«Լումայ» գրական հանդէս

Items where Author is "Բրիչ, "

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 48.

Article

Բրիչ, (1906) Նախագիծ կանոնադրութեան Հայոց դպրոցների ուսուցչական միութեան. Թիֆլիս 1906 թ. Լումայ, 5-6. pp. 151-155.

Բրիչ, (1906) Ռ. Հաուպտման. Ջուլհակներ. դրամա 40-ական թուականից. թարգ. (ռուսերէնից) տ. Ս. Արտեմեան Ս. Պետ. 1905 թ. Լումայ, 2. pp. 92-97.

Բրիչ, (1906) Մեր էժանագին գրադարանը. Մաթէօ Ֆալկօնէ, Մատնիչը, լրտես։ Ս. Պետերբուրգ 1905. Լումայ, 1. pp. 72-73.

Բրիչ, (1905) Հրատակութիւն «Արշալոյսի» № 1. Մարդ. Թարգմ. Մ.Վ. Բագու 1905. Լումայ, 9-10. pp. 141-142.

Բրիչ, (1905) Մ. Տ. Շւոտ. Հնչակ (զատկական նուէր Տ-ցի գաղթականներին)։ Ս.Պետերբուրգ 1905. Լումայ, 9-10. pp. 142-143.

Բրիչ, (1905) Յար. Եսայան. Միևնոյն դագաղում... պատկեր. Թիֆլիս 1905. Լումայ, 8. pp. 121-122.

Բրիչ, (1905) Ժ. Մասսօն. Նապաստակ Խէչանի վրեժխնդրութիւնը կամ ինքդ քեզ օգնիր. զրոյց պատկերազարդ, ֆրանս. փոխադրեց Լևոն Մելիք-Ադամեանց. Թիֆլիզ 1905. Լումայ, 8. p. 121.

Բրիչ, (1905) Աղէքսանդրապօլից Ղանլիճա, ուղևորի յիշողութիւններից. գրեց Ն. Ք. Նիկողոսեան. Ալեքսանդրապօլ. 1905. Լումայ, 8. pp. 124-125.

Բրիչ, (1905) Մարգար. Հալածանքի ծնունդը. քերթուած (Բաբիի երգերից) Ալէքսանդրապօլ. 1905. Լումայ, 8. pp. 120-121.

Բրիչ, (1905) Совещанiе учителей начальныхъ училищъ. Լումայ, 8. pp. 122-124.

Բրիչ, (1905) Նոր արշալույս. Լումայ, 6-7. pp. 151-154.

Բրիչ, (1905) Մ. Տ. Շւոտ. ա. Քիւրտ պէկ (գծեր հայ-քրդական կեանքէն) երկ. տպ. Ս.Պետերբուրգ 1904 թ. Բ. Քիւրտ պէկ. բ. Հատորիկ. Արամը. Լումայ, 6-7. pp. 142-143.

Բրիչ, (1905) Նուէր մանուկներին. Ա. Ի. Կրասնիցկի. Արցունք. ազատ թարգմ. Օր. Մ. Ս., Ս.Պետերբուրգ 1905. Լումայ, 6-7. pp. 140-141.

Բրիչ, (1905) Ամպրէ. Տաղեր. Վաղարշապատ 1905. Լումայ, 6-7. pp. 139-140.

Բրիչ, (1905) Գարեգին Լեւոնեանց. Գծագրութիւն եւ նկարչութիւն. Առաջին մաս. Տփխիս, 1905. Լումայ, 6-7. p. 142.

Բրիչ, (1905) Փառնակէս. Խօլերա. վոդըվիլ մէկ արարուածով. Երևան 1905. Լումայ, 6-7. p. 141.

Բրիչ, (1905) Ադօ. Հայրենիքի կարօտը. Ս.Պետերբուրգ 1905. Լումայ, 5. p. 140.

Բրիչ, (1905) Մեր էժանագին գրադարանը. №7. Մ. Սերաօ. Մանկան մօտ. Վերջին խօսք. Լումայ, 5. pp. 139-140.

Բրիչ, (1905) Հայկ Տէր–Աստվածատրեան. Բառարան հայ կենսագրութեանց (հայագէտներով) 1441-1904. Ա. պրակ առաջին. 45 պատկերներով. Թիֆլիս 1904. Լումայ, 4. pp. 111-113.

Բրիչ, (1905) Սիրու երգիչ Ն. Քուչակի երգերը. մշակեց Գէորգ Ասատուր. էջ 133. Թիֆլիզ 1905. Լումայ, 2. pp. 123-126.

Բրիչ, (1905) Ղազ. քահ. Յովսեփեան. Ակնարկներ Ուտիացի և մահմեդական հայերի մասին. Թիֆլիզ. 1904 էջ 102. Լումայ, 2. pp. 126-128.

Բրիչ, (1905) Վրաց գրականութիւնից №6. Է. Նինօշվիլի. Գօգիա Ուիշվիլի. հրատ. Գ. Աւանեանցի. թարգ. Ղ. Կ. էջ 40 Թիֆլիզ 1905. Լումայ, 2. pp. 128-130.

Բրիչ, (1905) Ա. Մարգար. Երախտիք. պատմուածք. Բագու 1904. Լումայ, 1. pp. 126-127.

Բրիչ, (1905) Նար–Դոս. Նորածին մանուկը. Վաղարշապատ. 1904թ. Լումայ, 1. pp. 129-131.

Բրիչ, (1905) Բ. Պէնկօ. Մեծ տօն. (թարգ.) Ս.Պետերբուրգ. 1905թ. Լումայ, 1. pp. 127-128.

Բրիչ, (1903) Յովակիմ Սօլօվեան. Հարազատ գծեր, Առաջին պրակ, Ս. Պետերբուրգ 1903. Լումայ, 6. p. 252.

Բրիչ, (1903) Պրօֆ. Ն. Մառի վերջին գիտնական ուղեւորութեան արդիւնքը. Լումայ, 5. pp. 76-85.

Բրիչ, (1903) Տաճկահայոց դպրոցական գործը. Լումայ, 4. pp. 134-140.

Բրիչ, (1903) Գ. Ե. Անգործ կանայք. I. Աշխեն. Լումայ, 4. pp. 229-230.

Բրիչ, (1903) Պօլսի հայ դպրոցները. Լումայ, 3. pp. 263-265.

Բրիչ, (1903) Dr. Antonius. Վարդապետ. Լեհաստանի հայերի պատմութեան վերջին երեսը. թարգ. Մ. Բարխուդարեան։ Բագու 1903 թ. Լումայ, 3. pp. 244-246.

Բրիչ, (1903) Н. Марръ. Арабское извлеченiе изъ сирiйской хроники Марибаса. С. Петербургъ 1902. Լումայ, 3. pp. 238-244.

Բրիչ, (1903) Էմինեան ազգագրական ժողովածու. հրատ. Լազարեան ճեմարանի. հատ. I. Փշրանք Շիրակի ամբարներից. հաւաքեց Աղ. Մխիթարեանց. Մոսկուա-Ալէքսանդրապօլ. 1901. Լումայ, 2. pp. 209-212.

Բրիչ, (1903) Էմմանուէլ քահ. Նազարեանց. Ոտանաւորներ (Երեխաների համար) 15 պատկերով. Մոսկուա 1903. Լումայ, 1. pp. 232-236.

Բրիչ, (1902) Կ. Մելիք–Շահնազարեան. Վազի մշակութիւնը. Լումայ, 6. pp. 270-273.

Բրիչ, (1902) Հանրամատչելի գիտական գրադարան. Ա. Գումպլովիչ. Հասարակական թէօրիաներ. Թարգ. Խ.Սամուէլեան. 1902 Թիֆլիս. Լումայ, 5. pp. 248-249.

Բրիչ, (1902) Սրբազան Պատրիարք Օրմանեանի մի նոր շրջաբերականը. Լումայ, 4. pp. 240-241.

Բրիչ, (1902) Բժիշկ Ս. Շահ-Նազարեանց. Հայոց թեմական հոգեւոր դպրոցների կանոնադրութեան նախագիծը. Մոսկուա, 1902. Լումայ, 4. pp. 228-238.

Բրիչ, (1902) Հաուպտման. կազմեց Ե. Թ. հրատ. Յովհաննէս Արամեանցի. Ս.-Պետերբուրգ 1902. Լումայ, 4. pp. 238-239.

Բրիչ, (1902) Ֆաուստ. ողբերգութիւն Գէօթէի. Լումայ, 3. pp. 287-297.

Բրիչ, (1902) Մինաս Բերբերեան. «Սմբատ Շահ–Ազիզ». Լումայ, 3. pp. 299-301.

Բրիչ, (1902) Հանդէս հայագիտութեան. Zeitschrift für Armenische Philologie. I und II. Լումայ, 3. pp. 301-303.

Բրիչ, (1902) Մ. Կորելի. Մի մանկան հոգու պատմութիւն. Լումայ, 2. pp. 218-222.

Բրիչ, (1902) Բժ. Սիմէօն Շահնազարեանց. Հայ դպրոցի ցաւերից. Լումայ, 2. pp. 224-226.

Բրիչ, (1902) W. Nalbandian. Leopold Von Ranke. Լումայ, 2. pp. 223-224.

Բրիչ, (1902) Գէորգ Մելիք–Կարագեօզեան. Գերմանիայի հայ ուսանողութիւնը. Թիֆլիզ. տպ. Կ. Մարտիրոսեանի. Լումայ, 1. pp. 231-238.

Բրիչ, (1902) Ռ. Յ. Պէրպէրեան. Դաստիարակի մը խօսքերը. Վիեննա, 1901. Լումայ, 1. pp. 227-229.

Բրիչ, (1902) Գաբրիէլ Սունդուկեան. Պէպօ. Կօմեդիա երեք արարուածով. Բ տպ. ուղղած. Թիֆլիզ. տպ. Մն. Մարտիրոսեանցի. էջ XIV+122. Լումայ, 1. pp. 229-230.

This list was generated on Sat Oct 31 16:09:11 2020 AMT.