«Լումայ» գրական հանդէս

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History > CT Biography"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Բ | Թ | Խ | Կ | Հ | Մ | Յ | Ն | Շ | Չ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ք
Number of items at this level: 120.

Ա

Աղանեանց, Գիւտ ա. ք. (1908) Ներքին տեսութիւն. Լումայ, 1. pp. 86-91.

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1903) Տ. Մելքիսեդեկ արքեպիսկոպոս Մուրատեանց (Գարեգին վարժապետ). Լումայ, 5. pp. 222-228.

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1903) Տ. Մելիքսեդեկ արքեպիսկոպոս Մուրատեան. Լումայ, 6. pp. 230-236.

Աղանեանց, Գիւտ ա. քահ. (1902) Հ. Ղեւոնդ Ալիշան.- Յարութիւն փաշա Տատեան. - Դ. Տէր-Դաւթեանց. Լումայ, 1. pp. 266-269.

Արխանգելսկի, Ա. (1903) Վ. Ա. Ժուկովսկի. Լումայ, 5. pp. 205-213.

Արսենեւ, Կ. (1903) Է. Զօլա. Լումայ, 1. pp. 124-132.

Բ

Բերբերեան, Մինաս (1902) Գրականութիւն եւ կեանք. Լումայ, 2. pp. 163-174.

Բերբերեան, Մինաս (1902) Գրականութիւն եւ կեանք. II Մակսիմ Գորկիյ. Լումայ, 3. pp. 148-162.

Բերբերեան, Մինաս (1902) Գրականութիւն եւ կեանք. III. Էմիլ Զօլա. Լումայ, 5. pp. 184-197.

Բերբերեան, Մինաս (1902) Գրականութիւն եւ կեանք. III. Էմիլ Զօլա. Լումայ, 6. pp. 160-169.

Բիւզանդացի, Նորայր Ն. (1898) Կորիւն վարդապետ եւ նորին թարգմանութիւնք. Լումայ, 2. pp. 232-246.

Բոզիեան, Յ. (1906) Հենրիկ Իբսէն. Լումայ, 4. pp. 113-117.

Բոզիեան, Յ. (1906) Էդուարդ Հարտման. Լումայ, 5-6. pp. 173-179.

Բրիչ, (1905) Հայկ Տէր–Աստվածատրեան. Բառարան հայ կենսագրութեանց (հայագէտներով) 1441-1904. Ա. պրակ առաջին. 45 պատկերներով. Թիֆլիս 1904. Լումայ, 4. pp. 111-113.

Թ

Թումանեանց, Յարութիւն (1899) Ալէքսանդր Սերգէեվիչ Պուշկին. Նորա ծննդեան 100-ամեկի առիթով. Լումայ, 2. pp. 331-338.

Խ

Խմբագրական, (1896) Յովհաննէս Խաչումեան. Լումայ, 2. pp. 342-345.

Խմբագրական, (1899) Ներսէս Ե Շահան Ջրպետի մասին. Լումայ, 2. pp. 259-260.

Խմբագրական, (1901) Չորրորդ դարու հայ եկեղեցին. Տ. Ս. Արիստակէս Պարթեւ. Լումայ, 1. pp. 13-50.

Խմբագրական, (1901) Մեծ Ներսէս. Լումայ, 2. pp. 65-112.

Խմբագրական, (1901) Արշակ Տէր Միքելեանց. Լումայ, 2. pp. 483-485.

Խմբագրական, (1903) Ս. Յովսէփ Հողոցմեցի. Լումայ, 1. pp. 208-227.

Խմբագրական, (1903) Ս. Յովսեփ Հողոցմեցի. Լումայ, 2. pp. 122-138.

Խմբագրական, (1903) Մահգոյժ. Առաքել Ծատուրեան. Լումայ, 3. pp. 275-276.

Խմբագրական, (1903) Իշխանազն Վահրամ Դադեան. Լումայ, 2. p. 239.

Խմբագրական, (1903) Հայազգի Նարիման խան. Լումայ, 2. p. 242.

Խմբագրական, (1903) Աղէքսանդր Թարխանեան. Լումայ, 4. pp. 254-255.

Խմբագրական, (1903) Սուքիաս վարդապետ Պարոնեան. Լումայ, 5. pp. 250-251.

Խմբագրական, (1903) Տ. Յովհան Մանդակունի. Լումայ, 6. pp. 213-227.

Խմբագրական, (1903) Մատաթիա Գարագաշեան. Լումայ, 6. pp. 262-263.

Խմբագրական, (1902) Մարդասէր Ջորջ Միւլլէր. Լումայ, 4. pp. 184-191.

Խմբագրական, (1902) Կ. Ն. Բատիւշկով. Լումայ, 4. pp. 200-204.

Խմբագրական, (1902) Հ. Արսէն Այտնեան. Լումայ, 4. p. 261.

Խմբագրական, (1902) Մարդասէր Ջորջ Միւլլէր. Լումայ, 5. pp. 107-123.

Խմբագրական, (1902) Տ. Ս. Սահակ Պարթեւ. Լումայ, 5. pp. 144-164.

Խմբագրական, (1902) Ս. Սահակ Պարթեւ. Լումայ, 6. pp. 138-159.

Խմբագրական, (1902) Մարդասէր Ջօրջ Միւլլէր. Լումայ, 6. pp. 170-181.

Խմբագրական, (1902) «Լումայ»–ի խմբագրի քսանեւհինգամեակը. Լումայ, 1. pp. 264-265.

Խմբագրական, (1902) Աւետիս Ղուկասեան. Լումայ, 6. pp. 304-306.

Խմբագրական, (1902) Աղէքսանդր Երիցեան. Լումայ, 2. pp. 264-265.

Խմբագրական, (1902) Տ. Գաբրիէլ Պատկանեան. Լումայ, 3. pp. 321-322.

Խմբագրական, (1902) Բագրատ Վարդ. Գէորգ Թաւաքալեան. Լումայ, 3. p. 332.

Խմբագրական, (1902) Իսահակ Ժամհարեան. Լումայ, 6. pp. 307-308.

Խմբագրական, (1904) Թիֆլիսի թեմի նորընտիր առաջնորդ. Լումայ, 4. p. 241.

Խմբագրական, (1904) Անտօն Չեխով. Լումայ, 4. p. 242.

Խմբագրական, (1904) Նիլս Ֆինզէն. Լումայ, 5. p. 221.

Խմբագրական, (1904) Յակովբ Տէր-Յովհաննիսեան. Լումայ, 5. pp. 221-222.

Խմբագրական, (1904) Տ. Ներսէս արքեպիսկոպոս Խուդավերդեանց. Լումայ, 3. pp. 249-250.

Խմբագրական, (1904) Աբգար Յովհաննիսեան. Լումայ, 2. pp. 5-26.

Խմբագրական, (1906) Մինաս Խունունց. Լումայ, 2. p. 117.

Խմբագրական, (1910) Ս. Օրմանեան. Լումայ, 1. pp. 73-74.

Խմբագրական, (1909) Ալէքսանդր Անանեան. Լումայ, 2. pp. 76-77.

Խմբագրական, (1909) Աշղ-Ջիւանի. Լումայ, 2. pp. 77-78.

Խմբագրական, (1911) Մեր կորուստները։- Աղէքսանդր Մանթաշեան։- Պետրոս Սիմէօնեան։- Ղազարոս Աղայեան. Լումայ, 1-2. pp. 115-117.

Խմբագրական, (1905) Մահգոյժ. Լումայ, 9-10. p. 163.

Խմբագրական, (1903) Հռովմայեցի իմաստասէր Էպիկտետի կեանքն ու վարդապետութիւնը. թարգմ. Զաւէն վարդապետ. Ս. Էջմիածին. 1903. Լումայ, 6. pp. 246-247.

Խմբագրական, (1908) Կովկասի Ն. Կ. Մ. փոխարքայ կոմս Իլարիոն Իվանովիչ Վօրօնցով-Դաշկովի 50-ամեայ յօբելեան. Լումայ, 2. pp. 3-7.

Խոստիկեան, Միսակ (1906) Թէոդոր Նէօլդէքէ. Լումայ, 3. p. 97.

Կ

Կ., (1898) Գլադստօն. Լումայ, 2. pp. 290-296.

Կաուցկի, Կարլ (1906) Ֆրիդրիխ Էնգէլս. Լումայ, 2. pp. 69-81.

Կաուցկի, Կարլ (1906) Ֆրիդրիխ Էնգէլս. Լումայ, 3. pp. 85-96.

Կոստանեանց, Կ. (1910) Կարապետ վարդապետ Շահնազարեանց (Կենսագրական ակնարկ). Լումայ, 5-6. pp. 3-38.

Հ

Հ. , Հ. Հ. (1909) Մուրացան. 1854-1908. Լումայ, 1. pp. 57-61.

Հայ, (1904) Տիկին Սրբուհի Բերբերեան. Լումայ, 2. pp. 262-264.

Հայ, (1906) Բժ. Լեւոն Տիգրանեանց. Լումայ, 1. pp. 86-87.

Հայ, (1906) Մակար եպիս. Բարխուտարեանց. Լումայ, 1. p. 87.

Հայ, (1904) Ստեփան Զելինսկի. Լումայ, 5. p. 222.

Հայ, (1910) Շիրվանզադէ (Ալէքսանդր Մովսիսեան). Կենսագրական ակնարկ. Լումայ, 7-8. pp. 64-77.

Հայ, (1905) Մակար Եքմալեան. Լումայ, 2. p. 163.

Հայ, (1905) Սիմէօն Հախումեան. Լումայ, 2. p. 164.

Մ

Մկրեան, Յովհ. քհ. (1905) Տ. Գաբրիէլ Պատկանեան. Լումայ, 5. pp. 91-101.

Մկրեան, Յովհ. քհ. (1909) Սրուանձտեանց Գարեգին եպիսկոպոս (Մահուան 17 ամեակի առիթով). Լումայ, 11. pp. 40-45.

Մուշէ վ., (1904) Գծեր Գօյրկու կեանքից. Լումայ, 5. pp. 108-109.

Մուրատեան, Մելքիսեդեկ եպ. (1897) Պետրոս Շանշեանց. Լումայ, 2. pp. 1-51.

Մուրատեան, Մելքիսեդեկ եպ. (1898) Պետրոս Շանշեանց. Լումայ, 1. pp. 1-59.

Մուրացան, (1909) Մուրացանի ինքնակենսագրութիւնը (Ողղուած պ. Մինաս Բերբերեանին). Լումայ, 10. pp. 3-11.

Յ

Յարոյ, Ն. (1902) Հայագէտ Օգիւստ Կառիէր. Լումայ, 2. pp. 260-264.

Յարութիւնեան, Իս. (1896) Ստեփաննոս Պալասանեան (Մի քանի խօսք նրա կեանքի եւ գրականական ուղղութեան մասին). Լումայ, 1. pp. 27-57.

Յարութիւնեան, Իս. (1902) Գէորգ Բարխուդարեան. Լումայ, 1. pp. 201-211.

Յարութիւնեան, Իս. (1902) Գէորգ Բարխուդարեան. Լումայ, 2. pp. 196-217.

Յարութիւնեան, Իս. (1902) Գէորգ Բարխուդարեան. Լումայ, 3. pp. 260-286.

Յարութիւնեան, Իսահակ (1902) Գէորգ Բարխուդարեան. Լումայ, 5. pp. 212-238.

Յարութիւնեանց, Իսահակ (1903) Ժան-Ժակ Ռուսօն եւ իւր Էմիլը. Լումայ, 1. pp. 102-122.

Ն

Նալբանդեան, Միք. (1904) Լուդովիկոս Նապոլէօն Բօնապարտէ. Լումայ, 3. pp. 122-127.

Շ

Շ., (1905) Քրիստափոր Միքայէլեան. Լումայ, 2. pp. 163-164.

Շահազիզ, Ե. (1903) Խորէն արքեպիսկոպոս Գալֆայեանը եւ Նալբանդեանցի «Աղցմիքը». Լումայ, 6. pp. 102-148.

Շահազիզ, Ե. (1904) Միքայէլ Նալբանդեանցը Հնդկաստանում. Լումայ, 5. pp. 46-77.

Շահազիզ, Ե. (1909) Տէր-Գաբրիէլ Պատկանեանցը. Լումայ, 4. pp. 31-45.

Շահազիզ, Եր. (1903) Խորէն արքեպիսկոպոս Գալֆայեանը եւ Նալբանդեանցի «Աղցմիքը». Լումայ, 2. pp. 139-152.

Շահազիզ, Եր. (1903) Խորէն արքեպիսկոպոս Գալֆայեանը եւ Նալբանդեանցի «Աղցմիքը». Լումայ, 3. pp. 45-81.

Շահազիզ, Եր. (1903) Խորեն արքեպիսկոպոս Գալֆայեանը եւ Նալբանդեանցի «Աղցմիքը». Լումայ, 4. pp. 59-83.

Շահազիզ, Եր. (1903) Խորէն արքեպիսկոպոս Գալֆայեանը եւ Նալբանդեանցի «Աղցմիքը». Լումայ, 5. pp. 101-148.

Շահազիզ, Եր. (1904) Միքայէլ Նալբանդեանցը Հնդկաստանում. Լումայ, 4. pp. 101-123.

Շահազիզ, Եր. (1907) Տէր-Գաբրիէլ Պատկանեանցը. Լումայ, 3-4. pp. 33-48.

Շահազիզ, Երուանդ (1900) Մկրտիչ Յովսէփեան Էմին. Լումայ, 1. pp. 65-191.

Շահազիզ, Երուանդ (1900) Մկրտիչ Էմին. Լումայ, 2. pp. 160-302.

Շահազիզ, Երուանդ (1902) Միքայէլ Նալբանդեանցը Ս. Պետերբուրգում. Լումայ, 4. pp. 113-183.

Շահազիզ, Երուանդ (1904) Միքայէլ Նալբանդեանցը Հնդկաստանում. Լումայ, 3. pp. 72-94.

Շահազիզ, Երուանդ (1904) Միքայէլ Նալբանդեանցը Հնդկաստանում. Լումայ, 2. pp. 141-158.

Շահազիզ, Երուանդ (1908) Տէր-Գաբրիէլ Պատկանեանցը. Լումայ, 2. pp. 42-54.

Շահազիզ, Երուանդ (1908) Տէր-Գաբրիէլ Պատկանեանցը. Լումայ, 1. pp. 33-52.

Շահազիզ, Երուանդ (1908) Տէր-Գաբրիէլ Պատկանեանցը. Լումայ, 3-4. pp. 24-61.

Շահազիզ, Երուանդ (1907) Տէր-Գաբրիէլ Պատկանեանցը. Լումայ, 1-2. pp. 33-48.

Շահազիզ, Երուանդ (1909) Տէր-Գաբրիէլ Պատկանեանցը. Լումայ, 3. pp. 38-50.

Շահնազարեանց, Ասլան (1900) Յակովբ Ճաղարբէգեանց. Լումայ, 2. pp. 374-379.

Շովրեան, Մ. (1904) Աբգար Յովհաննիսեանի յիշատակին. Լումայ, 3. pp. 95-121.

Չ

Չուբարեան, Վարդան (1905) Մի ակնարկ Խաչատուր Աբովեանի գրական եւ հասարակական գործունէութեան վերայ. Լումայ, 2. pp. 64-72.

Ռ

Ռիհլ, Ալուաս (1904) Էմանուէլ Կանտ. Լումայ, 6. pp. 128-147.

Ս

Սոլովեւ, Վլ. (1904) Է. Կանտ (Մահուան հարիւրամեակի առիթով). Լումայ, 2. pp. 221-227.

Վ

Վ., Ա. (1908) «Միջազգային պանթէօն» 1.Հիւբշման Հենրիխ։ 2.Ալէքսանդր Իվանովիչ Չուպրով։ 3.Ա. Ի. Էրտել։ 4.Էդմօնդ Դէ-Ամիչիս։ 5.Կարլ Մաքս. Լումայ, 2. pp. 55-59.

Վ., Տ. (1903) Մարկ Տվէն. Լումայ, 1. pp. 197-207.

Վլադիմիրով, Պ. Վ. (1902) Մ. Վ. Լոմոնոսով. Լումայ, 1. pp. 136-147.

Տ

ՏԷր–Կարապետեանց, Ն. (1897) Խաչատուր Աբովեան. Լումայ, 1. pp. 49-96.

ՏԷր–Կարապետեանց, Ն. (1897) Խաչատուր Աբովեան. Լումայ, 2. pp. 145-186.

ՏԷր–Կարապետեանց, Նէրսէս (1896) Խաչատուր Աբովեան. Լումայ, 2. pp. 145-192.

Տէր–Աստուածատրեան, Հայկ (1905) Սիմէօն Հախումեանի ինքնակենսագրութիւնը. Լումայ, 4. pp. 74-77.

Տիգրանեան, Լ. (1903) Գերմանական Դորպատ համալսարանը եւ նորա հայ ուսանողները 1830-1892 թ. Լումայ, 5. pp. 5-33.

Տիգրանեանց, Լ. (1903) Գերմանական Դորպատ համալսարանը եւ նորա հայ ուսանողները 1830-1892 թթ. Լումայ, 6. pp. 54-86.

Ք

Քաջբերունի, (1909) Պերճ Պռօշեանցի վերջին օրերը. Լումայ, 7-8. pp. 21-35.

Քարամեան, Նիկ. (1907) Իշխան Կոստանդին Բեհբութեանի յիշատակին. Լումայ, 1-2. pp. 66-69.

Քննասէր, (1906) Տ. Ս. Ներսէս Շնորհալի. Լումայ, 7-8. pp. 153-168.

This list was generated on Fri Feb 26 08:05:19 2021 AMT.