«Լումայ» գրական հանդէս

Items where Year is 1902

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Է | Թ | Խ | Կ | Մ | Յ | Ն | Շ | Չ | Ս | Վ | Տ | Ք
Number of items: 234.

Ա

Ա., (1902) Պրօֆ. Ֆ. Րարտցել. Տարերք ազգագրութեան. Լումայ, 2. pp. 222-223.

Աբեղեան, Ար. (1902) Ֆրիդրիխ Բոդենշտեդտ. Լումայ, 4. pp. 192-199.

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1902) Հ. Ղեւոնդ Ալիշան.- Յարութիւն փաշա Տատեան. - Դ. Տէր-Դաւթեանց. Լումայ, 1. pp. 266-269.

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1902) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ, 1. pp. 269-270.

Աղանեանց, Նուարդ (1902) Գիտական նորութիւններ. Լումայ, 5. pp. 261-262.

Բ

Բարխուդարեան, Մ. (1902) Էջմիածնի պատրիարքական Աթոռի գրագրութիւնների սկիզբը ռուսաց կառավարութեան հետ. Լումայ, 1. pp. 212-227.

Բարխուդարեանց, Գէորգ (1902) Ծննդեան գիշերը։ Բարեսիրտ մարդ. Լումայ, 1. p. 66.

Բերբերեան, Մինաս (1902) Գրականութիւն եւ կեանք. Լումայ, 2. pp. 163-174.

Բերբերեան, Մինաս (1902) Գրականութիւն եւ կեանք. II Մակսիմ Գորկիյ. Լումայ, 3. pp. 148-162.

Բերբերեան, Մինաս (1902) Գրականութիւն եւ կեանք. III. Էմիլ Զօլա. Լումայ, 5. pp. 184-197.

Բերբերեան, Մինաս (1902) Գրականութիւն եւ կեանք. III. Էմիլ Զօլա. Լումայ, 6. pp. 160-169.

Բուրժէ, Պօլ (1902) Սիմոնա. Լումայ, 1. pp. 67-77.

Բրիչ, (1902) Գէորգ Մելիք–Կարագեօզեան. Գերմանիայի հայ ուսանողութիւնը. Թիֆլիզ. տպ. Կ. Մարտիրոսեանի. Լումայ, 1. pp. 231-238.

Բրիչ, (1902) Մ. Կորելի. Մի մանկան հոգու պատմութիւն. Լումայ, 2. pp. 218-222.

Բրիչ, (1902) Բժ. Սիմէօն Շահնազարեանց. Հայ դպրոցի ցաւերից. Լումայ, 2. pp. 224-226.

Բրիչ, (1902) Ֆաուստ. ողբերգութիւն Գէօթէի. Լումայ, 3. pp. 287-297.

Բրիչ, (1902) Մինաս Բերբերեան. «Սմբատ Շահ–Ազիզ». Լումայ, 3. pp. 299-301.

Բրիչ, (1902) Սրբազան Պատրիարք Օրմանեանի մի նոր շրջաբերականը. Լումայ, 4. pp. 240-241.

Բրիչ, (1902) Կ. Մելիք–Շահնազարեան. Վազի մշակութիւնը. Լումայ, 6. pp. 270-273.

Բրիչ, (1902) Ռ. Յ. Պէրպէրեան. Դաստիարակի մը խօսքերը. Վիեննա, 1901. Լումայ, 1. pp. 227-229.

Բրիչ, (1902) Բժիշկ Ս. Շահ-Նազարեանց. Հայոց թեմական հոգեւոր դպրոցների կանոնադրութեան նախագիծը. Մոսկուա, 1902. Լումայ, 4. pp. 228-238.

Բրիչ, (1902) Հաուպտման. կազմեց Ե. Թ. հրատ. Յովհաննէս Արամեանցի. Ս.-Պետերբուրգ 1902. Լումայ, 4. pp. 238-239.

Բրիչ, (1902) Հանրամատչելի գիտական գրադարան. Ա. Գումպլովիչ. Հասարակական թէօրիաներ. Թարգ. Խ.Սամուէլեան. 1902 Թիֆլիս. Լումայ, 5. pp. 248-249.

Բրիչ, (1902) W. Nalbandian. Leopold Von Ranke. Լումայ, 2. pp. 223-224.

Բրիչ, (1902) Գաբրիէլ Սունդուկեան. Պէպօ. Կօմեդիա երեք արարուածով. Բ տպ. ուղղած. Թիֆլիզ. տպ. Մն. Մարտիրոսեանցի. էջ XIV+122. Լումայ, 1. pp. 229-230.

Բրիչ, (1902) Հանդէս հայագիտութեան. Zeitschrift für Armenische Philologie. I und II. Լումայ, 3. pp. 301-303.

Գ

Գ., Ս. (1902) Լուսաւորչի կանթեղը. Լումայ, 3. p. 48.

Գասպօ, (1902) Աւանդութիւն. Լումայ, 4. pp. 96-97.

Գեանջեցեան, Ա. (1902) Վաճառանոցում. Լումայ, 6. pp. 115-120.

Գեղամեանց, Եղիշէ քահ. (1902) Մանկական յիշողութիւններ. Լումայ, 1. pp. 122-134.

Գեղամեանց, Եղիշէ քահ. (1902) Մանկական յիշողութիւններ. Լումայ, 2. pp. 98-120.

Գեղասէր, (1902) Գէորգ Բաշինջաղեանի պատկերահանդէսը. Լումայ, 3. pp. 310-316.

Գորկիյ, Մաքսիմ (1902) Բազէի երգը. Լումայ, 3. pp. 141-147.

Գօյրկիյ, Մակսիմ (1902) Չէլկաշ. Լումայ, 4. pp. 44-95.

Գօյրկիյ, Մաքսիմ (1902) Հին ժամանակի պատմություններ. Լումայ, 6. pp. 96-114.

Դ

Դաւթեան, Արիստակէս արքեպիս. (1902) Կանոնք ժողովոց. Լումայ, 2. pp. 49-64.

Դաւթեան, Արիստակէս արքեպիս. (1902) Կանոնք ժողովոց. Լումայ, 4. pp. 65-80.

Դաւթեան, Արիստակէս արքեպիս. (1902) Կանոնք ժողովոց. Լումայ, 6. pp. 81-96.

Դիտող, (1902) Հայկական թատրոն. Լումայ, 5. pp. 255-260.

Դիտող, (1902) Հայկական թատրոն. Լումայ, 6. pp. 280-287.

Է

Էսպարբ, Ժօրժ (1902) Ապուշը. Լումայ, 6. pp. 121-127.

Էրկման-Շատրիան, (1902) Անտառապետ Ֆրեդերիկ. Լումայ, 1. pp. 1-16.

Էրկման-Շատրիան, (1902) Անտառապետ Ֆրեդերիկ. Լումայ, 2. pp. 17-32.

Էրկման-Շատրիան, (1902) Անտառապետ Ֆրեդերիկ. Լումայ, 3. pp. 33-48.

Էրկման-Շատրիան, (1902) Անտառապետ Ֆրեդերիկ. Լումայ, 5. pp. 65-96.

Էրկման-Շատրիան, (1902) Անտառապետ Ֆրեդերիկ. Լումայ, 6. pp. 97-133.

Էրկման-Շատրիան , (1902) Անտառապետ Ֆրեդերիկ. Լումայ, 4. pp. 49-64.

Թ

Թադէոսեան, Յովհ. (1902) Քուչակ Նահապետի երգերը. Լումայ, 3. pp. 257-259.

Թադէոսեան, Յովհաննէս (1902) Քուչակ Նահապետի երգերը. Լումայ, 4. pp. 208-215.

Թադէոսեան, Յովհաննէս (1902) Քուչակ Նահապետի երգերը. Լումայ, 5. pp. 165-183.

Թէռի, Էդմօն (1902) Վարժապետը. Լումայ, 5. pp. 65-75.

Թումանեան, Յարութիւն (1902) Հազարան Բլբուլ. Լումայ, 5. pp. 94-106.

Թումանեան, Յարութիւն (1902) Հազարան Բլբուլ. Լումայ, 6. pp. 182-205.

Թումանեանց, Յարութիւն (1902) Դալի–Մահրասա. Լումայ, 1. pp. 78-92.

Թումանեանց, Յարութիւն (1902) Նուագներ. Լումայ, 2. pp. 88-90.

Թումանեանց, Յարութիւն (1902) Նուագներ. Լումայ, 3. pp. 94-96.

Թումանեանց, Յարութիւն (1902) Նուագներ. Լումայ, 4. p. 112.

Խ

Խադունի, (1902) Յառաջ. Լումայ, 6. p. 95.

Խադունի, (1902) Ազգերնիս կյառաջադիմէ կոր (նամակ խմբագրութեան). Լումայ, 6. pp. 290-295.

Խմբագրական, (1902) Հրատարակչից. Լումայ, 1. I.

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն. Լումայ, 1. II-III.

Խմբագրական, (1902) Պարբերաթերթ «Լումայ»–ն. Լումայ, 1. IV-VIII.

Խմբագրական, (1902) «Լումայ»–ի խմբագրի քսանեւհինգամեակը. Լումայ, 1. pp. 264-265.

Խմբագրական, (1902) Սատանայի անունով. Լումայ, 1. pp. 116-121.

Խմբագրական, (1902) Նոր հրատարակութիւններ. Լումայ, 1. pp. 243-244.

Խմբագրական, (1902) Կովկասեան յօբելինական ցուցահանդէսը Թիֆլիսում. Լումայ, 1. pp. 245-247.

Խմբագրական, (1902) Հայոց թատրոն. Լումայ, 1. pp. 248-255.

Խմբագրական, (1902) Կիլիկիայի նորընտիր կաթողիկոս Տ. Գէորգ Եպիսկոպոս Երէցեան. Լումայ, 1. pp. 260-261.

Խմբագրական, (1902) Ռեթէոս Պէրպէրեանի յօբելեանը. Լումայ, 1. pp. 261-263.

Խմբագրական, (1902) Զմիւռնիայի Ս. Լուս. Ազգ. հիւանդանոցի հարիւրեամեայ յօբելեան. Լումայ, 1. pp. 263-264.

Խմբագրական, (1902) Յայտարարութիւններ. Լումայ, 1. pp. 271-278.

Խմբագրական, (1902) Հրատարակչից. Լումայ, 2. p. 2.

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն. Լումայ, 2. pp. 3-4.

Խմբագրական, (1902) Ներսէս Մեծի յաջորդներ. Լումայ, 2. pp. 135-152.

Խմբագրական, (1902) Նոր հրատարակութիւններ. Լումայ, 2. pp. 226-227.

Խմբագրական, (1902) Վեհ. Հայրապետը Թիֆլիսում։ Որբանոցներն արհեստանոցներ. Լումայ, 2. pp. 233-236.

Խմբագրական, (1902) Վանաց Ա. եկեղեցու կրօնա–պատմական թանգարանի բացումը. Լումայ, 2. pp. 236-237.

Խմբագրական, (1902) Ղուկասեան մրցանակի կանոնադրութիւն. Լումայ, 2. pp. 237-240.

Խմբագրական, (1902) Կ. Պօլսի Ամեն. Պատրիարքի շրջաբերականը. Լումայ, 2. pp. 240-242.

Խմբագրական, (1902) Հրահանգ կազմակերպութեան գաւառական ազգային արհեստանոցներու. Լումայ, 2. pp. 242-246.

Խմբագրական, (1902) Կիլիկիոյ կաթողիկոսական նոր ընտրութիւն. Լումայ, 2. pp. 246-247.

Խմբագրական, (1902) Գօգօլի մահուան յիսնամեակ. Լումայ, 2. pp. 247-250.

Խմբագրական, (1902) Շամախին կործանուած. Լումայ, 2. pp. 250-251.

Խմբագրական, (1902) Ներսէս Թայիրեանի կտակը. Լումայ, 2. pp. 251-252.

Խմբագրական, (1902) Վիկտօր Հիւգօի ծննդեան հարիւրամեակը. Լումայ, 2. pp. 252-255.

Խմբագրական, (1902) Մայր Մաշտոցի տպագրութեան անհրաժեշտութիւնը. Լումայ, 2. pp. 255-256.

Խմբագրական, (1902) Սանասարեան վարժարանի փոխադրութիւնը Խարբերդ. Լումայ, 2. pp. 256-257.

Խմբագրական, (1902) Թիֆլիսի հայ հոգեւորականաց ապահովութեան գանձարան. Լումայ, 2. p. 258.

Խմբագրական, (1902) Ընտիր մտքեր։ Վրիպակ. Լումայ, 2. pp. 258-259.

Խմբագրական, (1902) Հայագէտ Օգիւստ Կառիէր. Աղէքսանդր Երիցեան. Լումայ, 2. pp. 260-265.

Խմբագրական, (1902) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ, 2. p. 266.

Խմբագրական, (1902) Յայտարարութիւններ. Լումայ, 2. pp. 267-276.

Խմբագրական, (1902) Աղէքսանդր Երիցեան. Լումայ, 2. pp. 264-265.

Խմբագրական, (1902) Թիֆլիսի կենտրոնական գրավաճառանոցում. Լումայ, 2.

Խմբագրական, (1902) Հրատարակչից. Լումայ, 3. p. 2.

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն. Լումայ, 3. pp. 3-4.

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Լումայ, 3. pp. 303-304.

Խմբագրական, (1902) Մամուլի տեսութիւն. Լումայ, 3. pp. 305-309.

Խմբագրական, (1902) Ս. Միւռօնի օրհնութիւն. Լումայ, 3. p. 319.

Խմբագրական, (1902) Վեննայի հայերի «Անի» ընկերութիւնը. Լումայ, 3. p. 319.

Խմբագրական, (1902) Իւրեւի (Դօրպատի) համալսարանի հարիւրամեակ. Լումայ, 3. pp. 319-321.

Խմբագրական, (1902) Տ. Գաբրիէլ Պատկանեան. Լումայ, 3. pp. 321-322.

Խմբագրական, (1902) Ժուկովսկու մահուան յիսնամեակը. Լումայ, 3. pp. 322-324.

Խմբագրական, (1902) Ղազարոս Աղայեանի քառասնամեայ գործունէութեան առթիվ. Լումայ, 3. pp. 324-325.

Խմբագրական, (1902) Նոր աղանդ Այնթապում. Լումայ, 3. p. 326.

Խմբագրական, (1902) Մարտինիկ կղզու ահռելի աղէտը. Լումայ, 3. pp. 326-327.

Խմբագրական, (1902) Կ. Պօլսի թաղային վարժարանների վիճակագիր. Լումայ, 3. pp. 327-328.

Խմբագրական, (1902) Շուշուայ կոնսիստօրիայի դատը. Լումայ, 3. pp. 328-329.

Խմբագրական, (1902) Նորընծայ եպիսկոպոսներ. Լումայ, 3. p. 330.

Խմբագրական, (1902) Հայնէի մտքերից. Լումայ, 3. pp. 330-331.

Խմբագրական, (1902) Բագրատ Վարդ. Գէորգ Թաւաքալեան. Լումայ, 3. p. 332.

Խմբագրական, (1902) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ, 3. pp. 333-334.

Խմբագրական, (1902) Յայտարարութիւններ. Լումայ, 3. pp. 335-336.

Խմբագրական, (1902) Կենտրոնական գրավաճառանոցի. Լումայ, 3.

Խմբագրական, (1902) Հրատարակչից. Լումայ, 4. p. 2.

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն. Լումայ, 4. pp. 3-4.

Խմբագրական, (1902) Մարդասէր Ջորջ Միւլլէր. Լումայ, 4. pp. 184-191.

Խմբագրական, (1902) Կ. Ն. Բատիւշկով. Լումայ, 4. pp. 200-204.

Խմբագրական, (1902) Խաչատուր Աբովեանի մի նորագիւտ բանաստեղծութիւն. Լումայ, 4. pp. 205-207.

Խմբագրական, (1902) Ս. Նազարեանի նամակներ. Լումայ, 4. pp. 216-220.

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Լումայ, 4. p. 242.

Խմբագրական, (1902) Մամուլի տեսութիւն. Լումայ, 4. pp. 243-245.

Խմբագրական, (1902) Գիտութիւն եւ արուեստ. Լումայ, 4. pp. 246-248.

Խմբագրական, (1902) Այլ եւ այլք. Լումայ, 4. pp. 249-260.

Խմբագրական, (1902) Հ. Արսէն Այտնեան. Լումայ, 4. p. 261.

Խմբագրական, (1902) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ, 4. p. 262.

Խմբագրական, (1902) Յայտարարութիւններ. Լումայ, 4. pp. 263-264.

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն. Լումայ, 5. pp. 3-4.

Խմբագրական, (1902) Հրատարակչից. Լումայ, 5. p. 2.

Խմբագրական, (1902) Մարդասէր Ջորջ Միւլլէր. Լումայ, 5. pp. 107-123.

Խմբագրական, (1902) Տ. Ս. Սահակ Պարթեւ. Լումայ, 5. pp. 144-164.

Խմբագրական, (1902) Ս. Նազարեանի նամակներ. Լումայ, 5. pp. 209-211.

Խմբագրական, (1902) Մամուլի տեսութիւն. Լումայ, 5. pp. 250-254.

Խմբագրական, (1902) Խմբագրից. Լումայ, 5. p. 276.

Խմբագրական, (1902) Յայտարարութիւններ. Լումայ, 5. pp. 277-280.

Խմբագրական, (1902) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ, 5. p. 276.

Խմբագրական, (1902) Կիլիկիոյ կաթուղիկոսութեան ընտրութիւն. Լումայ, 5. pp. 263-264.

Խմբագրական, (1902) Փարիզի հայ եկեղեցու հիմնարկէքը. Լումայ, 5. pp. 265-266.

Խմբագրական, (1902) Ամերիկայի լեհացիք եւ Ս. Էջմիածին. Լումայ, 5. pp. 264-265.

Խմբագրական, (1902) Գաղթականների վերադարձը. Լումայ, 5. p. 265.

Խմբագրական, (1902) Մ. Նալբանդեանցի երկերի տպագրութիւն. Լումայ, 5. p. 266.

Խմբագրական, (1902) Տ. Մակարեանի կտակը. Լումայ, 5. p. 266.

Խմբագրական, (1902) Ղուկասեան թանգարանի վարչութեան նոր անդամեր. Լումայ, 5. pp. 266-267.

Խմբագրական, (1902) «Իվերիան» հայերի մասին. Լումայ, 5. pp. 267-268.

Խմբագրական, (1902) Վեննայի «Անի» ընկերութեան կանոնադրութիւն. Լումայ, 5. p. 269.

Խմբագրական, (1902) Իր կենդանութեանը. Լումայ, 5. pp. 269-271.

Խմբագրական, (1902) Ս. Գ. Սաթունեան. Լումայ, 5. p. 271.

Խմբագրական, (1902) Հրատարակչից. Լումայ, 6. p. 2.

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն. Լումայ, 6. pp. 3-4.

Խմբագրական, (1902) Ս. Սահակ Պարթեւ. Լումայ, 6. pp. 138-159.

Խմբագրական, (1902) Մարդասէր Ջօրջ Միւլլէր. Լումայ, 6. pp. 170-181.

Խմբագրական, (1902) Ս. Նազարեանի նամակներ. Լումայ, 6. pp. 253-254.

Խմբագրական, (1902) Արմենիա. Լինչի. Լումայ, 6. pp. 261-265.

Խմբագրական, (1902) Ն. Ա. Դօբրօլիւբով. Աղէքսանդր Գավացցի քահանան եւ իւր քարոզները. Լումայ, 6. pp. 265-267.

Խմբագրական, (1902) Պրօֆ. Ի. Բերդնիկով. Նոր պետութեան վերաբերմունքը դէպի կրօնը. Լումայ, 6. pp. 267-270.

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Լումայ, 6. p. 273.

Խմբագրական, (1902) Գիտական նորութիւններ. Լումայ, 6. pp. 287-289.

Խմբագրական, (1902) Այլ եւ այլք. Լումայ (№ 6). pp. 290-303.

Խմբագրական, (1902) Յայտարարութիւններ. Լումայ, 6. pp. 309-322.

Խմբագրական, (1902) Խմբագրութեան պատասխաններ. Լումայ, 6. p. 308.

Խմբագրական, (1902) Աւետիս Ղուկասեան. Լումայ, 6. pp. 304-306.

Խմբագրական, (1902) Իսահակ Ժամհարեան. Լումայ, 6. pp. 307-308.

Խմբագրական, (1902) Սիմէօն Կաթուղիկոսը Հերակլ Արքային. Լումայ, 6. pp. 255-256.

Խմբագրական, (1902) Ամերիկայի լեհացիները. Լումայ, 6. pp. 295-298.

Խմբագրական, (1902) Հայոց շարականների ֆրանսերէն թարգմանութիւն. Լումայ, 6. pp. 298-299.

Խմբագրական, (1902) Հանգ. Ա. Ղուկասեանցի կտակը. Լումայ, 6. pp. 299-301.

Խմբագրական, (1902) Մի առաքելութիւն. Լումայ, 6. p. 301.

Խմբագրական, (1902) Կարսի նուաճման քսանուհինգամեակը. Լումայ, 6. pp. 301-302.

Խմբագրական, (1902) Թեմիս առաջնորդի վերադարձը. Լումայ, 6. p. 302.

Խմբագրական, (1902) Սանահնի վանքի վերանորոգութուն. Լումայ, 6. p. 302.

Խմբագրական, (1902) Օրացոյց. Լումայ, 6. p. 303.

Խմբագրական, (1902) Մի նոր ռուսերէն օրաթերթ. Լումայ, 6. p. 303.

Խմբագրական, (1902) Վ. Փափազեան. Էմմա, վէպ ժամանակակից բարքերից. 1901 Թիֆլիս. Լումայ, 5. pp. 243-245.

Խմբագրական, (1902) Բժ. Ա. Բուդուղեան. Առողջ ու հիւանդ երեխայի ոգին. 1902 Ս.Պետ. Լումայ, 5. pp. 245-247.

Խմբագրական, (1902) «Լուման» 1902 թուին. Լումայ, 6. p. 303.

Խմբագրական, (1902) Լեւոն Մանուէլեան. Դէպի վեր, դրամատիկական պօէմա. Ս.Պ. 1902. Լումայ, 5. pp. 239-242.

Խմբագրական, (1902) Willam Watson. Ծիրանի արեւելքը. թարգ. անգլ. Խոսրով. 1903 Բարիզ. Լումայ, 5. pp. 242-243.

Կ

Կ., Կ. (1902) Եղիշէի պատմութեան բնագիրը. Լումայ, 1. pp. 183-193.

Կայծունի, Արշակ (1902) Աւետարան. Լումայ, 1. p. 135.

Կայծունի, Արշակ (1902) Թող իմ աչքից թափուի արցունք քարերին ... Լումայ, 5. p. 76.

Կայծունի, Արշակ (1902) Մի ապառաժոտ, վեհ լերան կրծքին ... Լումայ, 6. p. 212.

Կարալէնկօ, (1902) Դատաստանի օրը. Լումայ, 1. pp. 93-110.

Կարալէնկօ, Վլ. (1902) Դատաստանի օրը. Լումայ, 3. pp. 49-87.

Կարալէնկօի, (1902) Դատաստանի օրը. Լումայ, 2. pp. 46-62.

Կոստանեան, Կ. (1902) Շարժի տարեգրութիւնն Հայոց մեջ. Լումայ, 3. pp. 179-200.

Կրպէ, (1902) Սեւ քարի աղօթաւորը. Լումայ, 2. pp. 81-87.

Կրպէ, (1902) Հաճի - Խաչօն. Լումայ, 3. pp. 88-93.

Կրպէ, (1902) Բաղդի խաղը. Լումայ, 4. pp. 98-104.

Մ

Մ. , Ս. (1902) Թարգմանութեան ծաղիկներ. Լումայ, 1. pp. 172-182.

Մ. , Ս. (1902) Թարգմանութեան ծաղիկներ. Լումայ, 2. pp. 153-162.

Մենաւոր, (1902) Ներկայ հայ մամուլը. Լումայ, 6. pp. 274-279.

Միրաղեան, Գ. (1902) Պետրոս Ադամեան. Լումայ, 6. pp. 206-211.

Մուրացան, (1902) Առաքեալը. Լումայ, 3. pp. 5-41.

Մուրացան, (1902) Առաքեալը. Լումայ, 4. pp. 5-43.

Մուրացան, (1902) Առաքեալը. Լումայ, 5. pp. 5-52.

Մուրացան, (1902) Առաքեալը. Լումայ, 6. pp. 5-94.

Մուրացան, (1902) Անմեղ զրոյցներ I. Ինչո՞ւ իմ ստորագրութիւնը չընդունեցին. Լումայ, 2. pp. 63-80.

Մուրացան, (1902) Անմեղ զրոյցներ II. Յատուկ թղթակիցը. Լումայ, 3. pp. 97-140.

Յ

Յարոյ, Ն. (1902) Տախտակամած Ոլիմպոսի վրայ. Լումայ, 1. pp. 111-115.

Յարոյ, Ն. (1902) Բիւզանդական կայսրների կարգադրութիւններ Հայաստանում. Լումայ, 2. pp. 121-134.

Յարոյ, Ն. (1902) Հայագէտ Օգիւստ Կառիէր. Լումայ, 2. pp. 260-264.

Յարոյ, Ն. (1902) Բիւզանդական կայսրների կարգադրութիւններ Հայաստանում. Մասն վարչական ևւ դատաստանական. Լումայ, 3. pp. 163-178.

Յարոյ, Ն. (1902) Նամակ խմբագրին. Լումայ, 5. pp. 271-275.

Յարոյ, Ն. (1902) Le Droit Arménien.-Հայկական իրաւունք – սկզբից մինչեւ մեր օրերը Կ. Բասմաճեանի. Լումայ, 3. pp. 297-299.

Յարութիւնեան, Իս. (1902) Գէորգ Բարխուդարեան. Լումայ, 1. pp. 201-211.

Յարութիւնեան, Իս. (1902) Գէորգ Բարխուդարեան. Լումայ, 2. pp. 196-217.

Յարութիւնեան, Իս. (1902) Գէորգ Բարխուդարեան. Լումայ, 3. pp. 260-286.

Յարութիւնեան, Իսահակ (1902) Գէորգ Բարխուդարեան. Լումայ, 5. pp. 212-238.

Յովհաննիսեան, Յ. (1902) Գարնան խոհեր. Լումայ, 2. p. 5.

Յովսէփեան, Գարեգին Վարդ. (1902) Մանրանկարչութեան արուեստը Հայոց մեջ. Լումայ, 1. pp. 194-200.

Ն

Նալբանդեան, Միքայէլ (1902) Հեգելը եւ նորա ժամանակը. Լումայ, 5. pp. 53-64.

Նալբանդեան, Միքայէլ (1902) Հեգելը եւ նորա ժամանակը. Լումայ, 6. pp. 128-137.

Շ

Շահազիզ, Եր. (1902) Նոր Նախիջեւանի ձեռագրերը. Լումայ, 3. pp. 210-256.

Շահազիզ, Երուանդ (1902) Նոր Նախիջեւանցւոց կայսերաշնորհ հրովարտակը եւ նոցա դատաստանագիրքը. Լումայ, 1. pp. 148-171.

Շահազիզ, Երուանդ (1902) Նոր Նախիջեւանի ձեռագրերը. Լումայ, 2. pp. 175-195.

Շահազիզ, Երուանդ (1902) Միքայէլ Նալբանդեանցը Ս. Պետերբուրգում. Լումայ, 4. pp. 113-183.

Շահազիզ, Երուանդ (1902) Նոր–Նախիջեւանի Հայոց Հոգեւոր Դատարանը. Լումայ, 5. pp. 124-143.

Շահազիզ, Երուանդ (1902) Յովսէփ արքեպիսկոպոս Արղութեան եւ Ն. Նախիջեւանի հիմնարկութիւնը. Լումայ, 6. pp. 213-252.

Շիրվանզադէ, (1902) Վարդան Ահրումեան (առաջին մաս). Լումայ, 1. pp. 1-55.

Շիրվանզադէ, (1902) Վարդան Արհումեան (առաջին մաս). Լումայ, 2. pp. 6-45.

Չ

Չեխով, Ա. (1902) Զարհուրելի գիշեր. Լումայ, 4. pp. 105-111.

Չեխով, Անտոն (1902) Գրազ. Լումայ, 1. pp. 56-65.

Չեխով, Անտոն (1902) Դրամա. Լումայ, 2. pp. 91-97.

Չեխով, Անտոն (1902) Իշխանուհի. Լումայ, 5. pp. 77-93.

Չուբար, Գ. (1902) Ծովի ափին. Լումայ, 3. pp. 42-47.

Ս

Ս., Ա. (1902) Գիտական նորութիւններ. Լումայ, 1. pp. 255-259.

Ս., Ա. (1902) Գիտական նորութիւններ. Լումայ, 2. pp. 228-232.

Ս., Ա. (1902) Գիտական նորութիւններ. Լումայ, 3. pp. 316-318.

Վ

Վ., Կ. (1902) Թոյլատրելի՞ է սրբագրութիւն եկեղեցական գրքերում. Լումայ, 5. pp. 198-208.

Վեսելովսկի, Իւրիյ (1902) Հայ յոռետես բանաստեղծը. Լումայ, 3. pp. 201-209.

Վլադիմիրով, Պ. Վ. (1902) Մ. Վ. Լոմոնոսով. Լումայ, 1. pp. 136-147.

Տ

Տէր–Գրիգորեանց, Էմին (1902) Ինչու են պարսիկները «մուրտառ» կոչում հայերին. Լումայ, 4. pp. 221-227.

Տէր–Ղեւոնդեան, Նիկողայոս (1902) Պ. Հաթի քննադատութեան առթիվ. Լումայ, 1. pp. 239-243.

Ք

Քէմեչէճեան, Ղուկաս (1902) Մոսկուայի հայ երիտասարդութիւնը. Լումայ, 6. pp. 257-260.

This list was generated on Thu Feb 25 23:47:22 2021 AMT.