. Բ տպ. ուղղած. Թիֆլիզ. տպ. Մն. Մարտիրոսեանցի. էջ XIV+122. Լումայ (№ 1). pp. 229-230.

Բրիչ, (1902) Հանդէս հայագիտութեան. Zeitschrift für Armenische Philologie. I und II. Լումայ (№ 3). pp. 301-303.

Գ

Գ., Ս. (1902) Լուսաւորչի կանթեղը. Լումայ (№ 3). p. 48.

Գասպօ, (1902) Աւանդութիւն. Լումայ (№ 4). pp. 96-97.

Գեանջեցեան, Ա. (1902) Վաճառանոցում. Լումայ (№ 6). pp. 115-120.

Գեղամեանց, Եղիշէ քահ. (1902) Մանկական յիշողութիւններ. Լումայ (№ 1). pp. 122-134.

Գեղամեանց, Եղիշէ քահ. (1902) Մանկական յիշողութիւններ. Լումայ (№ 2). pp. 98-120.

Գեղասէր, (1902) Գէորգ Բաշինջաղեանի պատկերահանդէսը. Լումայ (№ 3). pp. 310-316.

Գորկիյ, Մաքսիմ (1902) Բազէի երգը. Լումայ (№ 3). pp. 141-147.

Գօյրկիյ, Մակսիմ (1902) Չէլկաշ. Լումայ (№ 4). pp. 44-95.

Գօյրկիյ, Մաքսիմ (1902) Հին ժամանակի պատմություններ. Լումայ (№ 6). pp. 96-114.

Դ

Դաւթեան, Արիստակէս արքեպիս. (1902) Կանոնք ժողովոց. Լումայ (№ 2). pp. 49-64.

Դաւթեան, Արիստակէս արքեպիս. (1902) Կանոնք ժողովոց. Լումայ (№ 4). pp. 65-80.

Դաւթեան, Արիստակէս արքեպիս. (1902) Կանոնք ժողովոց. Լումայ (№ 6). pp. 81-96.

Դիտող, (1902) Հայկական թատրոն. Լումայ (№ 5). pp. 255-260.

Դիտող, (1902) Հայկական թատրոն. Լումայ (№ 6). pp. 280-287.

Է

Էսպարբ, Ժօրժ (1902) Ապուշը. Լումայ (№ 6). pp. 121-127.

Էրկման-Շատրիան, (1902) Անտառապետ Ֆրեդերիկ. Լումայ (№ 1). pp. 1-16.

Էրկման-Շատրիան, (1902) Անտառապետ Ֆրեդերիկ. Լումայ (№ 2). pp. 17-32.

Էրկման-Շատրիան, (1902) Անտառապետ Ֆրեդերիկ. Լումայ (№ 3). pp. 33-48.

Էրկման-Շատրիան, (1902) Անտառապետ Ֆրեդերիկ. Լումայ (№ 5). pp. 65-96.

Էրկման-Շատրիան, (1902) Անտառապետ Ֆրեդերիկ. Լումայ (№ 6). pp. 97-133.

Էրկման-Շատրիան , (1902) Անտառապետ Ֆրեդերիկ. Լումայ (№ 4). pp. 49-64.

Թ

Թադէոսեան, Յովհ. (1902) Քուչակ Նահապետի երգերը. Լումայ (№ 3). pp. 257-259.

Թադէոսեան, Յովհաննէս (1902) Քուչակ Նահապետի երգերը. Լումայ (№ 4). pp. 208-215.

Թադէոսեան, Յովհաննէս (1902) Քուչակ Նահապետի երգերը. Լումայ (№ 5). pp. 165-183.

Թէռի, Էդմօն (1902) Վարժապետը. Լումայ (№ 5). pp. 65-75.

Թումանեան, Յարութիւն (1902) Հազարան Բլբուլ. Լումայ (№ 5). pp. 94-106.

Թումանեան, Յարութիւն (1902) Հազարան Բլբուլ. Լումայ (№ 6). pp. 182-205.

Թումանեանց, Յարութիւն (1902) Դալի–Մահրասա. Լումայ (№ 1). pp. 78-92.

Թումանեանց, Յարութիւն (1902) Նուագներ. Լումայ (№ 2). pp. 88-90.

Թումանեանց, Յարութիւն (1902) Նուագներ. Լումայ (№ 3). pp. 94-96.

Թումանեանց, Յարութիւն (1902) Նուագներ. Լումայ (№ 4). p. 112.

Խ

Խադունի, (1902) Յառաջ. Լումայ (№ 6). p. 95.

Խադունի, (1902) Ազգերնիս կյառաջադիմէ կոր (նամակ խմբագրութեան). Լումայ (№ 6). pp. 290-295.

Խմբագրական, (1902) Հրատարակչից. Լումայ (№ 1). p. I.

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն. Լումայ (№ 1). pp. II-III.

Խմբագրական, (1902) Պարբերաթերթ «Լումայ»–ն. Լումայ (№ 1). pp. IV-VIII.

Խմբագրական, (1902) «Լումայ»–ի խմբագրի քսանեւհինգամեակը. Լումայ (№ 1). pp. 264-265.

Խմբագրական, (1902) Սատանայի անունով. Լումայ (№ 1). pp. 116-121.

Խմբագրական, (1902) Նոր հրատարակութիւններ. Լումայ (№ 1). pp. 243-244.

Խմբագրական, (1902) Կովկասեան յօբելինական ցուցահանդէսը Թիֆլիսում. Լումայ (№ 1). pp. 245-247.

Խմբագրական, (1902) Հայոց թատրոն. Լումայ (№ 1). pp. 248-255.

Խմբագրական, (1902) Կիլիկիայի նորընտիր կաթողիկոս Տ. Գէորգ Եպիսկոպոս Երէցեան. Լումայ (№ 1). pp. 260-261.

Խմբագրական, (1902) Ռեթէոս Պէրպէրեանի յօբելեանը. Լումայ (№ 1). pp. 261-263.

Խմբագրական, (1902) Զմիւռնիայի Ս. Լուս. Ազգ. հիւանդանոցի հարիւրեամեայ յօբելեան. Լումայ (№ 1). pp. 263-264.

Խմբագրական, (1902) Յայտարարութիւններ. Լումայ (№ 1). pp. 271-278.

Խմբագրական, (1902) Հրատարակչից. Լումայ (№ 2). p. 2.

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն. Լումայ (№ 2). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1902) Ներսէս Մեծի յաջորդներ. Լումայ (№ 2). pp. 135-152.

Խմբագրական, (1902) Նոր հրատարակութիւններ. Լումայ (№ 2). pp. 226-227.

Խմբագրական, (1902) Վեհ. Հայրապետը Թիֆլիսում։ Որբանոցներն արհեստանոցներ. Լումայ (№ 2). pp. 233-236.

Խմբագրական, (1902) Վանաց Ա. եկեղեցու կրօնա–պատմական թանգարանի բացումը. Լումայ (№ 2). pp. 236-237.

Խմբագրական, (1902) Ղուկասեան մրցանակի կանոնադրութիւն. Լումայ (№ 2). pp. 237-240.

Խմբագրական, (1902) Կ. Պօլսի Ամեն. Պատրիարքի շրջաբերականը. Լումայ (№ 2). pp. 240-242.

Խմբագրական, (1902) Հրահանգ կազմակերպութեան գաւառական ազգային արհեստանոցներու. Լումայ (№ 2). pp. 242-246.

Խմբագրական, (1902) Կիլիկիոյ կաթողիկոսական նոր ընտրութիւն. Լումայ (№ 2). pp. 246-247.

Խմբագրական, (1902) Գօգօլի մահուան յիսնամեակ. Լումայ (№ 2). pp. 247-250.

Խմբագրական, (1902) Շամախին կործանուած. Լումայ (№ 2). pp. 250-251.

Խմբագրական, (1902) Ներսէս Թայիրեանի կտակը. Լումայ (№ 2). pp. 251-252.

Խմբագրական, (1902) Վիկտօր Հիւգօի ծննդեան հարիւրամեակը. Լումայ (№ 2). pp. 252-255.

Խմբագրական, (1902) Մայր Մաշտոցի տպագրութեան անհրաժեշտութիւնը. Լումայ (№ 2). pp. 255-256.

Խմբագրական, (1902) Սանասարեան վարժարանի փոխադրութիւնը Խարբերդ. Լումայ (№ 2). pp. 256-257.

Խմբագրական, (1902) Թիֆլիսի հայ հոգեւորականաց ապահովութեան գանձարան. Լումայ (№ 2). p. 258.

Խմբագրական, (1902) Ընտիր մտքեր։ Վրիպակ. Լումայ (№ 2). pp. 258-259.

Խմբագրական, (1902) Մահգոյժ. Հայագէտ Օգիւստ Կառիէր. Աղէքսանդր Երիցեան. Լումայ (№ 2). pp. 260-265.

Խմբագրական, (1902) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ (№ 2). p. 266.

Խմբագրական, (1902) Յայտարարութիւններ. Լումայ (№ 2). pp. 267-276.

Խմբագրական, (1902) Աղէքսանդր Երիցեան. Լումայ (№ 2). pp. 264-265.

Խմբագրական, (1902) Թիֆլիսի կենտրոնական գրավաճառանոցում. Լումայ (№ 2).

Խմբագրական, (1902) Հրատարակչից. Լումայ (№ 3). p. 2.

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն. Լումայ (№ 3). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Լումայ (№ 3). pp. 303-304.

Խմբագրական, (1902) Մամուլի տեսութիւն. Լումայ (№ 3). pp. 305-309.

Խմբագրական, (1902) Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Լումայ (№ 3). p. 319.

Խմբագրական, (1902) Վեննայի հայերի «Անի» ընկերութիւնը. Լումայ (№ 3). p. 319.

Խմբագրական, (1902) Իւրեւի (Դօրպատի) համալսարանի հարիւրամեակ. Լումայ (№ 3). pp. 319-321.

Խմբագրական, (1902) Տ. Գաբրիէլ Պատկանեան. Լումայ (№ 3). pp. 321-322.

Խմբագրական, (1902) Ժուկովսկու մահուան յիսնամեակը. Լումայ (№ 3). pp. 322-324.

Խմբագրական, (1902) Ղազարոս Աղայեանի քառասնամեայ գործունէութեան առթիվ. Լումայ (№ 3). pp. 324-325.

Խմբագրական, (1902) Նոր աղանդ Այնթապում. Լումայ (№ 3). p. 326.

Խմբագրական, (1902) Մարտինիկ կղզու ահռելի աղէտը. Լումայ (№ 3). pp. 326-327.

Խմբագրական, (1902) Կ. Պօլսի թաղային վարժարանների վիճակագիր. Լումայ (№ 3). pp. 327-328.

Խմբագրական, (1902) Շուշուայ կոնսիստօրիայի դատը. Լումայ (№ 3). pp. 328-329.

Խմբագրական, (1902) Նորընծայ եպիսկոպոսներ. Լումայ (№ 3). p. 330.

Խմբագրական, (1902) Հայնէի մտքերից. Լումայ (№ 3). pp. 330-331.

Խմբագրական, (1902) Բագրատ Վարդ. Գէորգ Թաւաքալեան. Լումայ (№ 3). p. 332.

Խմբագրական, (1902) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ (№ 3). pp. 333-334.

Խմբագրական, (1902) Յայտարարութիւններ. Լումայ (№ 3). pp. 335-336.

Խմբագրական, (1902) Կենտրոնական գրավաճառանոցի. Լումայ (№ 3).

Խմբագրական, (1902) Հրատարակչից. Լումայ (№ 4). p. 2.

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն. Լումայ (№ 4). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1902) Մարդասէր Ջորջ Միւլլէր. Լումայ (№ 4). pp. 184-191.

Խմբագրական, (1902) Կ. Ն. Բատիւշկով. Լումայ (№ 4). pp. 200-204.

Խմբագրական, (1902) Խաչատուր Աբովեանի մի նորագիւտ բանաստեղծութիւն. Լումայ (№ 4). pp. 205-207.

Խմբագրական, (1902) Ս. Նազարեանի նամակներ. Լումայ (№ 4). pp. 216-220.

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Լումայ (№ 4). p. 242.

Խմբագրական, (1902) Մամուլի տեսութիւն. Լումայ (№ 4). pp. 243-245.

Խմբագրական, (1902) Գիտութիւն եւ արուեստ. Լումայ (№ 4). pp. 246-248.

Խմբագրական, (1902) Այլ եւ այլք. Լումայ (№ 4). pp. 249-260.

Խմբագրական, (1902) Հ. Արսէն Այտնեան. Լումայ (№ 4). p. 261.

Խմբագրական, (1902) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ (№ 4). p. 262.

Խմբագրական, (1902) Յայտարարութիւններ. Լումայ (№ 4). pp. 263-264.

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն. Լումայ (№ 5). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1902) Հրատարակչից. Լումայ (№ 5). p. 2.

Խմբագրական, (1902) Մարդասէր Ջորջ Միւլլէր. Լումայ (№ 5). pp. 107-123.

Խմբագրական, (1902) Տ. Ս. Սահակ Պարթեւ. Լումայ (№ 5). pp. 144-164.

Խմբագրական, (1902) Ս. Նազարեանի նամակներ. Լումայ (№ 5). pp. 209-211.

Խմբագրական, (1902) Մամուլի տեսութիւն. Լումայ (№ 5). pp. 250-254.

Խմբագրական, (1902) Խմբագրից. Լումայ (№ 5). p. 276.

Խմբագրական, (1902) Յայտարարութիւններ. Լումայ (№ 5). pp. 277-280.

Խմբագրական, (1902) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ (№ 5). p. 276.

Խմբագրական, (1902) Կիլիկիոյ կաթուղիկոսութեան ընտրութիւն. Լումայ (№ 5). pp. 263-264.

Խմբագրական, (1902) Փարիզի հայ եկեղեցու հիմնարկէքը. Լումայ (№ 5). pp. 265-266.

Խմբագրական, (1902) Ամերիկայի լեհացիք եւ Ս. Էջմիածին. Լումայ (№ 5). pp. 264-265.

Խմբագրական, (1902) Գաղթականների վերադարձը. Լումայ (№ 5). p. 265.

Խմբագրական, (1902) Մ. Նալբանդեանցի երկերի տպագրութիւն. Լումայ (№ 5). p. 266.

Խմբագրական, (1902) Տ. Մակարեանի կտակը. Լումայ (№ 5). p. 266.

Խմբագրական, (1902) Ղուկասեան թանգարանի վարչութեան նոր անդամեր. Լումայ (№ 5). pp. 266-267.

Խմբագրական, (1902) «Իվերիան» հայերի մասին. Լումայ (№ 5). pp. 267-268.

Խմբագրական, (1902) Վեննայի «Անի» ընկերութեան կանոնադրութիւն. Լումայ (№ 5). p. 269.

Խմբագրական, (1902) Իր կենդանութեանը. Լումայ (№ 5). pp. 269-271.

Խմբագրական, (1902) Ս. Գ. Սաթունեան. Լումայ (№ 5). p. 271.

Խմբագրական, (1902) Հրատարակչից. Լումայ (№ 6). p. 2.

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն. Լումայ (№ 6). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1902) Ս. Սահակ Պարթեւ. Լումայ (№ 6). pp. 138-159.

Խմբագրական, (1902) Մարդասէր Ջօրջ Միւլլէր. Լումայ (№ 6). pp. 170-181.

Խմբագրական, (1902) Ս. Նազարեանի նամակներ. Լումայ (№ 6). pp. 253-254.

Խմբագրական, (1902) Արմենիա. Լինչի. Լումայ (№ 6). pp. 261-265.

Խմբագրական, (1902) Ն. Ա. Դօբրօլիւբով. Աղէքսանդր Գավացցի քահանան եւ իւր քարոզները. Լումայ (№ 6). pp. 265-267.

Խմբագրական, (1902) Պրօֆ. Ի. Բերդնիկով. Նոր պետութեան վերաբերմունքը դէպի կրօնը. Լումայ (№ 6). pp. 267-270.

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Լումայ (№ 6). p. 273.

Խմբագրական, (1902) Գիտական նորութիւններ. Լումայ (№ 6). pp. 287-289.

Խմբագրական, (1902) Այլ եւ այլք. Լումայ (№ 6). pp. 290-303.

Խմբագրական, (1902) Յայտարարութիւններ. Լումայ (№ 6). pp. 309-322.

Խմբագրական, (1902) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ (№ 6). p. 308.

Խմբագրական, (1902) Աւետիս Ղուկասեան. Լումայ (№ 6). pp. 304-306.

Խմբագրական, (1902) Իսահակ Ժամհարեան. Լումայ (№ 6). pp. 307-308.

Խմբագրական, (1902) Սիմէօն Կաթուղիկոսը Հերակլ Արքային. Լումայ (№ 6). pp. 255-256.

Խմբագրական, (1902) Ամերիկայի լեհացիները. Լումայ (№ 6). pp. 295-298.

Խմբագրական, (1902) Հայոց շարականների ֆրանսերէն թարգմանութիւն. Լումայ (№ 6). pp. 298-299.

Խմբագրական, (1902) Հանգ. Ա. Ղուկասեանցի կտակը. Լումայ (№ 6). pp. 299-301.

Խմբագրական, (1902) Մի առաքելութիւն. Լումայ (№ 6). p. 301.

Խմբագրական, (1902) Կարսի նուաճման քսանուհինգամեակը. Լումայ (№ 6). pp. 301-302.

Խմբագրական, (1902) Թեմիս առաջնորդի վերադարձը. Լումայ (№ 6). p. 302.

Խմբագրական, (1902) Սանահնի վանքի վերանորոգութուն. Լումայ (№ 6). p. 302.

Խմբագրական, (1902) Օրացոյց. Լումայ (№ 6). p. 303.

Խմբագրական, (1902) Մի նոր ռուսերէն օրաթերթ. Լումայ (№ 6). p. 303.

Խմբագրական, (1902) Վ. Փափազեան. Էմմա, վէպ ժամանակակից բարքերից. 1901 Թիֆլիս. Լումայ (№ 5). pp. 243-245.

Խմբագրական, (1902) Բժ. Ա. Բուդուղեան. Առողջ ու հիւանդ երեխայի ոգին. 1902 Ս.Պետ. Լումայ (№ 5). pp. 245-247.

Խմբագրական, (1902) «Լուման» 1902 թուին. Լումայ (№ 6). p. 303.

Խմբագրական, (1902) Լեւոն Մանուէլեան. Դէպի վեր, դրամատիկական պօէմա. Ս.Պ. 1902. Լումայ (№ 5). pp. 239-242.

Խմբագրական, (1902) Willam Watson. Ծիրանի արեւելքը. թարգ. անգլ. Խոսրով. 1903 Բարիզ. Լումայ (№ 5). pp. 242-243.

Կ

Կ., Կ. (1902) Եղիշէի պատմութեան բնագիրը. Լումայ (№ 1). pp. 183-193.

Կայծունի, Արշակ (1902) Աւետարան. Լումայ (№ 1). p. 135.

Կայծունի, Արշակ (1902) Թող իմ աչքից թափուի արցունք քարերին ... Լումայ (№ 5). p. 76.

Կայծունի, Արշակ (1902) Մի ապառաժոտ, վեհ լերան կրծքին ... Լումայ (№ 6). p. 212.

Կարալէնկօ, (1902) Դատաստանի օրը. Լումայ (№ 1). pp. 93-110.

Կարալէնկօ, Վլ. (1902) Դատաստանի օրը. Լումայ (№ 3). pp. 49-87.

Կարալէնկօի, (1902) Դատաստանի օրը. Լումայ (№ 2). pp. 46-62.

Կոստանեան, Կ. (1902) Շարժի տարեգրութիւնն Հայոց մեջ. Լումայ (№ 3). pp. 179-200.

Կրպէ, (1902) Սեւ քարի աղօթաւորը. Լումայ (№ 2). pp. 81-87.

Կրպէ, (1902) Հաճի - Խաչօն. Լումայ (№ 3). pp. 88-93.

Կրպէ, (1902) Բաղդի խաղը. Լումայ (№ 4). pp. 98-104.

Մ

Մ. , Ս. (1902) Թարգմանութեան ծաղիկներ. Լումայ (№ 1). pp. 172-182.

Մ. , Ս. (1902) Թարգմանութեան ծաղիկներ. Լումայ (№ 2). pp. 153-162.

Մենաւոր, (1902) Ներկայ հայ մամուլը. Լումայ (№ 6). pp. 274-279.

Միրաղեան, Գ. (1902) Պետրոս Ադամեան. Լումայ (№ 6). pp. 206-211.

Մուրացան, (1902) Առաքեալը. Լումայ (№ 3). pp. 5-41.

Մուրացան, (1902) Առաքեալը. Լումայ (№ 4). pp. 5-43.

Մուրացան, (1902) Առաքեալը. Լումայ (№ 5). pp. 5-52.

Մուրացան, (1902) Առաքեալը. Լումայ (№ 6). pp. 5-94.

Մուրացան, (1902) Անմեղ զրոյցներ I. Ինչո՞ւ իմ ստորագրութիւնը չընդունեցին. Լումայ (№ 2). pp. 63-80.

Մուրացան, (1902) Անմեղ զրոյցներ II. Յատուկ թղթակիցը. Լումայ (№ 3). pp. 97-140.

Յ

Յարոյ, Ն. (1902) Տախտակամած Ոլիմպոսի վրայ. Լումայ (№ 1). pp. 111-115.

Յարոյ, Ն. (1902) Բիւզանդական կայսրների կարգադրութիւններ Հայաստանում. Լումայ (№ 2). pp. 121-134.

Յարոյ, Ն. (1902) Հայագէտ Օգիւստ Կառիէր. Լումայ (№ 2). pp. 260-264.

Յարոյ, Ն. (1902) Բիւզանդական կայսրների կարգադրութիւններ Հայաստանում. Մասն վարչական ևւ դատաստանական. Լումայ (№ 3). pp. 163-178.

Յարոյ, Ն. (1902) Նամակ խմբագրին. Լումայ (№ 5). pp. 271-275.

Յարոյ, Ն. (1902) Le Droit Arménien.-Հայկական իրաւունք – սկզբից մինչեւ մեր օրերը Կ. Բասմաճեանի. Լումայ (№ 3). pp. 297-299.

Յարութիւնեան, Իս. (1902) Գէորգ Բարխուդարեան. Լումայ (№ 1). pp. 201-211.

Յարութիւնեան, Իս. (1902) Գէորգ Բարխուդարեան. Լումայ (№ 2). pp. 196-217.

Յարութիւնեան, Իս. (1902) Գէորգ Բարխուդարեան. Լումայ (№ 3). pp. 260-286.

Յարութիւնեան, Իսահակ (1902) Գէորգ Բարխուդարեան. Լումայ (№ 5). pp. 212-238.

Յովհաննիսեան, Յ. (1902) Գարնան խոհեր. Լումայ (№ 2). p. 5.

Յովսէփեան, Գարեգին Վարդ. (1902) Մանրանկարչութեան արուեստը Հայոց մեջ. Լումայ (№ 1). pp. 194-200.

Ն

Նալբանդեան, Միքայէլ (1902) Հեգելը եւ նորա ժամանակը. Լումայ (№ 5). pp. 53-64.

Նալբանդեան, Միքայէլ (1902) Հեգելը եւ նորա ժամանակը. Լումայ (№ 6). pp. 128-137.

Շ

Շահազիզ, Եր. (1902) Նոր Նախիջեւանի ձեռագրերը. Լումայ (№ 3). pp. 210-256.

Շահազիզ, Երուանդ (1902) Նոր Նախիջեւանցւոց կայսերաշնորհ հրովարտակը եւ նոցա դատաստանագիրքը. Լումայ (№ 1). pp. 148-171.

Շահազիզ, Երուանդ (1902) Նոր Նախիջեւանի ձեռագրերը. Լումայ (№ 2). pp. 175-195.

Շահազիզ, Երուանդ (1902) Միքայէլ Նալբանդեանցը Ս. Պետերբուրգում. Լումայ (№ 4). pp. 113-183.

Շահազիզ, Երուանդ (1902) Նոր–Նախիջեւանի Հայոց Հոգեւոր Դատարանը. Լումայ (№ 5). pp. 124-143.

Շահազիզ, Երուանդ (1902) Յովսէփ արքեպիսկոպոս Արղութեան եւ Ն. Նախիջեւանի հիմնարկութիւնը. Լումայ (№ 6). pp. 213-252.

Շիրվանզադէ, (1902) Վարդան Ահրումեան (առաջին մաս). Լումայ (№ 1). pp. 1-55.

Շիրվանզադէ, (1902) Վարդան Արհումեան (առաջին մաս). Լումայ (№ 2). pp. 6-45.

Չ

Չեխով, Ա. (1902) Զարհուրելի գիշեր. Լումայ (№ 4). pp. 105-111.

Չեխով, Անտոն (1902) Գրազ. Լումայ (№ 1). pp. 56-65.

Չեխով, Անտոն (1902) Դրամա. Լումայ (№ 2). pp. 91-97.

Չեխով, Անտոն (1902) Իշխանուհի. Լումայ (№ 5). pp. 77-93.

Ս

Ս., Ա. (1902) Գիտական նորութիւններ. Լումայ (№ 1). pp. 255-259.

Ս., Ա. (1902) Գիտական նորութիւններ. Լումայ (№ 2). pp. 228-232.

Ս., Ա. (1902) Գիտական նորութիւններ. Լումայ (№ 3). pp. 316-318.

Վ

Վ., Կ. (1902) Թոյլատրելի՞ է սրբագրութիւն եկեղեցական գրքերում. Լումայ (№ 5). pp. 198-208.

Վեսելովսկի, Իւրիյ (1902) Հայ յոռետես բանաստեղծը. Լումայ (№ 3). pp. 201-209.

Վլադիմիրով, Պ. Վ. (1902) Մ. Վ. Լոմոնոսով. Լումայ (№ 1). pp. 136-147.

Տ

Տէր–Գրիգորեանց, Էմին (1902) Ինչու են պարսիկները «մուրտառ» կոչում հայերին. Լումայ (№ 4). pp. 221-227.

Տէր–Ղեւոնդեան, Նիկողայոս (1902) Պ. Հաթի քննադատութեան առթիվ. Լումայ (№ 1). pp. 239-243.

Ք

Քէմեչէճեան, Ղուկաս (1902) Մոսկուայի հայ երիտասարդութիւնը. Լումայ (№ 6). pp. 257-260.

This list was generated on Tue Dec 11 17:23:50 2018 AMT.