«Լումայ» գրական հանդէս

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: M | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Ը | Թ | Լ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Պ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ք | Օ
Number of items at this level: 432.

M

Mars, (1906) Ազգային քաղաքականութիւնից առաջ անհրաժեշտ է ազգային միութիւն. Լումայ, 5-6. pp. 5-41.

Mars, (1910) Պատրիարքական հրաժարական. Լումայ, 1. pp. 65-70.

Mars, (1910) Քաղաքական աշխարհ եւ հայերը. Լումայ, 4. pp. 3-17.

Mars, (1910) Միակ ելքը. Լումայ, 9-10. pp. 70-75.

Mars, (1910) Պէտք է զգոյշ լինել. Լումայ, 9-10. pp. 78-83.

Mars, (1909) Հոգեւարքի ճիգեր. Լումայ, 4. pp. 64-67.

Mars, (1905) Ի՞նչն է սպառնում Կովկասին. Լումայ, 6-7. pp. 58-87.

Mars, (1905) Սպառնալիքը մեծանում է. Լումայ, 9-10. pp. 84-97.

Ա

Ա., Գ. ք. (1897) Պարսից տիրապետութեան վերջին տարին. Լումայ, 1. pp. 306-321.

Ագապեան, Ա. (1906) Մամիկոնեան տոհմը Հայոց պատմութեան մէջ. Լումայ, 3. pp. 30-49.

Ագապեան, Ա. (1906) Մամիկոնեան տոհմը Հայոց պատմութեան մէջ (287-855). (Պատմական հայեացք). Լումայ, 2. pp. 5-17.

Ադաբէգեան, Մարկոս (1903) Կիլիկիոյ հայոց կաթողիկոսութիւնն ու իր վիճակներ. Լումայ, 4. pp. 188-202.

Ազատեան, (1903) Թաւրիզի հայ կեանքից. Լումայ, 5. pp. 214-221.

Ահարոնեան, Գէորգ (1906) Հայ ազգի կեանքի եւ մահուան խնդիրը (Գրիգոր Նիկողոսեանի «Տեսութիւններ եւ նամակներ Մ. Ա. գ. Ա.» գրքի առթիւ). Լումայ, 1. pp. 24-34.

Ահարոնեան, Գէորգ (1906) Հայ ազգի կեանքի եւ մահուան խնդիրը. Լումայ, 2. pp. 34-45.

Ահարոնեան, Գէորգ (1906) Հայ ազգի կեանքի եւ մահուան խնդիրը. Լումայ, 3. pp. 53-66.

Աղաբէգեանց, Մարկոս (1899) Խաչկոնցութիւն. Լումայ, 2. pp. 355-358.

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1900) Հնից-նորից (Հնախուզական ուղեւորութիւն). Լումայ, 1. pp. 241-280.

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1908) Արեւելեան խնդիր. Լումայ, 1. pp. 67-73.

Աղանեանց, Գիւտ ա. ք. (1906) Կիլիկիայի կաթուղիկոսի հրաժարումը. Լումայ, 5-6. pp. 171-173.

Աղանեանց, Գիւտ ա. ք. (1907) Հանգիստ երջանկայիշատակ Տ. Տ. Մկրտիչ Ա. Խրիմեան-Հայրիկի Սրբազնագոյն Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց. Լումայ, 3-4. Գ-Զ.

Աղանեանց, Գիւտ ա. ք. (1909) Կոստանեանց Կ. «Տ. Ներսէս Ե. Աշտարակեցի Կաթողիկոս ամենայն Հայոց. մի հատուած նորա պատմութիւնից». Ալէքս. 1909. Լումայ, 5-6. pp. 81-85.

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1901) Մի էջ Ներսիսեան Դպրոցի պատմութիւնից. Լումայ, 1. pp. 251-259.

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1903) Ս. Բարդուղիմէոս եպիսկոպոս Գէորգեան-Ճուղուրեանց Վաղարշապատցի. Լումայ, 1. pp. 267-274.

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1904) «Արարատի» մի նկատողութեան առիթով. Լումայ, 2. p. 260.

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1905) «Վայ ձեզ փարիսեցւոց կեղծաւորաց». Լումայ, 6-7. pp. 185-187.

Աղանեանց, Գիւտ քահ. (1900) Հնից-նորից (Հնախուզական ուղեւորութիւն). Լումայ, 2. pp. 322-336.

Աղանեանց, Նուարդ (1904) Նամակ Վեննայից. Լումայ, 4. pp. 243-245.

Ատրպետ, (1905) Բէհայիները կամ բաբիզմ. Լումայ, 4. pp. 78-88.

Ատրպետ, (1905) Բեհայիները կամ բաբիզմ. Լումայ, 3. pp. 89-96.

Ատրպետ, (1905) Բէհայիները կամ բաբիզմ. Լումայ, 5. pp. 115-122.

Ատրպետ, (1905) Բէհայիներ կամ բաբիզմ. Լումայ, 6-7. pp. 94-104.

Ատրպետ, (1905) Բեհայիներ կամ բաբիզմ. Լումայ, 8. pp. 88-96.

Ատրպետ, (1905) Բեհայիներ կամ բաբիզմ. Լումայ, 9-10. pp. 98-109.

Արամեան, Բժ. (1905) Ներսես V-ի մահուան խնդրի առթիւ. Լումայ, 2. pp. 79-86.

Արարատ, (1903) Օրհնութիւն սրբալոյս միւռոնի. Լումայ, 3. p. 262.

Բ

Բ., Մ. (1909) Հայերը Ռուսիայում. Լումայ, 1. pp. 3-11.

Բ., Մ. (1909) Հայերը Ռուսիայում. Լումայ, 2. pp. 17-27.

Բ., Մ. (1909) Հայերը Ռուսիայում. Լումայ, 4. pp. 3-6.

Բաբայեան, Է. (1905) Նամակ Ս.Պ.–Բուրգից. Լումայ, 1. p. 180.

Բաբգէն վարդապետ, (1904) Եգիպտոսի կաթողիկոսութիւնը. Լումայ, 2. pp. 121-126.

Բակ, (1896) Կիլիկիա. Լումայ, 2. pp. 85-110.

Բարխուդարեան, Մ. (1902) Էջմիածնի պատրիարքական Աթոռի գրագրութիւնների սկիզբը ռուսաց կառավարութեան հետ. Լումայ, 1. pp. 212-227.

Բարխուդարեան, Մ. (1904) Հնոց եւ նորոց. Լումայ, 5. pp. 32-35.

Բարխուդարեան, Մկրտիչ (1904) Հնոց եւ նորոց. Լումայ, 3. pp. 143-145.

Բերբերեան, Մին. (1904) 1. Տնական դաստիարակութիւն։ 2. Ազգային կրթարան-որբանոց ի Կիպրոս. 3. Կիպրոս կղզի. Լումայ, 1. p. 200.

Բերբերեան, Մինաս (1908) Երազեալ ոսկեդար. Լումայ, 2. pp. 27-37.

Բերբերեան, Մինաս (1908) Երազեալ ոսկեդար. Լումայ, 3-4. pp. 111-119.

Բիւզանդացի, Նորայր Ն. (1896) Ղազարայ Փարպեցւոյ Պատմութեան Հայոց յառաջաբան. Լումայ, 2. pp. 309-328.

Բիւզանդացի, Նորայր Ն. (1898) Կորիւն վարդապետ եւ նորին թարգմանութիւնք. Լումայ, 2. pp. 232-246.

Բիւզանդացի, Նորայր Ն. (1901) Երեք գիտելիք Յովհաննու Մանդակունւոյ, եւ մի գիտելիք իմ գաղղիերէն-հայերէն բառարանիս մասին. Լումայ, 2. pp. 369-380.

Բրիչ, (1902) Բժ. Սիմէօն Շահնազարեանց. Հայ դպրոցի ցաւերից. Լումայ, 2. pp. 224-226.

Բրիչ, (1905) Նոր արշալույս. Լումայ, 6-7. pp. 151-154.

Բրիչ, (1905) Հայկ Տէր–Աստվածատրեան. Բառարան հայ կենսագրութեանց (հայագէտներով) 1441-1904. Ա. պրակ առաջին. 45 պատկերներով. Թիֆլիս 1904. Լումայ, 4. pp. 111-113.

Բրիչ, (1902) Բժիշկ Ս. Շահ-Նազարեանց. Հայոց թեմական հոգեւոր դպրոցների կանոնադրութեան նախագիծը. Մոսկուա, 1902. Լումայ, 4. pp. 228-238.

Բրիչ, (1905) Ղազ. քահ. Յովսեփեան. Ակնարկներ Ուտիացի և մահմեդական հայերի մասին. Թիֆլիզ. 1904 էջ 102. Լումայ, 2. pp. 126-128.

Բրիչ, (1905) Մ. Տ. Շւոտ. ա. Քիւրտ պէկ (գծեր հայ-քրդական կեանքէն) երկ. տպ. Ս.Պետերբուրգ 1904 թ. Բ. Քիւրտ պէկ. բ. Հատորիկ. Արամը. Լումայ, 6-7. pp. 142-143.

Բրիչ, (1903) Dr. Antonius. Վարդապետ. Լեհաստանի հայերի պատմութեան վերջին երեսը. թարգ. Մ. Բարխուդարեան։ Բագու 1903 թ. Լումայ, 3. pp. 244-246.

Բրիչ, (1902) W. Nalbandian. Leopold Von Ranke. Լումայ, 2. pp. 223-224.

Բրիչ, (1903) Н. Марръ. Арабское извлеченiе изъ сирiйской хроники Марибаса. С. Петербургъ 1902. Լումայ, 3. pp. 238-244.

Բրիչ, (1905) Совещанiе учителей начальныхъ училищъ. Լումայ, 8. pp. 122-124.

Գ

Գեղամեանց, Եղիշէ ա. քահ. (1906) Յիշողութիւններ. Լումայ, 4. pp. 17-27.

Գիւրջեան, Ա. (1903) Քրդեր. Լումայ, 1. pp. 94-101.

Գիւրջեան, Ա. (1904) Եզդի քրդեր. Լումայ, 1. pp. 75-93.

Գիւրջեան, Արամ (1908) Խրիմեան Հայրիկի յիշատակին. Լումայ, 3-4. pp. 62-72.

Դ

Դիտող, (1902) Հայկական թատրոն. Լումայ, 6. pp. 280-287.

Դիտող, (1905) Նամակ Երեւանից. Լումայ, 2. pp. 161-162.

Ե

Ե., Գ. (1909) Իսկական պատճառները. Լումայ, 7-8. pp. 87-91.

Եզեան, Կարապետ (1904) Ս. Էջմիածնի Մայր Աթոռի եւ ռուսաց կառավարութեան յարաբերութիւնների ծագումը. Լումայ, 5. pp. 5-24.

Եզեանց, Կարապետ (1904) Ս. Էջմիածնի Մայր Աթոռի եւ ռուսաց կառավարութեան յարաբերութիւնների ծագումը. Լումայ, 6. pp. 23-43.

Ենգիբարեան, Գ. (1906) Մեր պատմութեան ուղին (Ս. Քամալեանի երկու գրքոյկների առիթով). Լումայ, 3. pp. 78-83.

Ենգիբարեան, Գ. (1910) Ինչ պիտի անեն հայերը Թիւրքիայում. Լումայ, 1. pp. 71-72.

Ենգիբարեան, Գ. (1910) Պատմութիւն Հայոց Կիրակոսի վարդապետի Գանձակեցւոյ. Թիֆլիս 1909. Լումայ, 2. pp. 74-76.

Ենգիբարեան, Գ. (1910) Կ. Կոստանեան. Հայագիտութիւնը արեւմտեան Եւրոպայում. Թիֆլիս 1910. Լումայ, 9-10. pp. 87-89.

Ենգիբարեան, Գար. (1906) Հայ-թուրքական համագումարը. Լումայ, 2. pp. 99-101.

Ենգիբարեան, Գար. (1907) Արդի կացութիւնը. Լումայ, 1-2. pp. 86-90.

Ենգիբարեան, Գար. (1905) Հայ ազգի իղձերը. Լումայ, 3. pp. 5-12.

Ենգիբարեան, Գար. (1905) Հայոց ազգը անցեալում. Լումայ, 5. pp. 65-74.

Ենգիբարեան, Գար. (1905) Հայ ազգի իղձերը. Լումայ, 6-7. pp. 88-93.

Ենգիբարեան, Գար. (1905) Ո՞րը պիտի լինի հայ ազգի քաղաքականութիւնը. Լումայ, 9-10. pp. 5-21.

Ենգիբարեան, Գար. (1905) Պրօֆէսսոր Մակսիմ Կովալեվսկին եւ Ռուսաստանի հպատակները. Լումայ, 8. pp. 79-87.

Ենգիբարեան, Գարեգին (1909) Ամսուայ տեսութիւն. Լումայ, 5-6. pp. 86-88.

Ենգիբարեան, Մկրտիչ (1909) Մի շաբաթ Փարիզում. Լումայ, 9. pp. 59-61.

Զ

Զաք., Պօղ. (1905) Նամակ Շուշուց. Լումայ, 1. pp. 181-183.

Ը

Ընթերցող, (1905) Բարդուղիմէոս եպս. Գէորգեան. Վաղարշապատը եւ Ս. Էջմիածինը իրենց սկզբնական տեղումն են. Լումայ, 3. p. 125.

Թ

Թաղիանոսեան, Ե. (1906) Մի խոշոր մարդու յիշատակին (Աբգար Յովհաննիսեանի մահուան երկրորդ տարեդարձի առթիւ). Լումայ, 3. pp. 50-52.

Թամամշեան, Մ. (1905) H. Hubschmann. Die altarmenischen Ortsnamen, mit Beitragen zur historischen Topographie armeniens und enier karte. 1904 Strassburg. Լումայ, 1. p. 119.

Թումայեան, Պ. (1899) Պոնտոսի հայերը. Աշխարհագրական եւ քաղաքական վիճակ Տրապիզոնի. Լումայ, 2. pp. 144-192.

Լ

Լամպռեխտ, Կարլ (1910) Նորագոյն պատմագիտութիւն. Հինգ դասախօսութիւն. Լումայ, 1. pp. 44-59.

Լամպռեխտ, Կարլ (1910) Նորագոյն պատմագիտութիւն. Հինգ դասախօսութիւն. Լումայ, 2. pp. 58-73.

Լամպռեխտ, Կարլ (1910) Նորագոյն պատմագիտութիւն. Հինգ դասախօսութիւն. Լումայ, 3. pp. 43-52.

Լամպռեխտ, Կարլ (1910) Նորագոյն պատմագիտութիւն. Հինգ դասախօսութիւն. Լումայ, 4. pp. 45-62.

Լամպռեխտ, Կարլ (1910) Նորագոյն պատմագիտութիւն. Հինգ դասախօսութիւն. Լումայ, 5-6. pp. 77-86.

Լամպռեխտ, Կարլ (1910) Նորագոյն պատմագիտութիւն. Հինգ դասախօսութիւն. Լումայ, 7-8. pp. 36-53.

Լամպռեխտ, Կարլ (1910) Նորագոյն պատմագիտութիւն. Հինգ դասախօսութիւն. Լումայ, 9-10. pp. 51-68.

Լամպռեխտ, Կարլ (1909) Նորագոյն պատմագիտութիւն. Հինգ դասախօսութիւն. Լումայ, 11. pp. 15-34.

Լամպռեխտ, Կարլ (1909) Նորագոյն պատմագիտութիւն. Հինգ դասախօսութիւն. Լումայ, 12. pp. 36-42.

Լամպռէխտ, Կարլ (1912) Նորագոյն պատմագիտութիւն. V-րդ դասախօսութեան վերջին մասը. Լումայ, 1. pp. 3-15.

Լէօնտիեվ, Կ. Ա. (1909) Անի քաղաքի աւերակները (Նուէր բազմավաստակ ճարտ. Թ. Թօրամանեանին). Լումայ, 1. pp. 50-56.

Լէօնտիեվ, Կ. Ա. (1909) Անի քաղաքի աւերակնէրը (Նուէր բազմավաստակ ճարտ. Թ. Թօրամանեանին). Լումայ, 2. pp. 29-41.

Խ

Խադունի, (1902) Ազգերնիս կյառաջադիմէ կոր (նամակ խմբագրութեան). Լումայ, 6. pp. 290-295.

Խմբագրական, (1896) Տփխիսի աւերումը աղա Մահմադ խանի ձեռքով. Լումայ, 1. pp. 308-321.

Խմբագրական, (1897) Դանիէլ կաթողիկոսի գրութիւնները ֆրանսիական դեսպանին և նախարարին. Լումայ, 1. pp. 292-295.

Խմբագրական, (1897) Դանիէլ կաթողիկոսի գրութիւնը Նապօլէօն Մեծին. Լումայ, 1. pp. 295-297.

Խմբագրական, (1896) Հրատարակչից. Լումայ, 2. II.

Խմբագրական, (1897) Դանիէլ կաթողիկոսի գրութիւնը Գերմ. Ֆրանց Գ. կայսեր. Լումայ, 1. pp. 297-303.

Խմբագրական, (1897) Բարձրագոյն խորհրդ. գրութիւնը Նապօլէոն Մեծին. Լումայ, 1. pp. 303-305.

Խմբագրական, (1897) Ս. Նազարեանի նամակներ. Լումայ, 1. pp. 321-322.

Խմբագրական, (1896) Երկու հատուած մեր հին մատենագրութիւնից. Լումայ, 2. pp. 333-336.

Խմբագրական, (1899) Մշոյ աշխարհ. Ուխտագնացութիւն. Լումայ, 1. pp. 107-149.

Խմբագրական, (1899) Սէն-Մարտէնի յիշատակարանը Հայաստանի ուսումնասիրութեան մասին գրուած Ալէքսանդր Ֆօն Հումբոլդի համար. Լումայ, 1. pp. 150-159.

Խմբագրական, (1897) Նիւթեր Աղուանից պատմութեան համար. Լումայ, 2. pp. 325-332.

Խմբագրական, (1897) Օտեանի նամակը Գ. եպս. Սրուանձտեանին. Լումայ, 2. p. 333.

Խմբագրական, (1897) Ք. Պատկանեանի նամակը առ նոյն. Լումայ, 2. pp. 334-335.

Խմբագրական, (1897) Մ. Նալբանդեանի մի նամակ. Լումայ, 2. pp. 335-336.

Խմբագրական, (1897) Ս. Նազարեանի նամակներ. Լումայ, 2. pp. 337-339.

Խմբագրական, (1897) Վանի բեւեռագիրները. Լումայ, 2. pp. 340-346.

Խմբագրական, (1897) Հարիւրամեակ Նոր Նախիջեւան քաղաքի. Լումայ, 2. pp. 346-347.

Խմբագրական, (1897) Գ. եպս. Սրուանձտեանի նամակը Հ. Ալիշանին. Լումայ, 2. p. 332.

Խմբագրական, (1899) Մահազդ. Գէորգի Ալէքսանդրովիչ. Լումայ, 2. I-II.

Խմբագրական, (1899) Ս. Նազարեանի նամակներ. Լումայ, 2. pp. 264-273.

Խմբագրական, (1900) Նախիջեւանի մելիքները. Լումայ, 1. pp. 293-294.

Խմբագրական, (1899) Ժողովրդի խօսք Նարեկացու մասին. Լումայ, 2. pp. 325-328.

Խմբագրական, (1900) Ղարաբաղու մելիքները. Լումայ, 1. pp. 291-293.

Խմբագրական, (1897) Մշոյ աշխարհ. Լումայ, 1. pp. 137-188.

Խմբագրական, (1897) Մշոյ աշխարհ. Լումայ, 2. pp. 123-144.

Խմբագրական, (1900) Թուղթ Սահակայ Արծրունւոյ առ Մովսէս Խորենացի. եւ պատասխանի. Լումայ, 1. pp. 302-309.

Խմբագրական, (1900) Աղաթօնի նամակը. Լումայ, 2. pp. 337-339.

Խմբագրական, (1898) Մի դաշն. Լումայ, 1. pp. 271-272.

Խմբագրական, (1898) Մեծամեծ կայսերաց թուղթ. Լումայ, 1. pp. 261-264.

Խմբագրական, (1898) Բերդի մեծ եկեղեցի. Լումայ, 1. pp. 265-266.

Խմբագրական, (1898) Ս. Նազարեանի նամակներ. Լումայ, 1. pp. 268-271.

Խմբագրական, (1898) Մշոյ աշխարհ. Լումայ, 2. pp. 131-175.

Խմբագրական, (1901) Ս. Նազարեանի նամակներ. Լումայ, 1. pp. 317-324.

Խմբագրական, (1898) Պատառիկներ. Լումայ, 2. pp. 247-249.

Խմբագրական, (1898) Նիւթեր դպրոցական պատմութեան. Լումայ, 2. pp. 249-252.

Խմբագրական, (1898) Ս. Նազարեանի նամակներ. Լումայ, 2. pp. 252-258.

Խմբագրական, (1898) Տիւզեանց պատմութիւն. Լումայ, 2. pp. 258-269.

Խմբագրական, (1898) Նուէրներ. Լումայ, 2. pp. 307-308.

Խմբագրական, (1898) «Դիվան»–ի նոր հատորը. Լումայ, 2. pp. 296-297.

Խմբագրական, (1898) Վանքի միաբանութեան որոշում. Լումայ, 2. pp. 305-307.

Խմբագրական, (1901) Գէորգ Եւանգուլեանց. Լումայ, 2. pp. 478-479.

Խմբագրական, (1901) Ղուկասեան մրցանակաբաշխութիւն. Լումայ, 2. pp. 479-480.

Խմբագրական, (1900) Շամշադնու մելիքները. Լումայ, 1. p. 294.

Խմբագրական, (1900) Լեւոն արքայի տոհմը. Լումայ, 1. pp. 295-297.

Խմբագրական, (1900) Ռուբինեան տոհմը. Լումայ, 1. pp. 297-300.

Խմբագրական, (1900) Հ. Յ. Զոհրաբեանի թուղթը. Լումայ, 1. pp. 300-301.

Խմբագրական, (1903) Ս. Յովսէփ Հողոցմեցի. Լումայ, 1. pp. 208-227.

Խմբագրական, (1903) Մահգոյժ. Օր. Աննա Եզեան. Լումայ, 1. p. 276.

Խմբագրական, (1903) Ս. Յովսեփ Հողոցմեցի. Լումայ, 2. pp. 122-138.

Խմբագրական, (1903) Բարձրագոյն հրովարտակ. Լումայ, 2. pp. 233-235.

Խմբագրական, (1902) Կովկասեան յօբելինական ցուցահանդէսը Թիֆլիսում. Լումայ, 1. pp. 245-247.

Խմբագրական, (1903) Մահգոյժ. Առաքել Ծատուրեան. Լումայ, 3. pp. 275-276.

Խմբագրական, (1902) Զմիւռնիայի Ս. Լուս. Ազգ. հիւանդանոցի հարիւրեամեայ յօբելեան. Լումայ, 1. pp. 263-264.

Խմբագրական, (1903) Զանազան լուրեր. Զղջումն. Լումայ, 1. pp. 274-275.

Խմբագրական, (1902) Այլ եւ այլք. Լումայ (№ 6). pp. 290-303.

Խմբագրական, (1902) Վեհ. Հայրապետը Թիֆլիսում։ Որբանոցներն արհեստանոցներ. Լումայ, 2. pp. 233-236.

Խմբագրական, (1903) Հայ պատմագիրների նոր հրատարակութիւնը. Լումայ, 3. pp. 270-271.

Խմբագրական, (1902) Ղուկասեան մրցանակի կանոնադրութիւն. Լումայ, 2. pp. 237-240.

Խմբագրական, (1902) Կ. Պօլսի Ամեն. Պատրիարքի շրջաբերականը. Լումայ, 2. pp. 240-242.

Խմբագրական, (1902) Հրահանգ կազմակերպութեան գաւառական ազգային արհեստանոցներու. Լումայ, 2. pp. 242-246.

Խմբագրական, (1902) Գօգօլի մահուան յիսնամեակ. Լումայ, 2. pp. 247-250.

Խմբագրական, (1902) Շամախին կործանուած. Լումայ, 2. pp. 250-251.

Խմբագրական, (1902) Ներսէս Թայիրեանի կտակը. Լումայ, 2. pp. 251-252.

Խմբագրական, (1902) Վիկտօր Հիւգօի ծննդեան հարիւրամեակը. Լումայ, 2. pp. 252-255.

Խմբագրական, (1902) Հայագէտ Օգիւստ Կառիէր. Աղէքսանդր Երիցեան. Լումայ, 2. pp. 260-265.

Խմբագրական, (1903) Գիւտ կաթուղիկոս. Լումայ, 4. pp. 107-119.

Խմբագրական, (1903) Իշխանազն Վահրամ Դադեան. Լումայ, 2. p. 239.

Խմբագրական, (1902) Մարտինիկ կղզու ահռելի աղէտը. Լումայ, 3. pp. 326-327.

Խմբագրական, (1903) Մատաթիա Գարագաշեան. Լումայ, 6. pp. 262-263.

Խմբագրական, (1902) Ս. Նազարեանի նամակներ. Լումայ, 4. pp. 216-220.

Խմբագրական, (1902) Հ. Արսէն Այտնեան. Լումայ, 4. p. 261.

Խմբագրական, (1902) Այլ եւ այլք. Լումայ, 4. pp. 249-260.

Խմբագրական, (1903) Շահի հրովարտակը հայերին. Լումայ, 5. pp. 246-247.

Խմբագրական, (1902) Ս. Նազարեանի նամակներ. Լումայ, 5. pp. 209-211.

Խմբագրական, (1904) Թաղման հանդէսը. Լումայ, 2. pp. 27-30.

Խմբագրական, (1904) Վեհափառ Հայրապետի անուանակոչութեան տօնը. Լումայ, 1. p. 219.

Խմբագրական, (1903) Տ. Յովհան Մանդակունի. Լումայ, 6. pp. 213-227.

Խմբագրական, (1904) Քաջբերունի. Լումայ, 3. p. 248.

Խմբագրական, (1904) Ծնունդ ռուսական գահի թագաժառանգի. Լումայ, 4. pp. 3-4.

Խմբագրական, (1902) Կիլիկիայի նորընտիր կաթողիկոս Տ. Գէորգ Եպիսկոպոս Երէցեան. Լումայ, 1. pp. 260-261.

Խմբագրական, (1904) Տուրինի պաստառակալը. Լումայ, 4. pp. 193-200.

Խմբագրական, (1902) Կիլիկիոյ կաթողիկոսական նոր ընտրութիւն. Լումայ, 2. pp. 246-247.

Խմբագրական, (1902) Աղէքսանդր Երիցեան. Լումայ, 2. pp. 264-265.

Խմբագրական, (1902) Նոր աղանդ Այնթապում. Լումայ, 3. p. 326.

Խմբագրական, (1902) Նորընծայ եպիսկոպոսներ. Լումայ, 3. p. 330.

Խմբագրական, (1902) Սիմէօն Կաթուղիկոսը Հերակլ Արքային. Լումայ, 6. pp. 255-256.

Խմբագրական, (1902) Ամերիկայի լեհացիները. Լումայ, 6. pp. 295-298.

Խմբագրական, (1902) Հանգ. Ա. Ղուկասեանցի կտակը. Լումայ, 6. pp. 299-301.

Խմբագրական, (1902) Կարսի նուաճման քսանուհինգամեակը. Լումայ, 6. pp. 301-302.

Խմբագրական, (1904) Ներքին գործերի նորընտիր նախարար. Լումայ, 4. pp. 240-241.

Խմբագրական, (1904) Թիֆլիսի թեմի նորընտիր առաջնորդ. Լումայ, 4. p. 241.

Խմբագրական, (1904) Օր. Ալիս Ստօն Բլակուէլի հայագիտական գործունէութեան տասնամեակ. Լումայ, 4. pp. 242-243.

Խմբագրական, (1904) Պ. Կ. Եզեանի յիսնամեակ. Լումայ, 5. pp. 216-217.

Խմբագրական, (1902) Իսահակ Ժամհարեան. Լումայ, 6. pp. 307-308.

Խմբագրական, (1902) Աւետիս Ղուկասեան. Լումայ, 6. pp. 304-306.

Խմբագրական, (1902) Մի առաքելութիւն. Լումայ, 6. p. 301.

Խմբագրական, (1902) Թեմիս առաջնորդի վերադարձը. Լումայ, 6. p. 302.

Խմբագրական, (1902) Ամերիկայի լեհացիք եւ Ս. Էջմիածին. Լումայ, 5. pp. 264-265.

Խմբագրական, (1902) Գաղթականների վերադարձը. Լումայ, 5. p. 265.

Խմբագրական, (1902) Փարիզի հայ եկեղեցու հիմնարկէքը. Լումայ, 5. pp. 265-266.

Խմբագրական, (1902) «Իվերիան» հայերի մասին. Լումայ, 5. pp. 267-268.

Խմբագրական, (1902) Վեննայի «Անի» ընկերութեան կանոնադրութիւն. Լումայ, 5. p. 269.

Խմբագրական, (1902) Իր կենդանութեանը. Լումայ, 5. pp. 269-271.

Խմբագրական, (1902) Ս. Գ. Սաթունեան. Լումայ, 5. p. 271.

Խմբագրական, (1904) Մի նոր սեպագիր արձանագրութիւն. Լումայ, 6. pp. 126-127.

Խմբագրական, (1902) Կիլիկիոյ կաթուղիկոսութեան ընտրութիւն. Լումայ, 5. pp. 263-264.

Խմբագրական, (1902) Տ. Մակարեանի կտակը. Լումայ, 5. p. 266.

Խմբագրական, (1902) Ղուկասեան թանգարանի վարչութեան նոր անդամեր. Լումայ, 5. pp. 266-267.

Խմբագրական, (1904) Աղթամարի կաթողիկոսի ընտրութիւն. Լումայ, 1. p. 220.

Խմբագրական, (1908) Թիֆլիսի Հայերի պատգամաւորութիւնն և ուղերձը փոխարքային. Լումայ, 2. pp. 7-8.

Խմբագրական, (1908) Ներքին տեսութիւն. Լումայ, 2. pp. 63-66.

Խմբագրական, (1908) Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի ընտրութիւնը. Լումայ, 3-4. Զ -Է.

Խմբագրական, (1904) Պատմութիւն Հայ ուղղափառ եկեղեցւոյ. Լումայ, 2. pp. 159-173.

Խմբագրական, (1906) Ներքին տեսութիւն. Լումայ, 1. pp. 76-81.

Խմբագրական, (1906) Շրջաբերական. Հայ ոչ-յեղափոխական ընկերութեանց վարչական ժողովներուն. Լումայ, 1. p. 84.

Խմբագրական, (1906) Գարունը հայոց աշխարհում. Լումայ, 2. pp. 101-103.

Խմբագրական, (1906) Մեր ներքին տեսութիւնը. Գեներալ նահանգապետի կարգադրութիւնը մամուլի մասին. Լումայ, 3. pp. 99-100.

Խմբագրական, (1906) Ներքին լուրեր. Լումայ, 3. pp. 104-105.

Խմբագրական, (1906) Արեւելեան հարցի մասին կայացած կօնֆերէնցիան Լօնդոնում. Լումայ, 3. pp. 106-108.

Խմբագրական, (1906) Ներքին տեսութիւն. Լումայ, 4. pp. 94-104.

Խմբագրական, (1906) Ներքին լուրեր. Լումայ, 4. pp. 109-110.

Խմբագրական, (1906) Արտասահմանի հայերի հեռագիրները նախ. Ռուզվէլթին. Լումայ, 2. pp. 120-121.

Խմբագրական, (1906) Րուզվէլտի մերժումը. Լումայ, 2. pp. 121-122.

Խմբագրական, (1906) Հայրապետական կոնդակ. Լումայ, 5-6. pp. 160-165.

Խմբագրական, (1907) Ներքին լուրեր. Լումայ, 1-2. pp. 90-91.

Խմբագրական, (1907) Խրիմեան Հայրիկի անդրանիկ տպաւորութիւնները Կովկասահայերի մասին. Լումայ, 3-4. Է -ԺԵ.

Խմբագրական, (1907) Վեհափառ Հայրապետի հիւանդութիւնը եւ մահը. Լումայ, 3-4. p. 66.

Խմբագրական, (1907) Ներքին լուրեր. Լումայ, 3-4. p. 70.

Խմբագրական, (1910) Լուրեր. Լումայ, 1. pp. 76-78.

Խմբագրական, (1910) Ս. Օրմանեան. Լումայ, 1. pp. 73-74.

Խմբագրական, (1910) Մի խոշոր թիւրիմացութիւն. Լումայ, 2. pp. 77-80.

Խմբագրական, (1910) Մելքիսեդեկ աե. Մուրատեանի նամակներ. Լումայ, 3. pp. 19-20.

Խմբագրական, (1910) Խմբագրութեան կողմից. Լումայ, 3. pp. 60-62.

Խմբագրական, (1910) Լուրեր. Լումայ, 3. pp. 62-63.

Խմբագրական, (1910) Ալբանական խնդիրը. Լումայ, 4. pp. 74-76.

Խմբագրական, (1910) Լուրեր. Լումայ, 4. pp. 79-80.

Խմբագրական, (1905) Կուրսկի դէպքերը. Լումայ, 1. pp. 173-175.

Խմբագրական, (1905) Գուրիայի շարժումը. Լումայ, 1. pp. 175-176.

Խմբագրական, (1905) Կովկասի փոխարքայութիւնը. Լումայ, 1. pp. 178-179.

Խմբագրական, (1905) Մամուլի ներկայացուցիչների ժողով. Լումայ, 1. p. 179.

Խմբագրական, (1905) Վեհ. Կաթուղիկոսի պատգամաւորութիւնը Պ. Բուրգ. Լումայ, 1. p. 180.

Խմբագրական, (1910) Հայոց եկեղեցին Թիւրքիայում եւ միտտինգներ. Լումայ, 5-6. p. 99.

Խմբագրական, (1910) Դարձեալ Օրմանեան սրբազան. Լումայ, 5-6. p. 100.

Խմբագրական, (1910) Լուրեր. Լումայ, 5-6. pp. 100-103.

Խմբագրական, (1910) Ամսուայ տեսութիւն. Լումայ, 7-8. pp. 92-94.

Խմբագրական, (1910) Լուրեր. Լումայ, 7-8. p. 95.

Խմբագրական, (1905) Նամակ Կ. Պօլսից. Լումայ, 1. pp. 106-111.

Խմբագրական, (1910) Հանգիստ Ամենայն Հայոց վեհափառ եւ սրբազնագոյն Հայրապետ եւ ծայրագոյն պատրիարք կաթողիկոս Տ. Տ. Մատթէոս Բ.-ի. Լումայ, 9-10. pp. 3-8.

Խմբագրական, (1910) Ղուկաս կաթողիկոսի կանոնական թուղթ. Լումայ, 9-10. pp. 42-50.

Խմբագրական, (1905) Բագուի սոսկալի արկածը. Լումայ, 1. pp. 146-173.

Խմբագրական, (1905) Սեւ ծովի ափի գաղթականներ. Լումայ, 1. pp. 177-178.

Խմբագրական, (1905) Նամակ խմբագրութեան. Լումայ, 1. p. 183.

Խմբագրական, (1910) Վեհ. կաթողիկոսի վախճանը. Լումայ, 9-10. pp. 91-93.

Խմբագրական, (1909) Վեհ. Մատթէոս Իզմիրլեան. Լումայ, 1. p. 70.

Խմբագրական, (1909) Յօբելեաններ. Լումայ, 1. p. 72.

Խմբագրական, (1909) Նամակ խմբագրութեան. Լումայ, 1. p. 74.

Խմբագրական, (1909) Կ. Պօլսի պատրիարքական նոր տեղապահի ընտրութիւն. Լումայ, 2. pp. 69-70.

Խմբագրական, (1909) «Հայկական Հանրապետութիւն». Լումայ, 2. pp. 71-72.

Խմբագրական, (1905) Հրատարակչական ընկերութիւն. նոր ամենօրեայ լրագիր «Բանբեր Կովկասի». Լումայ, 2. pp. 160-161.

Խմբագրական, (1909) Վերջին շնչին. Լումայ, 4. pp. 68-69.

Խմբագրական, (1905) Հասարակական շարժումը Ռուսիայում. Լումայ, 2. pp. 138-160.

Խմբագրական, (1909) Հաշիւ ի նպաստ Թիւրքահայաստանի հայ տառապեալների հանգանակիչ Մասնաժողովի. Լումայ, 5-6. p. 95.

Խմբագրական, (1909) Կոչ. Լումայ, 5-6. p. 96.

Խմբագրական, (1909) Ներքին լուրեր. Լումայ, 7-8. pp. 92-95.

Խմբագրական, (1910) Լուրեր. Լումայ, 2. p. 80.

Խմբագրական, (1909) Լուրեր. Լումայ, 9. pp. 56-58.

Խմբագրական, (1909) Մանթաշեան ընտանիքի կրած կորուստը. Լումայ, 9. pp. 54-56.

Խմբագրական, (1910) Խրիմեան Հայրիկի նամակներ. Լումայ, 7-8. pp. 54-62.

Խմբագրական, (1909) Մեծ Իշխան Միխայիլ Նիկոլայեւիչ. Լումայ, 11. p. 1.

Խմբագրական, (1909) Լուրեր. Լումայ, 11. pp. 61-65.

Խմբագրական, (1909) Լուրեր. Լումայ, 1. pp. 72-74.

Խմբագրական, (1909) Լուրեր. Լումայ, 2. pp. 72-74.

Խմբագրական, (1905) Մեծ գրողը եւ փոքրիկ որդին. Լումայ, 3. pp. 133-134.

Խմբագրական, (1905) Օտար գրականութիւնից. Լումայ, 3. pp. 136-138.

Խմբագրական, (1909) Լուրեր. Լումայ, 3. p. 80.

Խմբագրական, (1905) Կովկասեան փոխարքայի ժամանումը Թիֆլիս. Լումայ, 3. pp. 143-144.

Խմբագրական, (1905) Ռուսիայի ներքին քաղաքականութեան յեղաշրջումը. Լումայ, 3. pp. 144-165.

Խմբագրական, (1905) Հեռագիր. Լումայ, 4. pp. 3-4.

Խմբագրական, (1909) Վեհափառ Հայրապետը Թիֆլիսում. Լումայ, 5-6. pp. 90-93.

Խմբագրական, (1909) Լուրեր. Լումայ, 5-6. pp. 93-94.

Խմբագրական, (1909) Լուրեր. Լումայ, 10. pp. 62-64.

Խմբագրական, (1909) Լուրեր. Լումայ, 12. pp. 60-61.

Խմբագրական, (1911) Խրիմեան Հայրիկի նամակներ. Լումայ, 1-2. pp. 93-99.

Խմբագրական, (1911) Տաճկահայերի վիճակը. Լումայ, 1-2. p. 118.

Խմբագրական, (1911) Պարսկահայոց դրութիւնը. Լումայ, 1-2. p. 118.

Խմբագրական, (1905) Նամակ Ֆրանսիայից. Լումայ, 4. pp. 104-105.

Խմբագրական, (1905) Երկու կուսակցութեան մաքառումը Ռուսիայում. Լումայ, 4. pp. 120-124.

Խմբագրական, (1905) Ներքին լուրեր. Լումայ, 4. pp. 132-134.

Խմբագրական, (1905) Հայկական նոր աղէտներ. Լումայ, 4. pp. 124-131.

Խմբագրական, (1905) Նամակ Կ. Պօլսից. Լումայ, 5. pp. 129-138.

Խմբագրական, (1905) Րօժէստվէնսկու պարտութիւնը. Լումայ, 5. pp. 145-150.

Խմբագրական, (1905) Նախիջեւանի Հայերի ողբալի դրութիւնը. Լումայ, 5. pp. 150-152.

Խմբագրական, (1905) Համիսլամական շարժման նախանշաններ Անդրկովկասում. Լումայ, 5. pp. 152-155.

Խմբագրական, (1905) Վեհ. Կաթողիկոսի Տփխիս ժամանելը եւ փոխարքայի հետ տեսակցութիւնը. Լումայ, 5. pp. 155-157.

Խմբագրական, (1905) Բարձրագոյն հրաման. Լումայ, 6-7. pp. 5-7.

Խմբագրական, (1905) Հայոց եկեղեցական կալուածների եւ դպրոցների վերադարձը. Լումայ, 6-7. pp. 154-158.

Խմբագրական, (1905) Արիւնալից օրերը Կովկասում. Լումայ, 6-7. pp. 158-177.

Խմբագրական, (1905) Պետական Դումա. Լումայ, 6-7. p. 177.

Խմբագրական, (1905) Կայսերական մանիֆեստ. Լումայ, 6-7. pp. 177-180.

Խմբագրական, (1905) Ներքին լուրեր. Լումայ, 6-7. p. 180.

Խմբագրական, (1905) Հայկական առեւտրական բարձրագոյն դպրոց Կայիրէում. Լումայ, 6-7. p. 184.

Խմբագրական, (1905) Նամակ Կ. Պօլսից. Լումայ, 8. pp. 101-109.

Խմբագրական, (1905) Համառուսական գործադուլ. Լումայ, 8. pp. 127-130.

Խմբագրական, (1905) Ազատութեան տօնը Թիֆլիսում. Լումայ, 8. pp. 130-134.

Խմբագրական, (1905) Ներքին լուրեր. Լումայ, 8. p. 135.

Խմբագրական, (1905) Նամակ խմբագրութեան. Լումայ, 8. pp. 135-136.

Խմբագրական, (1905) Մղձաւանջ. Լումայ, 9-10. pp. 147-157.

Խմբագրական, (1905) Ներքին լուրեր. Լումայ, 9-10. pp. 158-159.

Խմբագրական, (1905) Նամակներ խմբագրութեան. Լումայ, 9-10. pp. 159-161.

Խմբագրական, (1905) Հայասէրների կոչը. Լումայ, 9-10. pp. 162-163.

Խմբագրական, (1905) Հայրապետական կոնդակ հայ ազգին. Լումայ, 6-7. pp. 8-10.

Խմբագրական, (1905) Բարձրագոյն մանիֆէստ կօնստիտուցիայի մասին. Լումայ, 8. pp. 126-127.

Խմբագրական, (1905) Հայ ազգի ջարդը. Լումայ, 8. pp. 134-135.

Խմբագրական, (1905) Մահգոյժ. Լումայ, 9-10. p. 163.

Խմբագրական, (1904) Հայոց նոր վկաները (1155-1843) աշխ. Հ. Մանանդեանի և Հ. Աճառեանի. 1903 Վաղարշապատ. Լումայ, 3. pp. 222-223.

Խմբագրական, (1896) Պատմութիւն Բագուայ հայոց աղքատախնամ եկեղեցական հոգաբարձութեան (1872 ապր. 1-1893 ապր. 1)- կազմեց Ա. Գալստեանց։ Բագու. 1895. Լումայ, 1. pp. 306-307.

Խմբագրական, (1900) 1901 Ս. Էջմիածնի տասնեւվեցերորդ դարադարձը. Լումայ, 2. pp. 1-48.

Խմբագրական, (1903) Պատմութիւն Աղուանից. Ա. հատոր. Ի Մակար եպիսկոպոսէ Բարխուտարեանց. 1902 Վաղարշապատ. Լումայ, 2. pp. 219-220.

Խմբագրական, (1904) Հրաշալի դար, պրօֆ. Ռ. Ա. Ըօլլէսի. թարգմ. Ստ. Լիսիցեան. 1904, Թիֆլիս. Լումայ, 3. pp. 223-230.

Խմբագրական, (1906) Գիւլիստանցի. Մկա վախ չունիմ (պատկեր հայ գաղթականների կեանքից) Թիֆլիս 1905 թ. Լումայ, 2. pp. 91-92.

Խմբագրական, (1909) Ե. Թոփչեան. Երիտասարդ Թիւրքիան եւ հայերը։ Մասն առաջին. Թիֆլիս 1909. Լումայ, 2. p. 68.

Խմբագրական, (1909) 1909 թուականը. Լումայ, 12. pp. 56-59.

Խմբագրական, (1903) Պետերբուրգի 200 ամեակը. Լումայ, 3. pp. 265-266.

Խմբագրական, (1908) Կովկասի Ն. Կ. Մ. փոխարքայ կոմս Իլարիոն Իվանովիչ Վօրօնցով-Դաշկովի 50-ամեայ յօբելեան. Լումայ, 2. pp. 3-7.

Խմբագրական, (1904) Die Beziehungen der Armenischen Kirche zu den Syrischen biz zum ende des 6 Jahrhunderts. Von Erwand Ter-Minassiantz. Լումայ, 4. pp. 228-231.

Խոստիկեան, Միսակ (1906) Թէոդոր Նէօլդէքէ. Լումայ, 3. p. 97.

Կ

Կ., (1898) Գլադստօն. Լումայ, 2. pp. 290-296.

Կ., Կ. (1902) Եղիշէի պատմութեան բնագիրը. Լումայ, 1. pp. 183-193.

Կոստանեան, Կ. (1902) Շարժի տարեգրութիւնն Հայոց մեջ. Լումայ, 3. pp. 179-200.

Կոստանեան, Տիրուհի (1905) Ճապոնական թատրոն. Լումայ, 2. pp. 87-92.

Հ

Հայ, (1906) Ճաշկերույթ 'ի պատիւ Ջէմս Բրայսի. Լումայ, 2. pp. 118-120.

Հայ, (1909) Նամակ Վաղարշապատից. Լումայ, 9. pp. 50-54.

Հայ, (1905) Հայագէտներ Եւրոպայում. Լումայ, 6-7. pp. 105-107.

Հայ, (1905) Ինքնակոչ մասնաժողովներ. Լումայ, 6-7. pp. 146-147.

Հայ, (1905) Լուսաբեր. Լումայ, 6-7. pp. 147-148.

Հայ, (1905) Մ. Տ. Շւօտ. Քրդերը Տաճկաց–Հայաստանում. ազգագր. նիւթեր. հ. ա. Ս.Պ.Բուրգ 1905. Լումայ, 6-7. pp. 129-132.

Հայրունի, (1908) Նամակ Կ.-Պօլսից. Լումայ, 1. p. 85.

Հէն, Վ. (1897) Քաղաքակրթութիւն եւ հին աշխարհներ. Լումայ, 1. pp. 206-224.

Ղ

Ղազարեան, Ա. (1904) Գ. Շրէյդէր. «Ճապօնիա կամ ծագող արեգակի երկիրը». ռուս. թարգմ. Հ. Ա. Հրատ. Ե. Զօհրաբեան և Մ. Սուլխանեան ընկերութեան. Լումայ, 6. pp. 234-238.

Ղազարեան, Դր. Մ. (1904) «Արաբացի մատենագրեր Հայաստանի մասին». Լումայ, 5. pp. 207-217.

Ճ

Ճաղարբէգեան, Յ. (1896) Դրանսիլվանիոյ հայոց Մետրապոլիսը. Հ. Գրիգոր Վ. Գովրիկեանի Վիեննա. Լումայ, 2. pp. 301-308.

Մ

Մ., Սար. (1903) Նոր Իտալիան. Լումայ, 2. pp. 186-192.

Մ., Սար. (1903) Նոր Իտալիա. Լումայ, 3. pp. 161-167.

Ման., Սար. (1903) Նոր Իտալիա. Լումայ, 4. pp. 172-187.

Մխիթարիկ, (1904) Նամակ Շուլաւէրից. Լումայ, 4. pp. 246-247.

Մկրեան, Յովհ. քհ. (1905) Նամակ Կ. Պօլսից. Լումայ, 4. pp. 105-108.

Մուշէ, վարդապետ (1904) Ներսէս Ե-րդի կոնդակներ. Լումայ, 4. pp. 163-173.

Մուրավին, Լ. (1909) Ինքնակոչը. Լումայ, 12. pp. 8-22.

Յ

Յարոյ, Ն. (1902) Հայագէտ Օգիւստ Կառիէր. Լումայ, 2. pp. 260-264.

Յարոյ, Ն. (1902) Նամակ խմբագրին. Լումայ, 5. pp. 271-275.

Յարոյ, Ն. (1905) Նամակ Փարիզից. Լումայ, 1. pp. 111-118.

Յարոյ, Ն. (1905) Նամակ Փարիզից. Լումայ, 2. pp. 118-122.

Յարոյ, Ն. (1905) Նամակ Փարիզից. Լումայ, 3. pp. 107-110.

Յարոյ, Ն. (1906) Իմ ճանապարհորդական յիշողութիւններից (1904-5). Լումայ, 1. pp. 42-56.

Յովասափեանց, Ե. (1904) Ղարադաղ. Լումայ, 5. pp. 110-118.

Ն

Նալբանդեան, Միք. (1904) Լուդովիկոս Նապոլէօն Բօնապարտէ. Լումայ, 3. pp. 122-127.

Նորաշէնցի, (1905) Նամակ Գանձակից. Լումայ, 5. pp. 157-160.

Նուշիրվան, (1909) Եւրոպան Թիւրքիայում. Լումայ, 3. pp. 74-76.

Շ

Շ., (1904) Х. А. Вермишевъ. Матерiалы для исторiи грузино-армянскихъ отношенiи. С.П.Б. 1904. Լումայ, 4. pp. 231-234.

Շահ-Նազարեանց, Սիմէօն (1906) Սահմանադրական-ժողովրդական (ժողովրդի ազատութեան) կուսակցութիւնը եւ աջակողմեանները. Լումայ, 7-8. pp. 81-93.

Շահազիզ, Ե. (1901) Նոր-Նախիջեւանի հայկական մագիստրատը. Լումայ, 2. pp. 113-160.

Շահազիզ, Ե. (1904) Սարգիս արք.-եպիս. Ջալալեանի նամակը Խալիպեանին. Լումայ, 5. pp. 176-179.

Շահազիզ, Ե. (1910) Խրիմեան Հայրիկի նամակներ. Լումայ, 9-10. pp. 76-77.

Շահազիզ, Ե. (1905) Նալբանդեանցի նորագիւտ հնագոյն նամակների առթիւ. Լումայ, 2. pp. 93-115.

Շահազիզ, Ե. (1909) Տէր-Գաբրիէլ Պատկանեանցը. Լումայ, 4. pp. 31-45.

Շահազիզ, Ե. (1911) Ռուս հեղինակ Նեստօր Կուկոլնիկի թուղթը «Հայկական խնդրի» մասին. Լումայ, 1-2. pp. 3-24.

Շահազիզ, Ե. (1905) Մատթէոս Կաթողիկոսի թուղթը Ն. Կ. Բ. Միխայիլ Նիկօլայեւիչին Տէր Գաբրիէլ Պատկանեանցի մասին. Լումայ, 3. pp. 102-104.

Շահազիզ, Ե. (1905) Խորէն Նարբէի նամակները. Լումայ, 5. pp. 110-114.

Շահազիզ, Ե. (1905) Խորէն Նարբէի նամակները. Լումայ, 6-7. pp. 109-112.

Շահազիզ, Եր. (1903) Խորէն արքեպիսկոպոս Գալֆայեանը եւ Նալբանդեանցի «Աղցմիքը». Լումայ, 2. pp. 139-152.

Շահազիզ, Եր. (1903) Խորէն արքեպիսկոպոս Գալֆայեանը եւ Նալբանդեանցի «Աղցմիքը». Լումայ, 3. pp. 45-81.

Շահազիզ, Եր. (1907) Տէր-Գաբրիէլ Պատկանեանցը. Լումայ, 3-4. pp. 33-48.

Շահազիզ, Երուանդ (1900) Մկրտիչ Յովսէփեան Էմին. Լումայ, 1. pp. 65-191.

Շահազիզ, Երուանդ (1900) Մկրտիչ Էմին. Լումայ, 2. pp. 160-302.

Շահազիզ, Երուանդ (1901) Նոր-Նախիջեւանի Ս. Խաչ վանքը. Լումայ, 1. pp. 65-160.

Շահազիզ, Երուանդ (1903) Յովսէփ արքեպիսկոպոս Արղութեան եւ Ն. Նախիջեւանի հիմնարկութիւնը. Լումայ, 1. pp. 157-195.

Շահազիզ, Երուանդ (1902) Նոր Նախիջեւանցւոց կայսերաշնորհ հրովարտակը եւ նոցա դատաստանագիրքը. Լումայ, 1. pp. 148-171.

Շահազիզ, Երուանդ (1902) Նոր Նախիջեւանի ձեռագրերը. Լումայ, 2. pp. 175-195.

Շահազիզ, Երուանդ (1902) Նոր–Նախիջեւանի Հայոց Հոգեւոր Դատարանը. Լումայ, 5. pp. 124-143.

Շահազիզ, Երուանդ (1902) Յովսէփ արքեպիսկոպոս Արղութեան եւ Ն. Նախիջեւանի հիմնարկութիւնը. Լումայ, 6. pp. 213-252.

Շահազիզ, Երուանդ (1908) Տէր-Գաբրիէլ Պատկանեանցը. Լումայ, 1. pp. 33-52.

Շահազիզ, Երուանդ (1908) Տէր-Գաբրիէլ Պատկանեանցը. Լումայ, 2. pp. 42-54.

Շահազիզ, Երուանդ (1908) Տէր-Գաբրիէլ Պատկանեանցը. Լումայ, 3-4. pp. 24-61.

Շահազիզ, Երուանդ (1907) Տէր-Գաբրիէլ Պատկանեանցը. Լումայ, 1-2. pp. 33-48.

Շահազիզ, Երուանդ (1905) Նալբանդեանցի նորագիւտ հնագոյն նամակների առթիւ. Լումայ, 1. pp. 79-92.

Շահազիզ, Երուանդ (1909) Տէր-Գաբրիէլ Պատկանեանցը. Լումայ, 3. pp. 38-50.

Շովրեան, Մ. (1910) Պատմութիւն Սասանեանց եւ Իրանի նուաճումը արաբացիներից (Ա. Կրիմսկու). Լումայ, 1. pp. 22-33.

Շովրեան, Մ. (1910) Պատմութիւն Սասանեանց եւ Իրանի նուաճումը արաբացիներից (Ա. Կրիմսկու). Լումայ, 2. pp. 20-34.

Շովրեան, Մ. (1910) Պատմութիւն Սասանեանց եւ Իրանի նուաճումը արաբացիներից (Ա. Կրիմսկու). Լումայ, 3. pp. 27-34.

Շովրեան, Մ. (1910) Պատմութիւն Սասանեանց. Պրօֆ. Կրիմսկու. Լումայ, 5-6. pp. 40-45.

Շովրեան, Մ. (1910) Պատմութիւն Սասանեանց. Պրօֆ. Կրիմսկու. Լումայ, 7-8. pp. 28-35.

Շովրեան, Մ. (1910) Պատմութիւն Սասանեանց. Պրօֆ. Կրիմսկու. Լումայ, 9-10. pp. 20-41.

Շովրեան, Մ. (1905) Նամակ Մոսկուայից. Լումայ, 8. pp. 109-117.

Շւոտ, Մ. (1906) Սուլթանի գահակալութեան տարեդարձը. Լումայ, 2. pp. 22-33.

Շւոտ, Մ. (1905) «Լումայի» խմբագրութեան. Լումայ, 8. pp. 137-142.

Պ

Պարոյր, (1909) Կրօնների պատմութիւնը. Երուանդ վ. Տէր-Մինասեանց. Լումայ, 3. p. 73.

Պէրպէրեան, Մ. (1908) Ամերիկայի հայերը. Լումայ, 1. pp. 74-82.

Պէրպէրեան, Մ. (1907) Ամերիկայի հայերը. Լումայ, 3-4. pp. 17-25.

Ռ

Ռազմիկ, (1906) Նշանաւոր եւրոպացիների խնդրագիրը նախ. Ռուզվելթին. Լումայ, 1. pp. 82-83.

Ս

Սարկ, Ա. (1899) Նամակադրոշմների ծագումը. Լումայ, 2. pp. 359-360.

Սենկեւիչ, Հ. (1896) Դէպի Աթէնք. Լումայ, 1. pp. 152-182.

Սեւ Մարդը, (1901) Քահանայական խնդիր. Լումայ, 1. pp. 242-250.

Սկայ, (1904) 1. Կ. Կոստանեան։ Նոր ժողովածու. Դ պրակ. Միջնադարեան Հայոց տաղեր և ոտանաւորներ. 2. Յակովբ Կարնեցի. Տեղագիր վերին Հայոց. յիշատակարան ԺԷ դարու. Վաղարշապատ. տպարան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի 1903. Լումայ, 1. pp. 202-205.

Սկայ, (1901) Քննական պատմութիւն ԺԹ դարու հայ դպրութեան. Գրեց Միհրան Յովհաննէսեան, հրատարակութիւն «Բանասէր»-ի, Պարիզ 1901 եւ նուիրուած Մխիթար աբբահօր անմոռաց յիշատակին։. Լումայ, 2. pp. 470-475.

Սոյլ, (1904) Անզօր չարութիւնը. Լումայ, 1. pp. 209-212.

Վ

Վ., Ա. (1909) Հայութեան երկու հատուածները. Լումայ, 9. pp. 47-50.

Տ

Տէր-Աստուածատրեանց, Հայկ (1906) Նամակ խմբագրութեան. Լումայ, 2. pp. 113-115.

Տէր-Միքելեան, Ա. (1900) Խորենացին քննադատութեան մէջ. Ստ. Մալխասեանց. Սեբէոսի պատմութիւնը եւ Մ. Խորենացին. մատենագրական ուսումնասիրութիւն. Թիֆլիս. 1899. Բարդուղիմէոս վ. Գէորգեան, Խորենացուն Խորենացով պետք է հասկանալ. Վաղարշապատ. 1899. Լումայ, 1. pp. 321-327.

Տէր-Միքելեան, Արշակ (1900) Շիրակաւանի ժողովը. Լումայ, 2. pp. 340-347.

Տէր-Միքելեան, Արշակ (1901) Սսի եւ Ատանայի իշխանաժողովը. Լումայ, 1. pp. 290-316.

Տէր–Գրիգորեանց, Էմին (1902) Ինչու են պարսիկները «մուրտառ» կոչում հայերին. Լումայ, 4. pp. 221-227.

Ք

Քաջբերունի, (1903) Յիշողութիւններ. Լումայ, 3. pp. 97-124.

Քաջբերունի, (1903) Յիշողութիւններ. Լումայ, 4. pp. 120-133.

Քաջբերունի, (1903) Յիշողութիւններ. Լումայ, 5. pp. 57-75.

Քաջբերունի, (1903) Յիշողութիւններ. Լումայ, 6. pp. 149-158.

Քաջբերունի, (1904) Յիշողութիւններ. Լումայ, 2. pp. 53-68.

Քաջբերունի, (1904) Յիշողութիւններ. Լումայ, 3. pp. 148-159.

Քաջբերունի, (1904) Յիշողութիւններ. Լումայ, 4. pp. 146-162.

Քաջբերունի, (1904) Յիշողութիւններ. Լումայ, 5. pp. 144-162.

Քաջբերունի, (1908) Արեան վրէժ. Լումայ, 2. pp. 11-25.

Քարամեան, Ն. (1899) Կ. Եզեան, Պետրոս Մեծի յարաբերութիւնները հայոց ազգի հետ. Լումայ, 1. pp. 229-263.

Քարամեան, Ն. (1905) Հարիւր տարի առաջ. Լումայ, 2. pp. 57-62.

Քարամեան, Ն. (1904) Հարիւր տարի առաջ (1799-1809). Լումայ, 1. pp. 52-74.

Քէմեչէճեան, Ղուկաս (1902) Մոսկուայի հայ երիտասարդութիւնը. Լումայ, 6. pp. 257-260.

Քննասէր, (1904) Առաքեալներէն մինչեւ Լուսաւորիչ. Լումայ, 5. pp. 78-96.

Քննասէր, (1905) Երկրորդ Պահլաւունիք. Լումայ, 4. pp. 91-100.

Քննասէր, (1905) Երկրորդ Պահլաւունիք. Լումայ, 8. pp. 68-75.

Քննասէր, (1905) Երկրորդ Պահլաւունիք. Լումայ, 9-10. pp. 77-82.

Քննասէր, (1905) Երկրորդ Պահլաւունիք. Լումայ, 5. pp. 102-109.

Օ

Օ., (1899) Ս. Վահան Գողթնացւոյ պատմութեան ժամանակագրութիւնը. Բաղդատութեամբ երկուց օրինակաց, որք հրատարակուած են ի շարս Սոփերաց. կարեւոր մեկնութիւններն ալ աւելցնելով. Լումայ, 2. 317-320(2).

Օ., (1900) Ժամանակագրութիւն գործոց Վարդանանց. Ժամանակագրութիւն ըստ Եղիշէ պատմագրի եւ Ղազարայ Փարպեցւոյ. (Եղիշէ. տպագրութիւն Վենետիպ 1859. Ղազար, տպագրութիւն Վենետիպ). Լումայ, 1. pp. 337-347.

This list was generated on Fri Sep 25 23:00:35 2020 AMT.